Yayın Yılı
1977 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Phyllis Lepon Erdoğan Erdoğan, P. L. (1977). Türkiye'de kütüphanecilik mezunlarının uğraşıları ve statüleri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Gamze Özgül Özgül, G. (1977). Bilgisayar desteği İle hazırlanmış bir doküman toplu kataloğu denemesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ülker Sanalan Sanalan, Ü. (1977). Bibliyografik denetim ve Türkiye. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.