Yayın Yılı
1978 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Ayşen Atlıoğlu Atlıoğlu, A. (1978). Üniversite kütüphanelerine merkezi ve merkezi olmayan sistemlerin uygulanması ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerindeki durum. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez O. Tekin Aybaş Aybaş, O. T. (1978). Türkiye'de toplu katalog çalışmaları. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Sözer Mercan Mercan, S. (1978). Üniversitelerde görsel ve işitsel araçlar merkezinin yeri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez İsmet Hüsrevoğlu Hüsrevoğlu, İ. (1978). Kongre Kütüphanesi sınıflama dizgesi içinde Türk kukuku sınıflama şemasının oluşturulması üzerine bir deneme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Sönmez Taner Taner, S. (1978). Uluslararası enformasyon sistemleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Nazlı Köksal Köksal, N. (1978). Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde hastalara kütüphane hizmeti verilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Sema Günsel Korul Korul, S. G. (1978). Korul sınıflama sistemi: Teknik resimler için tüm sektörleri kapsayan ve otomasyona açık sistem geliştirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez O. Üstün Yıldırım Yıldırım, O. Ü. (1978). Okuyucu istatistikleri terimi üzerinde bir inceleme ve yeniden tanımlanması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ersay Gürsoy Gürsoy, E. (1978). Gerçek zamanlı bilgisayarla kütüphane dolaşım izleme sistemi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Esra Fındık Fındık, E. (1978). Hacettepe Tıp Merkezi Kütüphanesinde kaynakların kullanılmasını arttırıcı önlemler. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.