Yayın Türü
Proje Raporu
Yıl Künye   tezdurumu
2010 Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Pierluigi Feliciati , Ian Ruthven , Jonathan Sykes , Yurdagül Ünal Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Feliciati, P., Ruthven, I., Sykes, J. ve diğerleri (2010). User and functional testing: Final report. Rapor No: 558001. 0
2010 Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Web bilgi sistemlerinde kullanılabilirlik değerlendirmesi. Rapor No: 06-A-701-002. 0
2008 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Rapor No: SOBAG 106K068. 0
2007 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bir araştırma. Rapor No: SOBAG 105K088. 0
2006 Yaşar Tonta , Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Gülten Alır , Korhan Levent Ertürk , Necip Erol Olcay , İrem Soydal , Yurdagül Ünal Tonta, Y., Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Ertürk, K. L., Olcay, N. E. ve diğerleri (2006). Hacettepe Üniversitesi elektronik tez projesi: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin dijitalleştirilmesi ve tam metinlerinin internet aracılığıyla erişime açılması. Rapor No: 02-G-064. 0
2001 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2001). Bilişim teknolojileri ve politikaları özel ihtisas komisyonu raporu. Rapor No: DPT: 2560 ÖİK: 57. 0
2007 Necip Erol Olcay , Seyit Koçberber Olcay, N. E. ve Koçberber, S. (2007). OPAC kullanıcılarının bilgi arama stratejilerinin analizi. Rapor No: SOBAG 105K225. 0
2012 Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Türkiye’nin bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Rapor No: SOBAG 110K044. 0