Yayın Yılı
1994 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Aysun Ülkü Aydın Aydın, A. Ü. (1994). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde uygulanmakta olan staj programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Nazlı Alkan Alkan, N. (1994). Bilgi tarama hizmetleri: Geleneksel ve bilgisayara dayalı tarama tekniklerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Zafer Kızılkan Kızılkan, Z. (1994). Düşünce özgürlüğü ve Türkiye'de kütüphanecilik eğitimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Dilek Köprülü Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap kolleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma . Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Leyla Kanık Kanık, L. (1994). Görme engellilere yönelik kütüphane hizmetleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Aylin Esen Rumelili Rumelili, A. E. (1994). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü eğitim programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Kadir Çetin Çetin, K. (1994). Türk Silahlı Kuvvetleri ve kütüphane otomasyonu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1994). Türkiye'de halk kütüphanesi kullanımı: bölgesel durum. Prof. Dr. İlhan KUM'a Armağan içinde içinde (s. 97-111). Ankara: TKD.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1994). Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada ebeveynlerin rolü. Yaşadıkca Eğitim, 32, 9-13.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1994). Eğitim-halk kütüphanesi ilişkisi. Ayna, 1 (2), 103-106.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1994). Son kullanıcı' ve 'ön uç' terimleri üzerine kısa bir not. Düşünceler, (10), 2-5.
Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1994). Prof. Dr. İlhan Kum’un yaşamı ve mesleki katkıları. Prof. Dr. İlhan Kum’a Armağan içinde (s. vii-x). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları.
Makale İnci Önal Önal, İ. (1994). Gençliğin bilgi gereksinimlerini etkileyen unsurların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1 (11), 159-168.