Yayın Yılı
2000 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Makale Umut Al , Hatice Kübra Bahşişoğlu Al, U. ve Bahşişoğlu, H. K. (2000). Türkiye'deki üniversite kütüphanelerine ait web sitelerinin içerik açısından değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 1 (2), 307-329.
Tez Eylem Özkaramanlı Özkaramanlı, E. (2000). Türkiye'de web tabanlı kütüphane kataloglarının incelenmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez İrem Soydal Soydal, İ. (2000). Web arama motorlarında performans değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Hatice Kübra Bahşişoğlu Bahşişoğlu, H. K. (2000). Türkiye'deki bilgi merkezlerinde gri yayınların sağlanması üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Lese-und Bibliothekbenutzungsverhalten von Schülern mit türkischer Muttersprache in Wien. Bücherei Perspektiven, (4), 18-22.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Türk toplumunun halk kütüphanesi kültürü: "Ankara'da oturanlar üzerine bir araştırma", Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin kurumsal gelişimi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul) içinde (s. 98-108). İstanbul: TKD İstanbul Şubesi.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Viyana ilkokullarında okuyan Türk öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 1 (2), 280-306.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Çok kültürlü toplumlarda etnik azınlık çocuklarının okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları. Türk Kütüphaneciliği, 14 (4), 451-465.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Halk kütüphanesi sorunlarına yöneticilerin yaklaşımı: Ankara örneği. Türk Kütüphaneciliği, 14 (3), 332-346.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Reading and library usage habits of the students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria. 66th IFLA Council and General Conference, August 13-18, 2000 içinde. Jerusalem, Israel: .
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Eğitimde nitelik sorunu ve Internet. Türk Kütüphaneciliği, 14 (1), 47-59.
Makale Yaşar Tonta , Mehmet Emin Küçük Tonta, Y. ve Küçük, M. E. (2000). Elektronik kütüphanecilik semineri: Bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 1 (2), 354-375.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2000). Elektronik yayıncılıkta son gelişmeler. Bilgi Dünyası, 1 (1), 89-132.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2000). Contribution of Turkish researchers to the world’s biomedical literature (1988-1997). Scientometrics, 48 (1), 71-84.
Makale Yurdagül Ünal , Nevin Selçuk Ünal, Y. ve Selçuk, N. (2000). Elektronik bilgi kaynakları için entellektüel mülkiyet ve dijital içerik hakları, düzenleme ve dijital ödeme sistemleri. Bilgi Dünyası, 1 (1), 180-191.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Eğitimde nitelik ve Internet'e doğru bakmak. Cumhuriyet Bilim Teknik , 2 (691), 17-17.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Kültür'e bakış ya da kültürel bakış: Binde iki. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 11 (134), 4-4.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Eğitimde nitelik ve Internet'e doğru bakmak. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 12 (141), 21-21.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2000). Kuramsal bilginin oluşumu ve toplumsal bilgiye dönüşümünde epistemoloji bilgi hizmetleri ilişkisi I. Türk Kütüphaneciliği, 14 (4), 386-411.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2000). Modern kurumlarda bir denetim aracı olarak belge yönetimi ve ülkemizdeki durum. Türk kütüphaneciliği. Türk Kütüphaneciliği, 14 (1), 18-46.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2000). Türkiye'de kütüphanecilik eğitiminin yeniden yapılanması. Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul) içinde (s. 74-89). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Bilgi profesyonellerinin eğitiminde yeniden yapılanma: Hacettepe Üniversitesi örneği. Türk Kütüphaneciliği, 14 (1), 3-17.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Üniversitelerimizin bilgiye erişim sorunları ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Bilgi Dünyası, 1 (1), 26-41.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Prof. Dr. İlhan Kum’u uğurlarken... Bilgi Dünyası, 1 (2), 253-254.
Makale Nazan Özenç Uçak Özenç Uçak, N. (2000). Sosyal bilimler ve kütüphanecilik alanında nitel araştırma yöntemlerinin kullanımı (Use of qualitative research methods in social sciences and librarienship). Bilgi Dünyası, 1 (2), 255-279.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2000). Bilgi üzerine kuramsal bir yaklaşım. Bilgi Dünyası, 1 (1), 143-159.
Makale Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2000). İnternet'te bilgi arama davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 14 (3), 317-331.
Diğer Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2000). İnternet ve biilgi erişim (Yayınlanmamış Bildiri). Ankara, Sayıştay..