Yayın Yılı
1982 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez P. Sevinç Genç Genç, P. S. (1982). Kütüphane istatistiklerinin ölçünleştirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Gülbün Baydur Baydur, G. (1982). Evrensel Bibliyografik Denetim (UBC) ve Türkiye Bibliyografyası. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Fahriye Mercanlıgi Gündoğdu Gündoğdu, F. M. (1982). Ebuzziya Tevfik'in Türk basımcılığına getirdiği yenilikler ve Türk kütüphaneciliğine katkıları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Salih Lütfi Gürbüz Gürbüz, S. L. (1982). Ankara yükseköğretim kurum kütüphanelerinde iş analizi ve eğitim gereksinimleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Hasan Uyanık Uyanık, H. (1982). Halk kütüphanelerinde yetişkin eğitimi ve Cebeci Halk Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Filiz Önder Önder, F. (1982). Ankara'daki özel ilkokullara devam eden sekiz yaş çocuklarının masallar ve gerçekçi öykülerle ilgili beğenilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1982). Kütüphanecilikte son gelişmeler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (3), 121-124.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Karşılaştırmalı kütüphanecilik:Teorik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (1), 6-10.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Çağdaş eğitimde kütüphanenin işlevleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (2), 55-66.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Kütüphanecilikte felsefi yaklaşım. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (4), 155-157.