Yayın Yılı
2022 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Makale Meltem Dişli , Özgür Külcü Dişli, M. ve Külcü, Ö. (2022). Interoperability in electronic records management systems: An evaluation of the universities in Ankara. Information Development, 38 (4), 589-598.
Makale Semanur Öztemiz , Melike Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. (2022). The effect of bibliotherapy on the development of self-efficacy of women with disabled children. Information Development, 38 (3), 452-463.
Diğer Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu , Vural Gökmen Çakmak, T., Eroğlu, Ş. ve Gökmen, V. (2022). Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların konu dağılımlarının analizi: 2015-2017 ve 2018-2020 dönemlerinin kıyaslanması.
Tez Demet Soylu Soylu, D. (2022). Oyunlaştırmayla Zenginleştirilmiş Bilgi OkuryazarlığıHibrit Eğitiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Duygu Tatar Tatar, D. (2022). Sosyo-Ekonomik Düzeyin Çocukların Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi: Ankara’daki İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Kardelen Düzgören Düzgören, K. (2022). Geri Çekilen Makalelerde Açık Erişim Etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Elçin Ziya Ziya, E. (2022). Türkiye Adresli Yayınların Altmetric Dikkat Skorları Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Rumeysa Çölden Akgül Çölden Akgül, R. (2022). Türkiye’de Kütüphanelerarası Ödünç Verme: KİTS ve TÜBESS Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Gökçe Yüksel Yüksel, G. (2022). Kurumsal Bilgi Yönetiminde Ürün Yaşam Döngüsü Yaklaşımları: Bir Savunma Sanayi Şirketindeki Yapılandırma Sürecinin Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Özge Sarı Sarı, Ö. (2022). Türkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim (AE) Arşivlerinin ve Politikalarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez İdris Semih Kaya Kaya, İ. S. (2022). Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Afet Yönetimi Açısından Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Müge Akbulut Akbulut, M. (2022). Bilgi Erişimde İlgi Sıralamalarının Artırımlı Olarak Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Mücella Sena Köksal Köksal, M. S. (2022). Türkiye Adresli Bilgibilim Makalelerinin Atıf Etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Canan Tavluoğlu Tavluoğlu, C. (2022). Araştırma Verilerinin Yönetimi: TÜBİTAK Projelerinde Yer Alan Araştırmacılar Üzerine Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Sercan Tırnavalı Tırnavalı, S. (2022). Kütüphanelerde Veriye Dayalı Karar Verme: TBMM Kütüphanesi Koleksiyonunun Kullanım Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Müge Akbulut , Yaşar Tonta Akbulut, M. ve Tonta, Y. (2022). İlgi Sıralamalarının Artırımlı Olarak Geliştirilmesi: Pennant Erişimle Desteklenen Yeni Bir Yöntem Önerisi. Türk Kütüphaneciliği, 36 (2), 169 - 203.
Makale Yurdagül Ünal , İpek Şencan , S. Serap Kurbanoğlu Ünal, Y., Şencan, İ. ve Kurbanoğlu, S. S. (2022). Gerçek Ötesi Dönemde Türkiye’deki Lisans Öğrencilerinin Haber Tüketim ve Paylaşım Davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 36 (3), 334 - 359.
Diğer Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2022). IFLA Engelliler için kütüphanelere erişim - Kontrol Listesi.
Diğer Bülent Yılmaz , Efnan Ezenel Yılmaz, B. ve Ezenel, E. (2022). IFLA-UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi 2022.
Makale Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2022). Araştırma Değerlendirme ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması. Bilgi Dünyası, 23 (1), 23-47.
Makale Umut Al Al, U. (2022). Üniversite Tercihlerinin Yansımaları: Bilgi ve Belge Yönetimi Programları Üzerine Bir Çalışma. Bilgi Yönetimi, 5 (1), 1 - 20.
Makale Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2022). Türkiye’nin Cumhuriyet Dönemi Ulusal Bilim-Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimi ve Bir Model Önerisi. Bilgi Yönetimi, 5 (1), 147 - 162.
