Yayın Yılı
2015 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Kitap Umut Al , Zehra Taşkın Al, U. ve Taşkın, Z. (2015). Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2015). Bilimsel iletişimin farklı bir yüzü: Geri çekilen makaleler. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 22-37). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Gülbün Baydur Baydur, G. (2015). Terimleştirme. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 38-42). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Ahmet Çelik , Mehmet Emin Küçük Çelik, A. ve Küçük, M. E. (2015). Kültürlerarası diyalog ve halk kütüphaneleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 62-68). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2015). ÜNAK List'in içerik analizi. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 69-81). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Serap Kurbanoğlu , Güleda Doğan Kurbanoğlu, S. ve Doğan, G. (2015). Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerileri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 124-134). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2015). Zamansal ve uzamsal tanımlamalara dayalı bilgi erişim sistemleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 143-161). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm İnci Önal Önal, İ. (2015). Yaratıcı kütüphanelerde yenilikçi bilgi hizmetleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 162-174). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2015). Türkiye'de Ar-Ge ve innovasyona bağlı dönüşümün bilgi merkezlerine yansıması. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 199-208). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Özlem Şenyurt Şenyurt, Ö. (2015). Türk eğitim sisteminde bilgi hizmetleri projeleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 221-234). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2015). Açık bilim ve açık erişim. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 235-250). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak , Yurdagül Ünal Uçak, N. Ö. ve Ünal, Y. (2015). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin akademik sahtekarlık ve intihal konusundaki görüşleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 251-264). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2015). Halk kütüphanelerinin geleceği: IFLA 2013 eğilim raporu bağlamında bir değerlendirme. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 265-272). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Makale Türkay Henkoğlu , Nazan Özenç Uçak Henkoğlu, T. ve Uçak, N. Ö. (2015). Üniversite kütüphanelerinde kişisel verilerin korunması. Bilgi Dünyası, 16 (1), 45-74.
Makale Şahika Eroğlu , Bülent Yılmaz Eroğlu, Ş. ve Yılmaz, B. (2015). Akademisyenlerin Türkiye’de internet sansürüne yönelik yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi örneği. Bilgi Dünyası, 16 (1), 75-104.
Makale İnci Önal , Erdinç Alaca Önal, İ. ve Alaca, E. (2015). Okul kütüphanesi kullanımında öğretmenlerin rolü ve sorumlulukları. Bilgi Dünyası, 16 (1), 105-126.
Makale Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2015). Kütüphan-e Türkiye Projesi etki değerlendirme çalışmaları: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 29 (3), 433-460.
Diğer Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2015). Araştırma verilerinin yönetimi.
Kitap Albert Ali Salah , Yaşar Tonta , Alkım Almıla Akdağ Salah , Cassidy Sugimoto , Umut Al Salah, A. A., Tonta, Y., Akdağ Salah, A. A., Sugimoto, C. ve Al, U. (2015). Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International society of scientometrics and informetrics conference, Istanbul, Turkey. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
Kitap İçi Bölüm Nilay Cevher , Özgür Külcü Cevher, N. ve Külcü, Ö. (2015). Türkiye’de ve dünyada bellek kurumlarında kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, tanımlanması ve bütünleştirilmesine dönük koşullar. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 484-496). İstanbul: Hiperlink.
Diğer Nilay Cevher , Demet Soylu Cevher, N. ve Soylu, D. (2015). Information-seeking behavior of the Google Generation [Poster]. European Conference on Information Literacy, Tallinn.
Kitap İçi Bölüm Engin Cihad Tekin , Bülent Yılmaz Tekin, E. C. ve Yılmaz, B. (2015). Düşünce özgürlüğü tarihi: Roma kilisesi yasaklı kitaplar dizini üzerine bir değerlendirme. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 24-48). İstanbul: Hiperlink.
Kitap İçi Bölüm Mandana Mir Moftakhari , Bülent Yılmaz Moftakhari, M. M. ve Yılmaz, B. (2015). Evaluation of the intellectual freedom statements in libraries by countries. 1. Ulararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 49-59). İstanbul: Hiperlink.
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2015). İnternet erişiminde sansür: Türkiye açısından bir durum değerlendirmesi. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 60-68). İstanbul: Hiperlink.
Kitap İçi Bölüm Nadide Güher Erer , Bülent Yılmaz Erer, N. G. ve Yılmaz, B. (2015). Türkiye'de profesyonel çeviri etkinliklerinde düşünce özgürlüğü sorunu. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 69-86). İstanbul: Hiperlink.
Kitap İçi Bölüm Erdinç Alaca , Bülent Yılmaz Alaca, E. ve Yılmaz, B. (2015). Halk kütüphanecilğinde sansür ve düşünce özgürlüğü konusunda kullanıcı algısı üzerine bir araştırma. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 87-102). İstanbul: Hiperlink.
