hacettepe logo

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Bilgi ve Belge Yönetimi
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe E-Posta Facebook Twitter
Yayın Türü
Diğer
Yıl Künye   tezdurumu
2009 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009) Elektronik belge yönetimi üzerine InterPARES projesi ve Türkiye takımı faaliyetleri. 0
2009 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009) Elektronik belge yönetimi üzerine InterPARES projesi ve Türkiye takımı faaliyetleri (InterPARES project on the electronic records management and team Turkey activities). 0
2012 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2012) Sosyal bilimlerde etik: İntihal ve alıntılar (Yayınlanmamış Bildiri). Süleyman Demirel Üniversitesi, 23 Şubat 2012. 0
2010 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2010) Çocuk ve kitap (Yayınlanmamış Bildiri). Halk Kütüphanecileri Çanakkale Bölge Semineri, Çanakkale, 3-5 Aralık.. 0
2001 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001) Bilgi toplumu ve kurum kütüphaneleri (Yayınlanmamış Bildiri). Ankara, Sayıştay.. 0
2000 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2000) İnternet ve biilgi erişim (Yayınlanmamış Bildiri). Ankara, Sayıştay.. 0
2014 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014) Türkiye’de eğitim – halk kütüphanesi ilişkisi. 0
2014 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014) İslam dünyasında kitabın tarihi. 0
2015 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2015) Araştırma verilerinin yönetimi. 0
2014 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2014) 2014 Yılı kamuya kütüphaneci alımı kontenjanları ya da Türkiye’de kütüphaneciyi ciddiye almama sorunu üzerine. 0
2014 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2014) Türkiye’de halk kütüphanelerine ilişkin güncel sorunlar üzerine bir rapor - 2009. 0
2014 Nilay Cevher Cevher, N. (2014) Halk kütüphaneleri: Araştırmalar ve görüşler. 0
2014 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014) Hizmet içi eğitimde Türk Kütüphaneciler Derneği’nin (TKD) rolü. 0
2014 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2014) Araştırma yapan ve destekleyen kurumlar için MedOANet açık erişim politikaları uygulama ilkeleri. 0
2014 Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2014) Açık erişim politikalarının geliştirilmesi ve PASTEUR4OA projesi. 0
2015 Nilay Cevher , Demet Soylu Cevher, N. ve Soylu, D. (2015) Information-seeking behavior of the Google Generation [Poster]. European Conference on Information Literacy, Tallinn. 0
2010 Güleda Düzyol Düzyol, G. (2010) Atlas of science, visualizing what we know, Katy Börner. 0
2010 Güleda Düzyol Düzyol, G. (2010) Bilgi iletişim teknolojileri ve yansımaları. 0
2010 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2010) İTO Bilgi merkezi ve uluslararası ticari sınıflandırma sistemi. 0
2018 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2018) Üniversiteler neden bölünmemeli! Sayılara dayalı performans değerlendirme sistemleri bile buna hazır değil. 0
2018 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2018) Çöp yayınlar başarıyı ölçmemeli! (Garbages can not be a measure for success!). 0
2019 Nisa Öktem , Nilay Cevher Öktem, N. ve Cevher, N. (2019) Avrupa Bilgi Bilim Yaz Okulundan izlenimler.
2019 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2019) Nitel Araştırmacılar için 30 Temel Beceri [Nitel Araştırmacılar için 30 Temel Beceri başlıklı kitabın değerlendirmesi, J.W. Creswell (Yazar)]. .
2019 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2019) Content Management Bible [Content Management Bible başlıklı kitabın değerlendirmesi, B. Boiko (Yazar)]..