Yayın Yılı
2009 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Mehdi Afzali Afzali, M. (2009). Türkiye'de açık erişim, kurumsal arşivler ve akademik kütüphaneler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Aynur Ersoy Ersoy, A. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye'de halk kütüphaneleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2009). Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23 (4), 742-768.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2009). Preservation of scientific and cultural heritage in Balkan countries. Program: electronic library and information systems, 43 (4), 419-429.
Makale Aynur Ersoy , Bülent Yılmaz Ersoy, A. ve Yılmaz, B. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye'de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 23 (4), 803-834.
Makale Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2009). Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu örneği. Türk Kütüphaneciliği, 23 (3), 489-509.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Gerçekliğin toplumsal inşasında bilgi ve bilgi merkezi. Bilgi Dünyası, 10 (1), 28-45.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Bilgi ve Belge Yönetimi / Kütüphanecilik Bölümü mezunlarının teknik hizmetler sınıfı kapsamına alınması ile ilgili gerekçe. Türk Kütüphaneciliği, 23 (2), 366-372.
Makale Bülent Yılmaz , Eda Köse , Şelale Korkut Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23 (1), 22-51.
Makale Şenol Karadeniz , Bülent Yılmaz Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2009). Türkiye'de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. Türk Kütüphaneciliği, 23 (1), 52-82.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Türkiye'de kültür politikası ve kütüphane: 1980 Sonrası durum. Ankara: TKD Ankara Şubesi.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Bilgi ve Belge Yönetiminde (Kütüphanecilikte) etik: Kuramsal bir yaklaşım. Kamu Etiği Sempozyumu 25-26 Mayıs 2009 TODAİE/Ankara içinde (s. 395-404). Ankara: TODAİE.
Kitap İçi Bölüm Umut Al Al, U. (2009). Türkiye'nin mühendislikteki bilimsel yayın performansı. Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendislikleri Eğitimi 4. Ulusal Sempozyumu. 22-23-24 Ekim 2009. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bildiri - Panel Kitabı içinde (s. 291-295). Eskişehir: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi.
Kitap İçi Bölüm Yurdagül Ünal , Yaşar Tonta Ünal, Y. ve Tonta, Y. (2009). An analysis of consortial use of electronic journals in Turkey: The case of SpringerLink and Wiley InterScience databases. Rethinking Electronic Publishing: Innovation in Communication Paradigms and Technologies - Proceedings of the 13th International Conference on Electronic Publishing. Milan, Italy, June 10-12 2009 içinde (s. 535-542). Milan: ICCC.
Kitap İçi Bölüm Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2009). Öğretmen eğitiminde bilgi okuryazarlığının önemi. İ. Kesin, M.H. Kutluoğlu ve S. Kurbanoğlu (Ed.). Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı içinde (s. 267-274). İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2009). Records management practices in universities: Comparative study of examples in Canada and Turkey. The Canadian Journal of Information and Library Science, 33 (1.02.2019), 85-107.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2009). Quality documentation and records management: a survey of Turkish universities. Aslib Proceedings, 61 (6), 459-473.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2009). Evolution of the e-records management practices in e-government: reflections from Turkey. The Electronic Library, 27 (6), 999-1009.
Makale Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2009). The records management capacity assessment system (RMCAS) as a tool for program development at the Turkish red crescent society. International Journal of Information Management, 29 (6), 483-487.
Makale Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2009). Belge yönetiminde program geliştirme: Belge yönetimi kapasite değerlendirme sistemi. Bilgi Dünyası, 10 (2), 261-286.
Diğer Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Elektronik belge yönetimi üzerine InterPARES projesi ve Türkiye takımı faaliyetleri.
Makale Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2009). Belge yönetiminde kurumsal koşulların değerlendirilmesi: Türkiye Kızılay Derneği örneği. Bilgi Dünyası, 10 (1), 35-59.
Makale İnci Önal Önal, İ. (2009). IFLA / UNESCO School Library Manifesto for creating one world: Germany, Iran and Turkey in comparative perspective. Libri, 59 (1), 45-54.
Kitap İçi Bölüm İnci Önal Önal, İ. (2009). Designing tomorrow’s libraries with children’s views. Libraries create futures: Building on cultural heritage, World Library and Information Congress: 75 th IFLA General Conference and Council, 23 – 27 August, 2009, Milan, Italy. Proceedings içinde (s. 1-16). Milan : IFLA.
Makale Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2009). The differences among disciplines in scholarly communication: A bibliometric analysis of theses. Libri, 59 (3), 166-179.
Makale Nazan Özenç Uçak , Tolga Çakmak Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2009). Web sayfasının kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfası örneği (Measurment of web usability: Web page of Hacettepe University Department of Information Management). Türk Kütüphaneciliği, 23 (2), 278-298.
Makale Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2009). Bilimsel iletişimin zamana göre değişimi: Bir atıf analizi çalışması (Changes in scholarly communication over time: A citation analysis study). Bilgi Dünyası, 10 (1), 1-22.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak , Bülent Yılmaz Uçak, N. Ö. ve Yılmaz, B. (2009). Kongre Kütüphanesi (LC) ve Dewey Onlu Sınıflama (DDC) sistemlerinde kadın konusuna yaklaşım. D. F. Türe ve B. T. Keşoğlu (Yay Haz.) . Kadın Belleğini oluşturmada Kaynak Sorunu , Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, 17-19 Nisan 2009/ Women's Memory: The Problem of Sources, 20th. Anniversary Semposium of the Women's Library and Information Centre Foundation içinde (s. 163-173). İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2009). Bilimsel iletişim ve üniversite kütüphaneleri. Hidayet Nuhoğlu’na Armağan içinde (s. 291-298). İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
Diğer Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Elektronik belge yönetimi üzerine InterPARES projesi ve Türkiye takımı faaliyetleri (InterPARES project on the electronic records management and team Turkey activities).
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Türkiye’de elektronik belge yönetimine dönük koşulların değerlendirilmesi: 17 Kurumda gerçekleştirilen analiz sonuçları/ Evaluation of institutional conditions for ERM in Turkey: Results of surveys carried out in 17 Institutions. UNAK 09, Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler içinde. İstanbul: UNAK.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Evaluation of institutional conditions for electronic records management (ERM) in Turkey: Results of surveys carried out in 17 Institution. InterPARES 3 Symposium içinde. Seoul: .
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2009). Belge Yönetimi ve "Enterprise 2.0". 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi içinde (s. 205-220). Ankara: Ankara Üniversitesi.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2009). Report of the UNESCO "Training the Trainers in Information Literacy" ("TTT") workshop. Ankara, Turkey, September 3-5, 2008. The International Information and Library Review, 41 (4), 252-256.
Makale Benlihan Uğur , Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Uğur, B., Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2009). Students' opinions on blended learning and its implementation in terms of their learning styles. Education and Information Technologies, 16, 5-23.