Yayın Türü
Yıl Künye   tezdurumu
1975 Ersay Gürsoy Gürsoy, E. (1975). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde bulunan süreli yayınlar kataloğunun bilgisayar katkısıyla geliştirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1976 Nihal Öztükel Öztükel, N. (1976). Yürütülmekte olan yapı araştırmalarının duyurulması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1976 Sevgi Kıral Kıral, S. (1976). Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Kütüphanesi kurulurken okuyucu istekleri üzerine yapılan bir araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1977 Gamze Özgül Özgül, G. (1977). Bilgisayar desteği İle hazırlanmış bir doküman toplu kataloğu denemesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Ayşen Atlıoğlu Atlıoğlu, A. (1978). Üniversite kütüphanelerine merkezi ve merkezi olmayan sistemlerin uygulanması ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerindeki durum. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Sözer Mercan Mercan, S. (1978). Üniversitelerde görsel ve işitsel araçlar merkezinin yeri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 İsmet Hüsrevoğlu Hüsrevoğlu, İ. (1978). Kongre Kütüphanesi sınıflama dizgesi içinde Türk kukuku sınıflama şemasının oluşturulması üzerine bir deneme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Sönmez Taner Taner, S. (1978). Uluslararası enformasyon sistemleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Nazlı Köksal Köksal, N. (1978). Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde hastalara kütüphane hizmeti verilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Sema Günsel Korul Korul, S. G. (1978). Korul sınıflama sistemi: Teknik resimler için tüm sektörleri kapsayan ve otomasyona açık sistem geliştirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 O. Üstün Yıldırım Yıldırım, O. Ü. (1978). Okuyucu istatistikleri terimi üzerinde bir inceleme ve yeniden tanımlanması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Esra Fındık Fındık, E. (1978). Hacettepe Tıp Merkezi Kütüphanesinde kaynakların kullanılmasını arttırıcı önlemler. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1979 Şebnem Avcıoğlu Avcıoğlu, Ş. (1979). Yetişkinler için yazılıp çocuk klasikleri arasına giren eserler: İki örnek (Gulliver'in Gezileri ve Robinson Crusoe). Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1979 Meral Öztürk Öztürk, M. (1979). Hacettepe Üniversitesi Tıp Kütüphanesindeki süreli yayınlar dermesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1979 Hansın Tunçkanat Tunçkanat, H. (1979). Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri bilgisayara yönelik süreli yayınlar sistemi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1979 Dilek Keyman Keyman, D. (1979). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi - Beytepe akademik personeline ait tanıtım ve öğretim programı taslağı. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1979 Sezen Tan Tan, S. (1979). Hacettepe Üniversitesinde kütüphane hizmetlerinin planlanmasına ilişkin görüşler. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1980 Z. İlhan Altuğ Altuğ, Z. İ. (1980). Geri gönderilebilen kitap alım sisteminin Türkiye uygulaması ve Hacettepe Üniversitesi örneğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1980 Erguvun Kocatürk Kocatürk, E. (1980). İş kütüphaneleri ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'de kütüphane hizmeti. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1980 Yıldız Çakın Çakın, Y. (1980). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteninin içerik ve yazar yönünden değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 P. Sevinç Genç Genç, P. S. (1982). Kütüphane istatistiklerinin ölçünleştirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 Fahriye Mercanlıgi Gündoğdu Gündoğdu, F. M. (1982). Ebuzziya Tevfik'in Türk basımcılığına getirdiği yenilikler ve Türk kütüphaneciliğine katkıları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 Salih Lütfi Gürbüz Gürbüz, S. L. (1982). Ankara yükseköğretim kurum kütüphanelerinde iş analizi ve eğitim gereksinimleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 Hasan Uyanık Uyanık, H. (1982). Halk kütüphanelerinde yetişkin eğitimi ve Cebeci Halk Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 Filiz Önder Önder, F. (1982). Ankara'daki özel ilkokullara devam eden sekiz yaş çocuklarının masallar ve gerçekçi öykülerle ilgili beğenilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1983 Gülseven Altınörs Altınörs, G. (1983). Türkiye'de kütüphanecilik bilim dalı konusunda yapılmış olan doçentlik, doktora ve bilim uzmanlığı tezlerinde kullanılmış araştırma metodları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1983 Sema Tutumel Tutumel, S. (1983). Tıp kütüphaneleri arasında bilgi sağlama açısından işbirliği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1984 Aydın Lodi Lodi, A. (1984). Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı orta dereceli askeri okul kütüphanelerinin yapısal ve işlevsel analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1984 Tülin Öncel Öncel, T. (1984). Türkiye'de yayınlanan süreli yayınların Türk standartları gereklerine uygunluğunun incelenmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1985 İnci Önal Önal, İ. (1985). Türkiye'de okul kütüphanelerinin yönetimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1985 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Türk Kütüphaneciler Derneği'nin gelişmesini engelleyen nedenler. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1986 Hatice Kübra Bahşişoğlu Bahşişoğlu, H. K. (1986). Kütüphanecilik öğrencilerinin kütüphanecilik bölümünü seçme nedenleri ve kütüphanecilik mesleğine yaklaşımları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1986 Müjgan Şan Şan, M. (1986). Başbakanlık ve bağlı kurumların yöneticilerinin kütüphane kavramı, personelinin bilgi ihtiyacı ve kütüphanelerinin durumu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1987 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1987). Arşivlerde mikroform uygulamaları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1988 Münevver Dikeç Dikeç, M. (1988). Bilgisayara dayalı kütüphane ve bilgi sistemleri : Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi için alternatif bir sistem seçimi ve değerlendirilmesi . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1988 Ayşegül Acun Acun, A. (1988). Çevrimiçi bibliyografik yayın taramalarında okuyucunun ön çalışmasının sonucun tatmin edici olmasına etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1988 Gülsema İlhan İlhan, G. (1988). Türkiye'de kütüphane otomasyonu ve sorunları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Zeynep Onat Öz Öz, Z. O. (1989). Halk kütüphanelerinin mekansal organizasyonu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Reyhan Demirel Demirel, R. (1989). Yaş, cinsiyet ve mesleki deneyimin üniversite kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş tatminine etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Nesrin İnce İnce, N. (1989). Özel kütüphanelerde kullanıcı eğitimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1989). Türkiye'de ansiklopedik yayınlar ve 1980-1989 yılları arasında yayınlanan ansiklopedilerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Mehmet Emin Küçük Küçük, M. E. (1989). Otomatikleşmiş süreli yayın denetim sistemleri : Ankara'da bulunan üniversite kütüphaneleri için sistem seçimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 M. Tayfun Gülle Gülle, M. T. (1989). Uluslararası standart kitap numarası (ISBN) ve yayınevlerimiz. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Nuray Erol Erol, N. (1990). Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mevcut ödünç verme sisteminin otomasyon tasarımı ve sistem analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Olcay Bayram Bayram, O. (1990). İlkokul çağı çocuklarının okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi gezici kütüphane hizmeti. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1991 Nurbül Acarbaş Acarbaş, N. (1991). Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi koleksiyon geliştirme politikası üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1992 Deniz Acun Sezgen Sezgen, D. A. (1992). Ankara üniversite kütüphane binaları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1993 Elçin Özel Özbudak Özbudak, E. Ö. (1993). Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama Merkezi koleksiyonunda bulunan sanat ve beşeri bilimler konulu süreli yayınların kullanım değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Aysun Ülkü Aydın Aydın, A. Ü. (1994). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde uygulanmakta olan staj programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Zafer Kızılkan Kızılkan, Z. (1994). Düşünce özgürlüğü ve Türkiye'de kütüphanecilik eğitimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Leyla Kanık Kanık, L. (1994). Görme engellilere yönelik kütüphane hizmetleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Aylin Esen Rumelili Rumelili, A. E. (1994). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü eğitim programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Kadir Çetin Çetin, K. (1994). Türk Silahlı Kuvvetleri ve kütüphane otomasyonu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1995 Seher Erdem Erdem, S. (1995). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde kullanıcı tatmini. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1996 Salahaddin Abuisneineh Abuisneineh, S. (1996). Türkiye ve Ürdün'de yayımlanan kütüphanecilik dergilerinin karşılaştırmalı içerik analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1996 Ayşen Küyük Küyük, A. (1996). Türk tıp literatüründe bilgi erişim. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1996 Necip Erol Olcay Olcay, N. E. (1996). Ankara üniversite kütüphanelerinde internet kullanımı. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1996 Erol Yılmaz Yılmaz, E. (1996). Kütüphanecilikte halkla ilişkiler ve kitle iletişim araçları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1997 Faik Keskin Keskin, F. (1997). Müzik kütüphanelerinde koleksiyon geliştirme ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1997 Fatma Kılıçarslan Kılıçarslan, F. (1997). Farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki anaokulu çocuklarının okumaya hazır olma durumu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1998 Dilek Bayır Toplu Toplu, D. B. (1998). Kamu kurum arşivlerinde çalışan personelin iş tatmini. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1998 Özgür Külcü Külcü, Ö. (1998). Üniversitelerde belge yönetimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1999 İlknur Kocabaş Kocabaş, İ. (1999). Çocuk kitabı seçim kriterleri ve 1997 yılını kapsayan bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1999 Coşkun Polat Polat, C. (1999). Başlangıcından günümüze ülkemizde derleme çalışmaları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1999 Ümit Gürler Gürler, Ü. (1999). Çocuk kitapları ve anne babaların bu konudaki tutumları üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2000 Eylem Özkaramanlı Özkaramanlı, E. (2000). Türkiye'de web tabanlı kütüphane kataloglarının incelenmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2000 İrem Soydal Soydal, İ. (2000). Web arama motorlarında performans değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2001 Emine Kavuncu Kavuncu, E. (2001). Özel ilköğretim okul kütüphnelerinde kullanıcı eğitim programlarının geliştirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2001 Şemsa Olşen Olşen, Ş. (2001). Kullanıcının bilgi seçiminde karar vermesini etkileyen bilişsel yapısı üzerinde bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2001 Nazmiye Özkan Özkan, N. (2001). Çocuk kitaplarında dil sorunu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2001 Gülten Alır Alır, G. (2001). Türk basınında bilgi erişim sorunları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2001 Mehmet Boz Boz, M. (2001). İnternet üzerinden tezlere tam metin erişim: Türk üniversiteleri için kavramsal bir model . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2002 Umut Al Al, U. (2002). Üniversite kütüphanelerinde bilgi hizmetlerinin pazarlanması: Beytepe Merkez Kütüphanesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2002 Didem Aksoy Aksoy, D. (2002). 12-15 Yaş yrubu öğrencilerinin katalog kullanımı: TED Ankara Koleji örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2002 Pınar Salman Salman, P. (2002). Elektronik bilgi kaynaklarının seçimi ve değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2002 Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2002). Belge sağlamanın maliyet analizi: ULAKBİM örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Mehdi Afzali Afzali, M. (2003). Elektronik bilgi kaynaklarının üniversite kütüphanelerine ekonomik etkisi: İran Temel Bilimler İleri Araştırmalar Enstitüsü örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Duygu Bilgin Bilgin, D. (2003). Üniversite kütüphanelerinde yönetime katılma: Ankara Üniversite Kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Emel Mantar Mantar, E. (2003). Kütüphanecilikte sürekli eğitim: Ankara'da bulunan üniversite kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Ebru Akçeken Akçeken, E. (2003). Avrupa birliğine uyum sürecinde Türkiye'deki enformasyon hizmetleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Ahmet Aldemir Aldemir, A. (2004). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeyleri üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Korhan Levent Ertürk Ertürk, K. L. (2004). Web tabanlı yüksek lisans eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü için bir platform önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Ahmet Özekmekçi Özekmekçi, A. (2004). Üniversite kütüphanelerinde kütüphanecilik eğitimi olmayan personelin iş doyumu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Sezin Tiryaki Ersen Ersen, S. T. (2004). Üniversite kütüphaneleri web sitelerinin değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Mehmet Ayhan Hazırlar Hazırlar, M. A. (2004). Halk kütüphanelerinde iç mimari. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2004). Avrupa Birliği sürecinde profesyonel üniversite kütüphanecileri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2005 Ayşe Gül Aksaçlıoğlu Aksaçlıoğlu, A. G. (2005). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2005 Emre Hasan Akbayrak Akbayrak, E. H. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'nde hizmet kalitesi ölçümü. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Nermin Gül Çağlar Çağlar, N. G. (2006). Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Yusuf Yalçın Yalçın, Y. (2006). Elektronik veri tabanlarında maliyet-fayda analizi: Başkent Üniversitesi Kütüphanesi uygulaması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Çiğdem Özbağ Ören Ören, Ç. Ö. (2006). Elektronik danışma hizmetleri: ODTÜ Kütüphanesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Ali Murat Ünlü Ünlü, A. M. (2006). Kara harp okulu kütüphanesi koleksiyonunun kullanım analizi: Bir koleksiyon geliştirme önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Asiye Şermin Dengiz Dengiz, A. Ş. (2006). 2004 İlköğretim programı'nın okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Hacer Batı Batı, H. (2006). Elektronik bilgi kaynaklarında maliyet-yarar analizi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Hatice Gülşen Birinci Birinci, H. G. (2006). Tarih alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanım özellikleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Burcu Tanrıkulu Tanrıkulu, B. (2006). Akademisyen mühendislerin bilgi arama davranışlarına bilgi teknolojilerinin etkisi Bilkent Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Nevzat Özel Özel, N. (2007). Üniversite kütüphanelerinin kataloglama birimlerinde çalışan kütüphanecilerin eğitim gereksinimleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Selahattin Cihan Doğan Doğan, S. C. (2007). Tıp akademisyenlerinin elektronik veri tabanı ve elektronik dergi kullanımları: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Ziya Kutluoğlu Kutluoğlu, Z. (2007). Üniversite kütüphanelerinde pazarlama: Başkent Üniversitesi Kütüphanesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Can Besimoğlu Besimoğlu, C. (2007). Akademisyenlerin elektronik dergi kullanımında disiplinler arasındaki farklılıklar. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Özden Demircioğlu Demircioğlu, Ö. (2007). Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devri konusunda kütüphane yöneticileri ve kütüphanecilerin yaklaşımları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Haydar Yalçın Yalçın, H. (2007). Küçük ve orta ölçekli işletmelerde belge yönetimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Mithat Baver Zencir Zencir, M. B. (2007). Güzel sanatlar alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanım özellikleri: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Hande Uzun Külcü Külcü, H. U. (2008). Belge yönetiminde kapasite değerlendirme: Türkiye Kızılay Derneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Zahire Canan Duran Duran, Z. C. (2008). Ekonomi kütüphanelerinde işbirliği: Ulusal e-kütüphane model önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Şenol Karadeniz Karadeniz, Ş. (2008). Türkiye'de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2009 Aynur Ersoy Ersoy, A. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye'de halk kütüphaneleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Deniz Tümer Tümer, D. (2010). Eğitim kurumlarında belge yönetimi uygulamaları: Türk Eğitim Derneği Okulları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Doğan Karabulut Karabulut, D. (2010). Bilgisayara dayalı iletişim: Kutup-l tartışma listesinin bibliyometrik analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Diğdem Özbağ Özbağ, D. (2010). Ulusal dijital kültür mirasının korunması ve arşivlenmesine yönelik kavramsal bir model önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Sinem Arıcan Arıcan, S. (2010). 