Yayın Yılı
1987 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1987). Arşivlerde mikroform uygulamaları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Hansın Tunçkanat Tunçkanat, H. (1987). Üniversite kütüphanesinin yönetiminde planlama, kontrol ve karar verme sürecinde bilgi sistemi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Turkish university libraries. Libri, 37 (4), 259-278.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Interlending services in Turkish university libraries. Interlending and Document Supply, 17 (4), 122-125.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Bilgisayar ağlarının kütüphanelerarası işbirliğine katkısı. Bakış Bilgisayar Teknolojisi Dergisi, (6), 13-17.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Bilgi ağları ve kütüphanelerarası işbirliği. Türk Kütüphaneciliği, 1 (3), 139-156.
Gazete Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Bilgisayar ağları ve üniversite kütüphanelerimiz. Zaman, 2-2
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Kütüphanecilik eğitiminde son gelişmeler ve Türkiye. Kütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler: 1987 içinde (s. 85-97). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.