Yayın Yılı
2023 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Nilay Cevher Cevher, N. (2023). Üniversite Kütüphanelerinde Değişim Yönetimi: Kullanıcı ve Personel Önceliklerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Emin Eray Yıldırım Yıldırım, E. E. (2023). Dergi Yönetim Sistemlerinde Sunulan Hizmetlerin Sistem Kullanıcıları Açısından Değerlendirilmesi: DergiPark Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Hatice Nur Şahin Şahin, H. N. (2023). Araştırma Verilerinin Yönetiminde Araştırma Üniversitelerine Bağlı Kütüphanelerin Rolü. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Selma Shala Shala, S. (2023). Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Arnavutluk’ta Bilgi Edinme Hakkı Uygulamalarına Dönük Koşulların Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Tuğba Ustaoğlu Ustaoğlu, T. (2023). Sosyal Medya Araştırmalarının Konusal Analizi ve Haritalandırılması (2000-2020). Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Eda Özel Özel, E. (2023). Sağlık Bilimlerinde Araştırma Verilerinin Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerinin Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Nihan Temiz , Bülent Yılmaz Temiz, N. ve Yılmaz, B. (2023). Çocuk Kütüphanelerinde Yaşam Becerileri Geliştirmek: Bir Kütüphane Programı Modeli. Türk Kütüphaneciliği, 37 (1), 51 - 73.
Makale İpek Şencan , İrem Soydal Şencan, İ. ve Soydal, İ. (2023). Fact-checking behaviors of undergraduate students. Information Development, .
Kitap İçi Bölüm Güleda Doğan , Zehra Taşkın , Emanuel Kulczycki , Krystian Szadkowski Doğan, G., Taşkın, Z., Kulczycki, E. ve Szadkowski, K. (2023). How Inclusive Are the International Conferences? Attending Conferences in an Unequal World. Information for a Better World: Normality, Virtuality, Physicality, Inclusivity içinde. Cham: Springer.
Makale Pınar Uyan Semerci , Emre Erdoğan , Emre Toros , Zehra Taşkın , Güleda Doğan Uyan Semerci, P., Erdoğan, E., Toros, E., Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2023). Akademide Eşitsizlik Nasıl Kurumsallaşıyor: Sıralama, Ölçme ve Etki. Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 127–156.
Makale Zehra Taşkın , Franciszek Krawczyk , Emanuel Kulczycki Taşkın, Z., Krawczyk, F. ve Kulczycki, E. (2023). Are papers published in predatory journals worthless? A geopolitical dimension revealed by content-based analysis of citations. Quantitative Science Studies, 4 (1), 44–67.
Tez Zeynep Tuna Öztürk Tuna Öztürk, Z. (2023). Ankara’daki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Dijital Okuma Alışkanlıkları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Umut Al Al, U. (2023). Niceliğe Verilen Önemin Önlenemez Yükselişi. Bilgi Dünyası, 24 (1), 73-90.
Diğer İpek Şencan Şencan, İ. (2023). Information Architecture: For the Web and Beyond [Information Architecture: For the Web and Beyond başlıklı kitabın değerlendirmesi, L. Rosenfeld, P. Morville ve J. Arango (Yazar)].
Tez Nihan Temiz Temiz, N. (2023). Çocuk Kütüphanelerinde Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Kütüphane Programı Önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Orhun Uğur Uğur, O. (2023). Sokak Sanatına Erişim: Türkiye İçin Bir Web Sayfası Önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Onur Öztürk Öztürk, O. (2023). Yağmacı Dergilerde Yayını Olan Akademisyenlerin Yayın Tercihlerinde Mevcut Akademik Performans Değerlendirme Sistemlerinin Etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Ali Murat Ünlü , Tolga Çakmak Ünlü, A. M. ve Çakmak, T. (2023). Kamu Sektöründe Kurumlar Arasında Bilgi Paylaşımı: Türkiye’deki Politika ve Yasal Düzenlemelere Yönelik Bir Değerlendirme. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (1), 1-20.