Makale Ela Ankaralı , Bülent Yılmaz Ankaralı, E. ve Yılmaz, B. (2022). Türkiye’de Düşünce Özgürlüğü Konusundaki Basılı Kaynakların Nicelik ve İçerik Analizi: 1928-2020. Bilgi Yönetimi, 5 (2), 280 - 301.
Diğer Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2022). Üniversitelerde rant kollama.
Diğer Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2022). Yüksek öğretimde kaliteyi sayılarla ölçme yanılgısı.
Diğer Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2022). Avrupa’da açık erişim ve araştırma değerlendirmesi üzerine umut verici gelişmeler.
Diğer Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2022). “Ne olacak bu akademinin hali” sorunsalına çözüm önerileri.
Kitap İçi Bölüm Yurdagül Ünal , İpek Şencan , S. Serap Kurbanoğlu Ünal, Y., Şencan, İ. ve Kurbanoğlu, S. S. (2022). News Consumption and Sharing Behaviors of Individuals in the Post-truth Era. Information Literacy in a Post-Truth Era. ECIL 2021. içinde. Cham: Springer.
Makale Bülent Yılmaz , Emine Cengiz Yılmaz, B. ve Cengiz, E. (2022). Okuma Kulüplerinin İşlevleri ve Okuma Kültürüne ve Alışkanlığına Etkileri. Yaşadıkça Eğitim, 36 (2), 264 -290.
Diğer Bülent Yılmaz , Özge Atalan Akdeniz , Samet Emre , Osman Ercan Yılmaz, B., Atalan Akdeniz, Ö., Emre, S. ve Ercan, O. (2022). Okuma Kültürü Kaynakçası: Türkçe Kitap, Makale ve Tezler 1970-2020.
Makale Damla Yılmaz , Yurdagül Ünal Yılmaz, D. ve Ünal, Y. (2022). Evidence-Based Acquisition at Hacettepe University Libraries. Library Resources & Technical Services, 66 (3), 130-140.
Makale Zehra Taşkın , Abdülkadir Taşkın , Güleda Doğan , Emanuel Kulczycki Taşkın, Z., Taşkın, A., Doğan, G. ve Kulczycki, E. (2022). Factors affecting time to publication in information science. Scientometrics, 127, 7499–7515.
Kitap İçi Bölüm Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2022). Current research evaluation topics in social sciences. Handbook on Research Assessment in the Social Sciences içinde (s. 181–195). .
Makale Emanuel Kulczycki , Marek Hołowiecki , Zehra Taşkın , Güleda Doğan Kulczycki, E., Hołowiecki, M., Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2022). Questionable conferences and presenters from top-ranked universities. Journal of Information Science, .
Kitap İçi Bölüm Güleda Doğan , Zehra Taşkın , Emanuel Kulczycki , Janne Pölönen Doğan, G., Taşkın, Z., Kulczycki, E. ve Pölönen, J. (2022). What makes top 20 JIF journals “top”?: Exploring characteristics of journals indexed in the Journal Citation Reports. 26th International Conference on Science and Technology Indicators, STI 2022 (sti2242) içinde. .
Makale Emanuel Kulczycki , Ying Huang , Alesia A Zuccala , Tim Ce Engels , Antonio Ferrara , Raf Guns , Janne Pölönen , Gunnar Sivertsen , Zehra Taşkın , Lin Zhang Kulczycki, E., Huang, Y., Zuccala, A. A., Engels, T. C., Ferrara, A., Guns, R. ve diğerleri (2022). Uses of the Journal Impact Factor in national journal rankings in China and Europe. Journal of the Association for Information Science and Technology, .
Makale Aleksandra M. Swatek , Zehra Taşkın , N. Claire Jackson Swatek, A. M., Taşkın, Z. ve Jackson, N. C. (2022). Revisiting “Family Matters”: How Citation Patterns in JSLW Reveal the Changing Nature of the L2W Field and the Decreasing Role of Composition & Rhetoric. Journal of Writing Analytics, 6, 145-165.
Kitap İçi Bölüm Güleda Doğan Doğan, G. (2022). Google Scholar as a data source for research assessment in the social sciences. Handbook on Research Assessment in the Social Sciences içinde (s. 162-180). Edward Elgar Publishing.