Yayın Yılı
1997 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Faik Keskin Keskin, F. (1997). Müzik kütüphanelerinde koleksiyon geliştirme ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez M. Tayfun Gülle Gülle, M. T. (1997). Türkiye'de düşünce özgürlüğü sorunu ve halk kütüphanelerine yansıması. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Zeynep Onat Öz Öz, Z. O. (1997). Toplumsal değişme sürecinde halk kütüphanelerinin yeri ve yeniden organizasyonu için bir model önerisi . Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1997). Bilim adamlarının bilgi arama davranışları ve bunları etkileyen nedenler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Fatma Kılıçarslan Kılıçarslan, F. (1997). Farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki anaokulu çocuklarının okumaya hazır olma durumu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Yerel yönetimler ve halk kütüphanesi hizmeti: Türkiye için bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 11 (2), 113-133.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü lisansüstü tezlerinin niceliksel ve konusal analizi: 1974-1997. Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl'a Armağan içinde (s. 191-198). Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). İyimserlik ve karamsarlık birarada. Türk Kütüphaneciliği, 11 (2), 83- 84.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Sorumluluk zamanı. Türk Kütüphaneciliği, 11 (3), 203-204.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). 1997'nin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 11 (4), 301-302.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Ulusal bilgi politikasi. Türk Kütüphaneciliği, 11 (1), 3-4.
Makale Yaşar Tonta , Mustafa İlhan Tonta, Y. ve İlhan, M. (1997). Sosyal bilimlerde Türkiye'nin dünyadaki yeri. Türk Psikoloji Dergisi, 12 (40), 67-75.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Elektronik yayıncılık, bilimsel iletişim ve kütüphaneler. Türk Kütüphaneciliği, 11 (4), 305-314.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Türkiye'de bilgi hizmetleri ve internet: Temel sorunlar ve politika geliştirme. Türk Kütüphaneciliği, 11 (3), 217-232.
Gazete Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Sekiz yıllık eğitim ve öğretmen sorunu. Liberal Bakış, 11-11
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Ulusal bilgi politikası: Kuramsal bir yaklaşım. 33.Kütüphane Haftası bildirileri içinde (s. 22-30). Ankara: TKD.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Bilgi kullanımının sosyo-kültürel temelleri. IFLA 95'e Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu ve I.Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Konferansı içinde (s. 56-62). Ankara: TKD.
Makale Bülent Yılmaz , Sadiye Lallı Yılmaz, B. ve Lallı, S. (1997). Perran (Eralp) Özben: Güzel bir yaşamın, iyi bir kütüphanecinin özeti. Türk Kütüphaneciliği, 11 (1), 65-66.
Gazete Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). ’inet-tr ve ULAKNET’ üzerine. BT/haber, 21-21
Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Sunuş. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan içinde (s. 5-5). Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü.
Makale İnci Önal Önal, İ. (1997). Multimedya örneğinde etkileşimli bilgi kaynaklarını değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 2 (11), 158-170.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Kütüphanelerarası işbirliği ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımı. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan içinde (s. 100-108). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Ulusal bilgi ağları ve ULAKBİM. Kütüphane Haftası Bildirileri (31 Mart-6 Nisan 1997, Ankara) içinde (s. 59-69). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). 25. yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan içinde (s. 7-31). Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Kütüphanecilik konusunu tartıştırdık: Kütüphanecilik öğrencilerine iş umudu doğuyor. Nokta: Haftalık Siyasi Haber Dergisi, , 30-34.
Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Sanayi toplumunda bilgi profesyonellerinin eğitimi: Etkileşim ve değişim. Düşünceler: TKD’nin 50. Yılına Armağan içinde (s. 137-160). Ankara: TKD Ankara Şubesi.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1997). Bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı. Türk Kütüphaneciliği, 11 (4), 315-325.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (1997). Belge yönetiminde form üretimi. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan Kitabı içinde (s. 226-241). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1997). Akademik disiplinin bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı üzerine etkisi . 21. Yüzyılda Bilgi ve Belge Hizmetleri Sempozyumu içinde. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.