100 Temel eser uygulamasının öğrencilerin okuma alışkanlıklarına etkileri konusunda öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Ayşen Öçalan Öçalan, A. (2010). Halk kütüphaneleri ve okul kütüphaneleri arasındaki işbirliği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 İlknur Darçın Şahin Şahin, İ. D. (2010). Yerel kültür mirasının dijitalleştirilmesi ve halk kütüphaneleri: Yalova örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2011 Güleda Düzyol Düzyol, G. (2011). Türkiye kütüphanecilik ve bilgibilim literatürünün entellektüel haritasının çıkarılması: Bir yazar ortak atıf analizi çalışması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2011 Eda Köse Köse, E. (2011). Tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2011 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2011). Kurumsal içerik yönetimi kapsamında elektronik bilgi ve belge sistemlerinin bir kurum örneğinde değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2012 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2012). Atıf dizinlerinde üniversite adreslerinin standardizasyon sorunu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2012 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2012). Bilgi teknolojilerinin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara'da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2013 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2013). e-Devlet kapsamında kurumsal bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2014 Selda Ekici Ekici, S. (2014). Ankara'daki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2014 İpek Şencan Şencan, İ. (2014). Haber metinlerinin kategorizasyonunda varlık isimleri ve konu başlıkları ilişkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2015 Erdinç Alaca Alaca, E. (2015). Halk kütüphanelerinde yenilikçi hizmet geliştirme süreci: Bartın Ulus Kültür ve Sanat Evi Halk Kütüphanesi örneği . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Demet Soylu Soylu, D. (2016). Halk kütüphanesi kullanıcılarının bilgi gereksinimleri ve bilgi okuryazarlığı becerileri üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Müge Akbulut Akbulut, M. (2016). Akbulut, M. (2016). Atıf klasiklerinin etkisinin ve ilgililik sıralamalarının Pennant Diyagramları ile analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Nilay Cevher Cevher, N. (2016). Ankara'daki halk kütüphaneleri çocuk bölümlerinin çocukların okuma alışkanlığındaki rolü.. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Ayşegül Yücebaş Yücebaş, A. (2017). Ankara'daki ilköğretim öğretmenlerinin kütüphane kullanma alışkanlıkları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Emine Cengiz Cengiz, E. (2017). Halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları: Türkiye’de halk kütüphaneleri üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Nahide Feyha Kundak Kundak, N. F. (2017). Bilgi ve Belge Yönetimi lisans öğrencilerinin meslek bilinci. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Tuğba Kızılöz Kızılöz, T. (2017). Ankara' daki üniversite kütüphanecilerinin mesleki etik konusundaki bilinç ve yaklaşımları üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Sefa Mustafa Dhyi Dhyi, S. M. (2018). Atıf dizinlerinden çıkarılan dergiler ve etkileri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Zarife Yıldırım Yıldırım, Z. (2018). Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin İntihal Algısı. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 İçden Irmak Benli Benli, İ. I. (2018). Web bilgi sistemlerinde hizmet kalitesi değerlendirmesi: Hacettepe üniversitesi kütüphaneleri örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Eda Peri Erbaş Erbaş, E. P. (2018). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyati Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Geylani Özçubukçu Özçubukçu, G. (2019). Arşivlerde Dijitalleştirme ve Kullanıcı Hizmetleri: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Meltem Dişli Dişli, M. (2019). Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Damla Yılmaz Yılmaz, D. (2019). E-kitap Sağlama Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Duygu Kevser Karadağ Karadağ, D. K. (2019). Dijital Kültürel Mirasın Yönetiminde Dijital Kürasyon Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye’de Müzelerde İçerik Yönetimi Sistemlerinin Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Hüseyin Ünal Ünal, H. (2019). Dijitalleştirme Ve Kurumsal Elektronik Arşiv Yönetim Sistemlerinin Yapılandırılması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Deniz Ermişoğlu Ermişoğlu, D. (2019). Bir akademik dergi yönetim sistemi olarak DergiPARK'ın kullanılabilirlik değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2020 Dilan Şerife Şişkin Şişkin, D. Ş. (2020). Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması: Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2020 Burcu Tığ Demir Tığ Demir, B. (2020). Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Kütüphane Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi Örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2021 Gözde Anıl Yılmaz Anıl Yılmaz, G. (2021). Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Resimli Çocuk Kitaplarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2021 Metin Arslantürk Arslantürk, M. (2021). Türkiye'deki Bakanlık İnternet Sitelerinin Erişilebilirliği: WCAG 2.1 Kullanılarak Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Duygu Tatar Tatar, D. (2022). Sosyo-Ekonomik Düzeyin Çocukların Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi: Ankara’daki İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Kardelen Düzgören Düzgören, K. (2022). Geri Çekilen Makalelerde Açık Erişim Etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Elçin Ziya Ziya, E. (2022). Türkiye Adresli Yayınların Altmetric Dikkat Skorları Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Rumeysa Çölden Akgül Çölden Akgül, R. (2022). Türkiye’de Kütüphanelerarası Ödünç Verme: KİTS ve TÜBESS Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Gökçe Yüksel Yüksel, G. (2022). Kurumsal Bilgi Yönetiminde Ürün Yaşam Döngüsü Yaklaşımları: Bir Savunma Sanayi Şirketindeki Yapılandırma Sürecinin Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Özge Sarı Sarı, Ö. (2022). Türkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim (AE) Arşivlerinin ve Politikalarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 İdris Semih Kaya Kaya, İ. S. (2022). Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Afet Yönetimi Açısından Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Mücella Sena Köksal Köksal, M. S. (2022). Türkiye Adresli Bilgibilim Makalelerinin Atıf Etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Sercan Tırnavalı Tırnavalı, S. (2022). Kütüphanelerde Veriye Dayalı Karar Verme: TBMM Kütüphanesi Koleksiyonunun Kullanım Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Emin Eray Yıldırım Yıldırım, E. E. (2023). Dergi Yönetim Sistemlerinde Sunulan Hizmetlerin Sistem Kullanıcıları Açısından Değerlendirilmesi: DergiPark Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Hatice Nur Şahin Şahin, H. N. (2023). Araştırma Verilerinin Yönetiminde Araştırma Üniversitelerine Bağlı Kütüphanelerin Rolü. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Selma Shala Shala, S. (2023). Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Arnavutluk’ta Bilgi Edinme Hakkı Uygulamalarına Dönük Koşulların Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Tuğba Ustaoğlu Ustaoğlu, T. (2023). Sosyal Medya Araştırmalarının Konusal Analizi ve Haritalandırılması (2000-2020). Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Eda Özel Özel, E. (2023). Sağlık Bilimlerinde Araştırma Verilerinin Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerinin Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Zeynep Tuna Öztürk Tuna Öztürk, Z. (2023). Ankara’daki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Dijital Okuma Alışkanlıkları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Orhun Uğur Uğur, O. (2023). Sokak Sanatına Erişim: Türkiye İçin Bir Web Sayfası Önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Onur Öztürk Öztürk, O. (2023). Yağmacı Dergilerde Yayını Olan Akademisyenlerin Yayın Tercihlerinde Mevcut Akademik Performans Değerlendirme Sistemlerinin Etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2024 Feride Aydın Çolak Çolak, F. A. (2024). Türkiye’de Araştırma Üniversitelerinin Kurumsal Akademik Arşivlerinde Üst Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2024 Hande Gülbay Gülbay, H. (2024). E-Kaynak Kullanımının Zaman Serileri Modellemesi ile Tahmini: TBMM Kütüphanesi Örneği . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2024 Can Ekşi Ekşi, C. (2024). Kütüphane Keşif Araçlarının Performans Değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2024 Samet Emre Emre, S. (2024). Halk Kütüphanelerinin Ekonomik Etkisi: İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi için Maliyet-Yarar Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2