Yayın Türü
Diğer
Yıl Künye   tezdurumu
2009 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Elektronik belge yönetimi üzerine InterPARES projesi ve Türkiye takımı faaliyetleri. 0
2009 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Elektronik belge yönetimi üzerine InterPARES projesi ve Türkiye takımı faaliyetleri (InterPARES project on the electronic records management and team Turkey activities). 0
2012 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2012). Sosyal bilimlerde etik: İntihal ve alıntılar (Yayınlanmamış Bildiri). Süleyman Demirel Üniversitesi, 23 Şubat 2012. 0
2010 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2010). Çocuk ve kitap (Yayınlanmamış Bildiri). Halk Kütüphanecileri Çanakkale Bölge Semineri, Çanakkale, 3-5 Aralık.. 0
2001 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). Bilgi toplumu ve kurum kütüphaneleri (Yayınlanmamış Bildiri). Ankara, Sayıştay.. 0
2000 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2000). İnternet ve biilgi erişim (Yayınlanmamış Bildiri). Ankara, Sayıştay.. 0
2014 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014). Türkiye’de eğitim – halk kütüphanesi ilişkisi. 0
2014 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014). İslam dünyasında kitabın tarihi. 0
2015 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2015). Araştırma verilerinin yönetimi. 0
2014 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2014). 2014 Yılı kamuya kütüphaneci alımı kontenjanları ya da Türkiye’de kütüphaneciyi ciddiye almama sorunu üzerine. 0
2014 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2014). Türkiye’de halk kütüphanelerine ilişkin güncel sorunlar üzerine bir rapor - 2009. 0
2014 Nilay Cevher Cevher, N. (2014). Halk kütüphaneleri: Araştırmalar ve görüşler. 0
2014 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014). Hizmet içi eğitimde Türk Kütüphaneciler Derneği’nin (TKD) rolü. 0
2014 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2014). Araştırma yapan ve destekleyen kurumlar için MedOANet açık erişim politikaları uygulama ilkeleri. 0
2014 Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2014). Açık erişim politikalarının geliştirilmesi ve PASTEUR4OA projesi. 0
2015 Nilay Cevher , Demet Soylu Cevher, N. ve Soylu, D. (2015). Information-seeking behavior of the Google Generation [Poster]. European Conference on Information Literacy, Tallinn. 0
2010 Güleda Düzyol Düzyol, G. (2010). Atlas of science, visualizing what we know, Katy Börner. 0
2010 Güleda Düzyol Düzyol, G. (2010). Bilgi iletişim teknolojileri ve yansımaları. 0
2010 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2010). İTO Bilgi merkezi ve uluslararası ticari sınıflandırma sistemi. 0
2018 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2018). Üniversiteler neden bölünmemeli! Sayılara dayalı performans değerlendirme sistemleri bile buna hazır değil. 0
2018 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2018). Çöp yayınlar başarıyı ölçmemeli! (Garbages can not be a measure for success!). 0
2019 Nisa Öktem , Nilay Cevher Öktem, N. ve Cevher, N. (2019). Avrupa Bilgi Bilim Yaz Okulundan izlenimler.
2019 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2019). Nitel araştırmacılar için 30 temel beceri [Nitel Araştırmacılar için 30 Temel Beceri başlıklı kitabın değerlendirmesi, J.W. Creswell (Yazar)]. .
2019 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2019). Content Management Bible [Content Management Bible başlıklı kitabın değerlendirmesi, B. Boiko (Yazar)]..
2020 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2020). Bilgi Dünyası Dergisi: 2000-2019 Dönemi için Makale, Yazar ve Konu Unsurları Açısından Niceliksel Bir Değerlendirme.
2020 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2020). Bir Dergi Yönetim Sistemi Yapılandırması Süreci: Bilgi Dünyası Dergisi ve Açık Dergi Sistemleri.
2020 Nilüfer Tuncer Tuncer, N. (2020). Sevgili Hocam ve Dostum Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Anısına.
2020 İrfan Çakın Çakın, İ. (2020). Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Anısına.
2020 H. İnci Önal Önal, H. İ. (2020). Adana Sözlü Kültür Ortamından Yaşam Kültürüne Uzanan Yolda: Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ.
2020 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2020). Hocam Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Ardından.
2019 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Nitel araştırmalarda yazılım kullanımı: Adım adım rehber [Nitel araştırmalarda yazılım kullanımı: Adım adım rehber başlıklı kitabın değerlendirilmesi, A. Lewins ve C. Silver (Yazar)].
2018 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2018). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları [Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları başlıklı kitabın değerlendirmesi, T. Çakmak (Yazar)].
2022 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu , Vural Gökmen Çakmak, T., Eroğlu, Ş. ve Gökmen, V. (2022). Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların konu dağılımlarının analizi: 2015-2017 ve 2018-2020 dönemlerinin kıyaslanması.
2022 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2022). IFLA Engelliler için kütüphanelere erişim - Kontrol Listesi.
2022 Bülent Yılmaz , Efnan Ezenel Yılmaz, B. ve Ezenel, E. (2022). IFLA-UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi 2022.
2022 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2022). Üniversitelerde rant kollama.
2022 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2022). Yüksek öğretimde kaliteyi sayılarla ölçme yanılgısı.
2020 Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). Performansa dayalı akademik teşvik sistemleri üzerine.
2018 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2018). Araştırma Değerlendirme Üzerine.
2022 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2022). Avrupa’da açık erişim ve araştırma değerlendirmesi üzerine umut verici gelişmeler.
2019 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2019). Akademik Performans Ölçümünde Sanat ve İnsan Bilimleri.
2019 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2019). Yükseköğretimde “Kalite” üzerine.
2018 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2018). Bir tuhaf savaş: Açık bilim ve yağmacı dergiler.
2022 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2022). “Ne olacak bu akademinin hali” sorunsalına çözüm önerileri.
2021 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2021). Akademik performans değerlendirmelerinde kitapların yeri.
2020 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2020). Bilim dilinde çeşitlilik arayışı üzerine.
2020 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2020). Bilimin COVID-19 ile savaşı.
2019 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2019). Büyük yanılgı: Yağmacı faaliyetlerin nedeni açık erişim felsefesi değil!.
2019 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2019). Akademinin Yel Değirmenleriyle Savaşında Don Kişot Olmak.
2020 Güleda Doğan Doğan, G. (2020). Türkiye’deki Akademik Arşivlerin Durumu.
2022 Bülent Yılmaz , Özge Atalan Akdeniz , Samet Emre , Osman Ercan Yılmaz, B., Atalan Akdeniz, Ö., Emre, S. ve Ercan, O. (2022). Okuma Kültürü Kaynakçası: Türkçe Kitap, Makale ve Tezler 1970-2020.
2023 İpek Şencan Şencan, İ. (2023). Information Architecture: For the Web and Beyond [Information Architecture: For the Web and Beyond başlıklı kitabın değerlendirmesi, L. Rosenfeld, P. Morville ve J. Arango (Yazar)].