Yayın Yılı
2022 Yılı Yayınları
2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Makale Meltem Dişli , Özgür Külcü Dişli, M. ve Külcü, Ö. (2022). Interoperability in electronic records management systems: An evaluation of the universities in Ankara. Information Development, 38 (4), 589-598.
Makale Semanur Öztemiz , Melike Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. (2022). The effect of bibliotherapy on the development of self-efficacy of women with disabled children. Information Development, 38 (3), 452-463.
Diğer Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu , Vural Gökmen Çakmak, T., Eroğlu, Ş. ve Gökmen, V. (2022). Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların konu dağılımlarının analizi: 2015-2017 ve 2018-2020 dönemlerinin kıyaslanması.
Tez Demet Soylu Soylu, D. (2022). Oyunlaştırmayla Zenginleştirilmiş Bilgi OkuryazarlığıHibrit Eğitiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Duygu Tatar Tatar, D. (2022). Sosyo-Ekonomik Düzeyin Çocukların Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi: Ankara’daki İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Kardelen Düzgören Düzgören, K. (2022). Geri Çekilen Makalelerde Açık Erişim Etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Elçin Ziya Ziya, E. (2022). Türkiye Adresli Yayınların Altmetric Dikkat Skorları Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Rumeysa Çölden Akgül Çölden Akgül, R. (2022). Türkiye’de Kütüphanelerarası Ödünç Verme: KİTS ve TÜBESS Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Gökçe Yüksel Yüksel, G. (2022). Kurumsal Bilgi Yönetiminde Ürün Yaşam Döngüsü Yaklaşımları: Bir Savunma Sanayi Şirketindeki Yapılandırma Sürecinin Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Özge Sarı Sarı, Ö. (2022). Türkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim (AE) Arşivlerinin ve Politikalarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.