Makale Erdinç Alaca , Bülent Yılmaz Alaca, E. ve Yılmaz, B. (2023). Değişim Yönetimi ve Örgüt Kültürü: Ankara’daki Halk Kütüphaneleri Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (1), 91 - 117.
Makale Tubanur Büyükçolpan , Bülent Yılmaz Büyükçolpan, T. ve Yılmaz, B. (2023). Çeşitli Değişkenlerin Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri Üzerine Etkisi. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (1), 146 - 178.
Tez Mandana Mir Mir, M. (2023). Araştırma Üniversitesi Kütüphanelerinde Yöneticilerin Liderlik Tarzlarının Örgütsel Öğrenmeye Etkisi: Bir Uygulama Modeli Önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Güleda Doğan , Zehra Taşkın , E. Kulczycki , K. Szadkowski Doğan, G., Taşkın, Z., Kulczycki, E. ve Szadkowski, K. (2023). Breaking down barriers: An analysis of inclusivity challenges at scientific conferences. Information Matters, 3 (7).
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2023). Kütüphanelerde yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin öğrenme yaklaşımlarına yönelik bir literatür değerlendirmesi. Yapay Zekâ: Disiplinlerarası Yaklaşımlar içinde (s. 233-260). İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.
Makale Meltem Dişli , Yaşar Tonta Dişli, M. ve Tonta, Y. (2023). Veri Olarak Kültürel Miras Koleksiyonları. Türk Kütüphaneciliği, 37 (3), 191-214.
Makale Rumeysa Çölden Akgül , Güleda Doğan Akgül, R. Ç. ve Doğan, G. (2023). Interlibrary loan in Türkiye: interlibrary loan tracking system (KITS). Information Discovery and Delivery, .
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2023). Ulusal arşivlerde dijital koruma politikaları ve stratejileri. Arşivcilikte Güncel Konular içinde (s. 163-181). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2023). Açık Veri Kullanımı ve Üst Veri Kalitesi Değerlendirme. Arşivcilikte Güncel Konular içinde (s. 185 - 204). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2023). Mobil ortamda kişisel verilere yönelik gizlilik ve güvenlik yaklaşımları: Mobil sağlık uygulamaları üzerine bir değerlendirme. içinde. .
Makale İdris Semih Kaya , Bülent Yılmaz Kaya, İ. S. ve Yılmaz, B. (2023). Halk Kütüphanelerinde Afet Risk Yönetimi. Afet ve Risk Dergisi, 6 (3), 1145-1168.
Kitap Demet Soylu , Özgür Külcü Soylu, D. ve Külcü, Ö. (2023). Bilgi Okuryazarlığı Örneğinde Oyunalaştırmayla Zenginleştirilmiş Hibrit Eğitim Model Uygulaması. İstanbul: Hiper Yayın.
Makale Bülent Yılmaz , Beytullah Karagöz Yılmaz, B. ve Karagöz, B. (2023). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Düşünce Özgürlüğü ve Sansüre İlişkin Yaklaşımlarının İncelenmesi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (Özel Sayı 1), 764-784.
Makale İpek Şencan , İrem Soydal Şencan, İ. ve Soydal, İ. (2023). Haber Okuryazarlığı Eğitimi Alan Öğrencilerin Haber Algısı. Bilgi Dünyası, 24 (2), 109-139.
Makale Mücella Sena Köksal , Umut Al Köksal, M. S. ve Al, U. (2023). Akran Makale Atıf Etkisi: Türkiye Adresli Bilgibilim Makaleleri Üzerine Bir Deneme. Bilgi Dünyası, 24 (2), 140-164.
Makale Özge Sarı , Güleda Doğan Sarı, Ö. ve Doğan, G. (2023). Türkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim Arşivleri ve Politikaları. Bilgi Dünyası, 24 (2), 1-30.
Makale Ülkü Özgüven Ceylan , Şahika Eroğlu Ceylan, Ü. Ö. ve Eroğlu, Ş. (2023). Elektronik Kaynaklarda Telif Hakkı ve Lisans Sözleşmeleri Üzerine Bir Değerlendirme: Bartın Üniversitesi Örneği. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (2), 197-216.