Yayın Türü
Kitap
Yıl Künye   tezdurumu
2009 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Türkiye'de kültür politikası ve kütüphane: 1980 Sonrası durum. Ankara: TKD Ankara Şubesi. 0
2004 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Türkiye'de eğitim politikası ve kütüphane. Ankara: TKD Ankara Şubesi. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Halk kütüphanesi kullanımı: Sosyo-ekonomik bir çözümleme. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü. Ankara: Kültür Bakanlığı. 0
2004 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Electronic information management . Ottawa : RTO/NATO. 0
2002 Yaşar Tonta , Yıltan Bitirim , Hayri Sever Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme (Performance evaluation of Turkish search engines). Ankara: Total Bilişim Ltd. Şti. 0
1996 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Internet ve uygulamaları (Internet and its applications). Ankara: Hava Kuvvetleri Karargah Basımevi. 0
1996 Yaşar Tonta , Ahmet Çelik Tonta, Y. ve Çelik, A. (1996). Bilgi edinme özgürlüğü (Freedom of informatiom). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1992 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1992). LCSH and PRECIS in library and information science: A comparative study. Champaign, IL: University of Illinois Graduate School of Library and Information Science. 0
2004 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: ÜNAK. 0
2010 Serap Kurbanoğlu , Yaşar Tonta , Umut Al , Phyllis Lepon Erdoğan , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Tonta, Y., Al, U., Lepon Erdoğan, P. ve Uçak, N. Ö. (2010). Bilgi yönetiminde teknolojik yakınsama ve sosyal ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye: Bildiriler/Technological convergence and social networks in information management: 2nd International Symp. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Serap Kurbanoğlu , Umut Al , Phyllis Leopan Erdoğan , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Al, U., Leopan Erdoğan, P. ve Uçak, N. Ö. (2010). Technological convergence and social networks information management: 2nd International Symposium in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 2010. Berlin: Springer. 0
2007 Serap Kurbanoğlu , Yaşar Tonta , Umut Al Kurbanoğlu, S., Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara: Bildiriler . Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Serap Kurbanoğlu , Umut Al , Phyllis Lepon Erdoğan , Yaşar Tonta , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Al, U., Lepon Erdoğan, P., Tonta, Y. ve Uçak, N. Ö. (2012). E-bilim ve bilgi yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye: Bildiriler / E-science and information management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, September. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Serap Kurbanoğlu , Umut Al , Phyllis Lepon Erdoğan , Yaşar Tonta , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Al, U., Lepon Erdoğan, P., Tonta, Y. ve Uçak, N. Ö. (2012). E-science and information management: 3 rd International Symposium on Information Management in a Changing World , IMCW 2012, Ankara, Turkey, September 19-21, 2012. Proceedings.. Berlin: Springer. 0
2011 Yaşar Tonta , Umut Al , Phllis Lepon Erdoğan , Ana Alice Baptista Tonta, Y., Al, U., Lepon Erdoğan, P. ve Baptista, A. A. (2011). Digital publishing and mobile technologies: 15th International Conference on Electronic Publishing, June 22-24, 2011, Istanbul, Turkey: Proceedings. . Ankara: Hacettepe University Department of Information Management. 0
2010 Turid Hedlund , Yaşar Tonta Hedlund, T. ve Tonta, Y. (2010). Publishing in the networked wold: Transforming the nature of communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland. Helsinki: Hanken School of Economics. 0
2003 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). Electronic information management (Elektronik bilgi yönetimi). Ottowa: RTO/NATO. 0
2002 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Electronic information management for PfP nations (PfP ülkeleri için elektronik bilgi yönetimi). Ottowa: RTO/NATO. 0
1996 Roy Tennant , John Ober , Anne G. Lipow Tennant, R., Ober, J. ve Lipow, A. G. (1996). Internet el kitabı (Crossing the threshold of internet). Y. Tonta, A. Çelik, A. Kaygusuz, M. Şan (çev.). Y. Tonta (çev. ed.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2013 Yaşar Tonta , Serap Kurbanoğlu , John Gathegi , Umut Al , Zehra Taşkın Tonta, Y., Kurbanoğlu, S., Gathegi, J., Al, U. ve Taşkın, Z. (2013). Beyond the Cloud: Information…Innovation…Collaboration…:4th International Symposium on Information Management in a Changing World, September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. Abstracts. Ankara: Hacettepe University Department of Information Management. 0
2013 Tolga Çakmak , Hüseyin Körpeoğlu , H. Fırat Akın , Nevzat Özel Çakmak, T., Körpeoğlu, H., Akın, H. F. ve Özel, N. (2013). ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi sistemleri, platformlar, mimariler ve teknolojiler, 19-21 Eylül 2013 Marmara Üniversitesi, İstanbul: Bildiri özetleri . Ankara: ÜNAK. 0
2013 Serap Kurbanoğlu , E Grassian , D Mizrachi , Sümeyye Akça , S Spiranec Kurbanoğlu, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Akça, S. ve Spiranec, S. (2013). European Conference on Information Literacy (ECIL), İstanbul, Turkey, 22-25 October 2013: Abstracts. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2013 Serap Kurbanoğlu , E Grassian , D Mizrachi , R Catts , S Spiranec Kurbanoğlu, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Catts, R. ve Spiranec, S. (2013). Worldwide commonalities and challenges in information literacy research and practice: European Conference on Information Literacy, ECIL 2013, October 22-25, 2013: Revised selected papers. Communications in Computer and Information Science Series, volume 39. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer. 0