Kitap İçi Bölüm Ömer Dalkıran , Bülent Yılmaz Dalkıran, Ö. ve Yılmaz, B. (2015). Ankara'daki üniversite kütüphanecilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımları. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 103-135). İstanbul: Hiperlink.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2015). Bilgi ve belge yönetimi etiği ya da "iyi kütüphaneci" olmak. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 136-143). İstanbul: Hiperlink.
Kitap İçi Bölüm Semanur Öztemiz , İnci Önal Öztemiz, S. ve Önal, İ. (2015). Türkiye'de bir meslek olarak bilgi profesyonelliği. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 173-187). İstanbul: Hiperlink.
Kitap İçi Bölüm Leila Hashempour , Özlem Şenyurt Topçu Hashempour, L. ve Şenyurt Topçu, Ö. (2015). Bilgi profesyonellerinin mesleki etik ilkeleri: Türkiye ve İran kapsamında karşılaştırmalar. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 325-335). İstanbul: Hiperlink.
Kitap İçi Bölüm Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2015). Türk kütüphanecilik literatüründe yazar adı karmaşası. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 391-406). İstanbul: Hiperlink.
Makale Umut Al , Pablo Andrade Blanco , Marcel Chiranov , Lina Maria Cruz Silva , Luba Nikolaeva Devetakova , Yulianto Dewata Al, U., Blanco, P. A., Chiranov, M., Silva, L. M., Devetakova, L. N. ve Dewata, Y. (2015). Global libraries impact planning and assessment pogress.. Performance Measurement and Metrics, 16 (2), 109-131.
Makale Umut Al , Zehra Taşkın Al, U. ve Taşkın, Z. (2015). Relationship between economic development and intellectual production. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 9 (1), 25-35.
Makale Umut Al , Sinan Akıllı Al, U. ve Akıllı, S. (2015). Public libraries in Turkey: A retrospective look and the present state. Journal of Librarianship and Information Science, July (7), 1-12.
Kitap Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Nevzat Özel Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2015). Kamusal bilgi ve elektronik belge yönetimi: Organizasyonlar ve üniversitelere yönelik koşulların analizi. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Tez Türkay Henkoğlu Henkoğlu, T. (2015). Hassas bilgi varlıklarının ve kişisel verilerin hukuksal düzenlemeler ile korunması ve bu kapsamda üniversiteler için bilgi güvenliği politikasının gerçekleştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Can Besimoğlu Besimoğlu, C. (2015). Türkiye'deki ziraat fakültelerinin tarımsal araştırma eğilimleri: 1996-2011 yıllarının bibliyometrik analizi.. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Metin Turan Turan, M. (2015). Türkiye'de hukuksal koşullar çerçevesinde elektronik bilgi ve finansal bilgi politikalarının geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Erdinç Alaca Alaca, E. (2015). Halk kütüphanelerinde yenilikçi hizmet geliştirme süreci: Bartın Ulus Kültür ve Sanat Evi Halk Kütüphanesi örneği . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Doğan Atılgan , Nevzat Özel , Tolga Çakmak Atılgan, D., Özel, N. ve Çakmak, T. (2015). RDA in Turkey: Perceptions and expectations on implementation. Italian Journal of Library, Archives, and Information Science , 6 (2).
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2015). Public libraries and their roles within the context of e-government literacy. Communications in Computer and Information Science içinde (s. 569-575). İsviçre: Springer.
Makale Mafalda Picarra , Marina Angelaki , Güleda Düzyol Doğan , Marieke Guy , Claudio Artusio Picarra, M., Angelaki, M., Doğan, G. D., Guy, M. ve Artusio, C. (2015). Aligning European OA Policies with the Horizon 2020 OA Policy. UKSG Insights, 28 (3), 32-43.
Makale Laura Saunders , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Güleda Düzyol Doğan , Peter Becker , Eliane Blumer Saunders, L., Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Doğan, G. D., Becker, P. ve Blumer, E. (2015). Information behaviors and information literacy skills of LIS students: An international perspective. Journal of Educationfor Library and Information Science, 56 (1), 80-99.
Makale Bülent Yılmaz , Nilay Cevher Yılmaz, B. ve Cevher, N. (2015). Future of public libraries: Opinions of public librarians in Turkey. IFLA Journal, 41 (4), 336-352.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2015). Developments in Education for Information: Will “Data” Trigger the Next Wave of Curriculum Changes in LIS Schools?. Looking Back, Moving Forward: International Conference on Information Management & Libraries ICIML 2015 içinde (s. 2-19). Lahore: Department of Information Management University of the Punjab.
Makale Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2015). Araştırma verilerinin yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 29 (1), 36-45.