Yayın Yılı
2018 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Özlem Şenyurt Şenyurt, Ö. (2018). Türk milli eğitim sisteminde bilgi okuryazarlığı gereksinimlerinin karşılanması. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2018). Ağ kuşağının bilgi davranışları: Üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Leila Hashempour Hashempour, L. (2018). “Sağlık ve Diyabet Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Sefa Mustafa Dhyi Dhyi, S. M. (2018). Atıf dizinlerinden çıkarılan dergiler ve etkileri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Zarife Yıldırım Yıldırım, Z. (2018). Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin İntihal Algısı. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez İçden Irmak Benli Benli, İ. I. (2018). Web bilgi sistemlerinde hizmet kalitesi değerlendirmesi: Hacettepe üniversitesi kütüphaneleri örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2018). A content-based citation analysis study based on text categorization. Scientometrics, 114 (1), 335-357.
Makale Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). RDA Transition in Turkey: Perspectives and experiences of the libraries. Italian Journal of Library, Archives, and Information Science, 9 (1), 31-43.
Diğer Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2018). Üniversiteler neden bölünmemeli! Sayılara dayalı performans değerlendirme sistemleri bile buna hazır değil.
Diğer Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2018). Çöp yayınlar başarıyı ölçmemeli! (Garbages can not be a measure for success!).
Makale Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2018). Origins of Life Research: A Bibliometric Approach. Origins of Life and Evolution of Biospheres, 48 (1), 55-71.
Tez Eda Peri Erbaş Erbaş, E. P. (2018). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyati Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kitap Özgür Külcü Külcü, Ö. (2018). Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi. İstanbul: Hiper Yayın.
Kitap Özgür Külcü Külcü, Ö. (2018). Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Belge Yönetimi. İstanbul: Hiper Yayın.
Makale Güleda Doğan , Umut Al Doğan, G. ve Al, U. (2018). Üniversite Sıralama Sistemlerindeki Üniversite Adlarının Standardizasyon Sorunu: URAP Örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8 (3), 583-592.
Makale Güleda Doğan , Sefa Mustafa Dhyi , Umut Al Doğan, G., Dhyi, S. M. ve Al, U. (2018). Web of Science’tan Çıkarılan Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Araştırma.. Türk Kütüphaneciliği, 32 (3), 151-162.
Kitap İçi Bölüm Sanjica Faletar Tanacković , Jure Žilić , Serap Kurbanoğlu , Yurdagül Ünal Tanacković, S. F., Žilić, J., Kurbanoğlu, S. ve Ünal, Y. (2018). Student perceptions of LIS programs and profession: Study among undergraduates in Croatia and Turkey.. The Future of Education in Information Science: Proceedings from FEIS – International EINFOSE Symposium, 10 - 11 September 2018, Pisa, Italy içinde (s. 46-61). Croatia: University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences.
Makale Yurdagül Ünal , Serap Kurbanoğlu Ünal, Y. ve Kurbanoğlu, S. (2018). Araştırma Verilerinin Yönetimi: Türk Araştırmacılar Verilerini Açmaya Hazır mı?. Türk Kütüphaneciliği, 32 (4), 287-311.
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerinin erişime sunulmasına yönelik bir çalışma: Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi. Cumhuriyet’le Büyüyen Yardım Sevenler içinde (s. 238-249). Ankara: Türkiye Yardım Sevenler Derneği.
Makale Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2018). Information as an organizational asset: Assessment of a public organization’s capabilities in Turkey. Information Development, .
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Dijitalleşmenin Halk Kütüphanelerine Yansımaları. Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller içinde (s. 451-466). İstanbul: Hiper Yayın.
Makale Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Ankara’daki 17 kurumun uygulamalarının analizi. Ankara Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 167-182.
Makale Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2018). Sosyal bilişim üzerine kavramsal bir değerlendirme. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11 (4), 309-319.
Makale Müge Akbulut , Erdinç Alaca , Tubanur Büyükçolpan , Nilay Cevher , Serap Kurbanoğlu , Demet Soylu , Banu Fulya Yıldırım Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Cevher, N., Kurbanoğlu, S., Soylu, D. ve diğerleri (2018). Üniversite Kütüphanelerinde Yeşil (Çevreci) Yaklaşımlar: Türkiye Genelinde Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 19 (2), 203-230.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2018). Açık Bilim. Yüksek Öğretim Dergisi, (10), 23-28.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2018). Does Monetary Support Increase the Number of Scientific Papers? An Interrupted Time Series Analysis. Journal of Data and Information Science, 3 (1), 19-39.
Makale Diane Mizrachi , Alicia Salaz , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany Mizrachi, D., Salaz, A., Kurbanoğlu, S. ve Boustany, J. (2018). Lessons learned from the Academic Reading Format International Study: Developing and coordinating a large international study. College and Research Libraries News, 79 (11), 602-606.
Makale Semanur Öztemiz , Bülent Yılmaz Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2018). Open access to digitized cultural heritage: A model proposal for Turkey. DTCF Dergisi, 58 (2), 1647-1666.
Kitap Tolga Çakmak , İpek Şencan Çakmak, T. ve Şencan, İ. (2018). Bildiri özetleri: Gerçek ötesi ve bilgi yönetimi: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, H.Ü. Beytepe Kampüsü, Ankara, Türkiye. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2018). Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Ders Programlarının Arşivcilik ve Belge Yönetimi Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Yönetimi, 1 (1), 44 - 62.
Diğer Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2018). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları [Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları başlıklı kitabın değerlendirmesi, T. Çakmak (Yazar)].
Makale Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2018). Açık devlet yaklaşımında açık devlet verisi: Belge yönetimi kapsamında bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 19 (1), 33-68.
Diğer Yaşar Tonta Tonta, Y. (2018). Araştırma Değerlendirme Üzerine.
Diğer Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2018). Bir tuhaf savaş: Açık bilim ve yağmacı dergiler.