2013 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2013). Anadolu kütüphaneleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 0
2013 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2013). Halk kütüphaneleri: Araştırmalar ve görüşler. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi. 0
2015 Umut Al , Zehra Taşkın Al, U. ve Taşkın, Z. (2015). Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Albert Ali Salah , Yaşar Tonta , Alkım Almıla Akdağ Salah , Cassidy Sugimoto , Umut Al Salah, A. A., Tonta, Y., Akdağ Salah, A. A., Sugimoto, C. ve Al, U. (2015). Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International society of scientometrics and informetrics conference, Istanbul, Turkey. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. 0
2015 Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Nevzat Özel Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2015). Kamusal bilgi ve elektronik belge yönetimi: Organizasyonlar ve üniversitelere yönelik koşulların analizi. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2014 Zehra Taşkın , Tolga Çakmak , Güleda Düzyol Taşkın, Z., Çakmak, T. ve Düzyol, G. (2014). From collections to connections: Turning libraries "inside-out": Bobcatsss 2013. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2016 İpek Şencan , Güleda Düzyol Doğan Şencan, İ. ve Doğan, G. D. (2016). Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 Kuralları. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2017 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları. İstanbul: Hiperyayın. 0
2017 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2017). Türkiye'de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim. İstanbul: Hiperyayın. 0
2017 Bülent Yılmaz , Turgay Baş , Semanur Öztemiz , Meltem Dişli Yılmaz, B., Baş, T., Öztemiz, S. ve Dişli, M. (2017). Bilgi ve belge yönetimi: Kuramsal yaklaşımlar. İstanbul: Hiperyayın. 0
2016 Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Sonja Špiranec , Esther Grassian , Diane Mizrachi , Loriene Roy , Tolga Çakmak Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Špiranec, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Roy, L. ve diğerleri (2016). Information Literacy: Key to an Inclusive Society: 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised Selected Papers. Springer. 0
2017 Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2017). Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar. İstanbul: Hiperyayın. 0
2018 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2018). Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi. İstanbul: Hiper Yayın. 0
2018 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2018). Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Belge Yönetimi. İstanbul: Hiper Yayın. 0
2019 Serap Kurbanoğlu , Sonja Špiranec , Yurdagül Ünal , Joumana Boustany , Maija Leena Huotari , Esther Grassian , Diane Mizrachi , Loriene Roy Kurbanoğlu, S., Špiranec, S., Ünal, Y., Boustany, J., Huotari, M. L., Grassian, E. ve diğerleri (2019). Information Literacy in Everyday Life. 6th European Conference, ECIL 2018 Oulu, Finland, September 24-27, 2018 Revised Selected Papers. CCIS 989. Switzerland: Springer.
2017 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2017). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Değerlendirilmesi. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM.
2018 Tolga Çakmak , İpek Şencan Çakmak, T. ve Şencan, İ. (2018). Bildiri özetleri: Gerçek ötesi ve bilgi yönetimi: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, H.Ü. Beytepe Kampüsü, Ankara, Türkiye. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2020 Semanur Öztemiz , Melike Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. (2020). Mesleğe dayalı stresle başa çıkmada bibliyoterapi. Ankara: Nobel Yayınevi.
2019 Güleda Doğan , Zehra Taşkın Doğan, G. ve Taşkın, Z. (2019). Başlangıcından Bugüne Entelektüel Birikimi ve Bilime Katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları..
2020 Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2020). Gerçek ötesi ve bilgi yönetimi: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, H.Ü. Beytepe Kampüsü, Ankara, Türkiye. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2021 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2021). Uşaq kitabxanası xidmətlər bələdçisi. [Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu]. İstanbul: Hiperyayın.
2021 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2021). Балалар кітапханасы қызметі нұсқаулығы [Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu]. İstanbul: Hiperyayın.
2021 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2021). Руководство по организации деятельности детской библиотеки. [Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu]. İstanbul: Hiperyayın.
2020 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2020). Zor Zamanlarda: Denemeler. İstanbul: Hiperyayın.
2019 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2019). İnsan gibi…: Denemeler. İstanbul: Hiperyayın.
2019 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2019). Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu. İstanbul: Hiperyayın.
2016 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2016). Yine de Hayat: Denemeler. İstanbul: Hiperyayın.
2023 Demet Soylu , Özgür Külcü Soylu, D. ve Külcü, Ö. (2023). Bilgi Okuryazarlığı Örneğinde Oyunalaştırmayla Zenginleştirilmiş Hibrit Eğitim Model Uygulaması. İstanbul: Hiper Yayın.