Yayın Yılı
2002 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Makale Umut Al Al, U. (2002). Üniversite kütüphanelerinde bilgi hizmetlerinin internet aracılığıyla pazarlanması. Bilgi Dünyası, 3 (1), 1-11.
Tez Umut Al Al, U. (2002). Üniversite kütüphanelerinde bilgi hizmetlerinin pazarlanması: Beytepe Merkez Kütüphanesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Didem Aksoy Aksoy, D. (2002). 12-15 Yaş yrubu öğrencilerinin katalog kullanımı: TED Ankara Koleji örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Pınar Salman Salman, P. (2002). Elektronik bilgi kaynaklarının seçimi ve değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2002). Belge sağlamanın maliyet analizi: ULAKBİM örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Nesrin İnce İnce, N. (2002). Kamu kurumlarında bilgi yönetimi: Ekonomi alanındaki kurumlar. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Social change, industrialisation and public libraries: A theoretical approach. Aslib Proceedings, 54 (5), 326-334.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Reading and library usage habits of students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria. IFLA Journal, (2), 74-80.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Public libraries in Turkey. PULMAN Express, (3), 11-13.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Bilgi toplum ilişkisi ve Türkiye. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (2), 101-114.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Ankara'da ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16 (4), 441-460.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 16 (3), 282-320.
Makale Yaşar Tonta , Mustafa İlhan Tonta, Y. ve İlhan, M. (2002). Contribution of Hacettepe University Faculty of Medicine to the world’s biomedical literature (1988-1997). Scientometrics, 55 (1), 123-136.
Makale Umut Al Al, U. (2002). Internet'te veri güvenliği. Oluşum, 10 (38), 37-50.
Kitap İçi Bölüm Mehmet Emin Küçük , Umut Al Küçük, M. E. ve Al, U. (2002). Metadata. Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri, 26 Mart - 1 Nisan 2001, Ankara içinde (s. 75-82). Ankara: TKD.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Halk kütüphaneciliğinde son gelişmeler: Münih halk kütüphanesi sistemi ve hizmetleri örneği. Kütüphanecilikte yeni gelişmeler kavramlar olgular...37. Kütüphane Haftası bildirileri içinde (s. 286-293). Ankara: TKD.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Çok kültürlü toplumlar ve halk kütüphaneleri: Yunanistan'daki Türk azınlık örneği. Düşünceler, (58), 2-22.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Avrupa Birliği sürecinde PULMAN Projesi ve Türk halk kütüphaneleri. 38. Kütüphane Haftası Bildirileri, 25-31 Mart 2002 içinde (s. 76-80). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Konu, ülke orijini ve dil dağılımı açısından atıf dizinleri (SCI ve SSCI). Bilim ve Ütopya, (94), 47-51.
Kitap Yaşar Tonta , Yıltan Bitirim , Hayri Sever Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme (Performance evaluation of Turkish search engines). Ankara: Total Bilişim Ltd. Şti.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2002). Www bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 11-25.
Makale Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Bilgi okuryazarlığı: Bir ilköğretim okulunda yürütülen uygulama çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 16 (1), 20-40.
Makale Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2002). Öğretmenlere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 16 (2), 123-138.
Makale Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkililiği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 98-105.
Kitap İçi Bölüm Yıltan Bitirim , Yaşar Tonta , Hayri Sever Bitirim, Y., Tonta, Y. ve Sever, H. (2002). Information retrieval effectiveness of Turkish search engines. Advances in Information Systems: Second International Conference, ADVIS 2002, İzmir, Turkey, October 23-25, 2002, Proceedings içinde (s. 93-103). Berlin: Springer-Verlag.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Internet and electronic information management. Electronic Information Management for PfP Nations içinde (s. 1-20). Ottawa: RTO/NATO.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). e-Türkiye sürecinde kütüphaneler. e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler…38. Kütüphane Haftası Bildirileri, 25-31 Mart 2002, Ankara içinde (s. 42-61). Ankara: TKD.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Bilgi erişim sorunları ve Internet. Kütüphanecilikte Yeni gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri, 26 Mart - 01 Nisan 2001 içinde (s. 52-62). Ankara: TKD.
Makale İnci Önal Önal, İ. (2002). Geçmişimizi anımsatacak,geleceğimizi aydınlatacak bilgi merkezleri olarak kütüphaneler. Eğitim, 25 (3), 9-11.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2002). Kütüphanecilik bölümleri: Yeniden biçimlenirken... Düşünceler, (58), 3-9.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2002). Türkiye'de ve dünyada Nazım Hikmet (Toplu Katalog) = Nazım Hikmet'inTurkey and in the World (Union Catalogue) (Tanıtım). Türk Kütüphaneciliği, 16 (3), 396-396.
Kitap Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Electronic information management for PfP nations (PfP ülkeleri için elektronik bilgi yönetimi). Ottowa: RTO/NATO.