Yayın Yılı
1990 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Ahmet Çelik Çelik, A. (1990). Türkiye'de üniversite kütüphaneleri bilgi ağı kurulmasına ilişkin sorunlar. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Salih Lütfi Gürbüz Gürbüz, S. L. (1990). Belge erişiminde teknolojik yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Nuray Erol Erol, N. (1990). Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mevcut ödünç verme sisteminin otomasyon tasarımı ve sistem analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Olcay Bayram Bayram, O. (1990). İlkokul çağı çocuklarının okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi gezici kütüphane hizmeti. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Fahriye Mercanlıgil Gündoğdu Gündoğdu, F. M. (1990). Türk-İslam kültürü eserleri için bir sınıflandırma modeli denemesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü. Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan içinde (s. 152-165). Ankara: TKD.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nde yapılan tezler kaynakçası: 1972-1990. Türk Kütüphaneciliği, 4 (2), 83-87.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Türk üniversite kütüphanelerinde bütçe: 1983-1989. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kurultayı 30 Kasım - 1 Aralık 1989 Ankara içinde (s. 87-98). Ankara: TKD.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Yayın yaşamına bir kanal: kütüphaneler. Bülten, (1), 1-2.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Kültürel yaşamımızda sayıların dili. Milliyet Sanat Dergisi, (235), 36-38.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). An interlending network for Turkish university libraries. Information Development, 6 (2), 105-111.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). A brief look at automation activities in Turkish university libraries. Program, 24 (1), 73-80.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). Konu erişimi: Kütüphane kataloglarında yapılan konu aramaları üzerine bir deneme. Türk Kütüphaneciliği, 4 (2), 60-69.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). Kataloglamada tutarlılık üzerine bir araştırma: Kongre Kütüphanesi katalogcuları ile İngiliz Ulusal Kütüphanesi katalogcuları arasındaki tutarlılık. Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan içinde (s. 135-146). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1990). Türkiye’de ansiklopedik yayınlar. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı içinde (s. 203-205). Ankara: TKD.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1990). Türkiye'de ansiklopedik yayınlar . Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı içinde (s. 203-205). Ankara: TKD.