Yayın Yılı
1984 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Aydın Lodi Lodi, A. (1984). Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı orta dereceli askeri okul kütüphanelerinin yapısal ve işlevsel analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Tülin Öncel Öncel, T. (1984). Türkiye'de yayınlanan süreli yayınların Türk standartları gereklerine uygunluğunun incelenmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1984). Mikroformlar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 33 (3), 102-115.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1984). Turkish libraries: Historical context. International Library Review, 16 (1), 71-77.
Makale İnci Önal Önal, İ. (1984). Cezaevlerine halk kütüphanesi hizmetleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 3 (33), 119-131.