Yayın Yılı
2019 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Sevgi Koyuncu Tunç Tunç, S. K. (2019). Elektronik belge yönetim sisteminin kullanılabilirlik ve insan-bilgisayar etkileşimi açısından değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Geylani Özçubukçu Özçubukçu, G. (2019). Arşivlerde Dijitalleştirme ve Kullanıcı Hizmetleri: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Meltem Dişli Dişli, M. (2019). Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Güleda Doğan , Umut Al Doğan, G. ve Al, U. (2019). Is It Possible to Rank Universities Using Fewer Indicators? A Study on Five International University Rankings. Aslib Journal of Information Management, 71 (1), 18-37.
Makale Umut Al , Güleda Doğan , İrem Soydal , Zehra Taşkın Al, U., Doğan, G., Soydal, İ. ve Taşkın, Z. (2019). Libraries as Learning Environments: The Example of “Libraries for Everyone. Library Management, 40 (1.02.2019), 74-87.
Kitap Serap Kurbanoğlu , Sonja Špiranec , Yurdagül Ünal , Joumana Boustany , Maija Leena Huotari , Esther Grassian , Diane Mizrachi , Loriene Roy Kurbanoğlu, S., Špiranec, S., Ünal, Y., Boustany, J., Huotari, M. L., Grassian, E. ve diğerleri (2019). Information Literacy in Everyday Life. 6th European Conference, ECIL 2018 Oulu, Finland, September 24-27, 2018 Revised Selected Papers. CCIS 989. Switzerland: Springer.
Makale Yurdagül Ünal , Gobinda Chowdhury , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Geoff Walton Ünal, Y., Chowdhury, G., Kurbanoğlu, S., Boustany, J. ve Walton, G. (2019). Research data management and data sharing behaviour of university researchers In Proceedings of ISIC, The Information Behaviour Conference, Krakow, Poland, 9-11 October: Part 2. Information Research, 24 (1), paper isic1818.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2019). Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi: LoCloud Projesi Bağlamında Bir Değerlendirme. Kültürel Bellek 2016 içinde (s. 545-553). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Makale Tolga Çakmak Çakmak, T. (2019). Cataloguing practices at university libraries: Analysis of current conditions and practices in Turkey. The Electronic Library, 37 (1), 155-172.
Tez Yıldırım Tuba Tuba, Y. (2019). Öğrencilerin İstihdam Edilebilirlik ve Bilgi Okuryazarlığı Becerileri: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Damla Yılmaz Yılmaz, D. (2019). E-kitap Sağlama Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Duygu Kevser Karadağ Karadağ, D. K. (2019). Dijital Kültürel Mirasın Yönetiminde Dijital Kürasyon Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye’de Müzelerde İçerik Yönetimi Sistemlerinin Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Hüseyin Ünal Ünal, H. (2019). Dijitalleştirme Ve Kurumsal Elektronik Arşiv Yönetim Sistemlerinin Yapılandırılması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Deniz Ermişoğlu Ermişoğlu, D. (2019). Bir akademik dergi yönetim sistemi olarak DergiPARK'ın kullanılabilirlik değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Türkiye Nogaylarına ait dilbilgisel belgelere ve kültürel miras ürünlerine erişim. Tehlikedeki Diller Dergisi (jofEL), Kış2019 (15), 185-197.
Makale Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Cultural heritage literacy: A survey of academics from humanities and social sciences. Journal of Librarianship and Information Science, 52 (3), 818-831.
Diğer Nisa Öktem , Nilay Cevher Öktem, N. ve Cevher, N. (2019). Avrupa Bilgi Bilim Yaz Okulundan izlenimler.
Makale H. İnci Önal , Alaca Erdinç Önal, H. İ. ve Erdinç, A. (2019). Bilgi Erişim Sürecinde Gençlere Okul Kütüphanesi Hizmetlerinin Sağlanması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7 (19), 121-140.
Makale Eda Peri Erbaş , Bülent Yılmaz Erbaş, E. P. ve Yılmaz, B. (2019). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Bilgi Dünyası, 20 (2), 119-142.
Diğer Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2019). Nitel araştırmacılar için 30 temel beceri [Nitel Araştırmacılar için 30 Temel Beceri başlıklı kitabın değerlendirmesi, J.W. Creswell (Yazar)]. .
Diğer Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2019). Content Management Bible [Content Management Bible başlıklı kitabın değerlendirmesi, B. Boiko (Yazar)]..
Makale Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2019). Natural language processing applications in library and information science. Online Information Review, 43 (4), 676-690.
Makale Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2019). Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim. Türk Kütüphaneciliği, 33 (4), 219-248.
Makale Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Usability of electronic records management system (ERMS) of the Republic of Turkey Ministry of Health. Türk Kütüphaneciliği, 33 (4), 282-295.
Makale Semanur Öztemiz , Nevzat Özel Öztemiz, S. ve Özel, N. (2019). Dijital küratörlük: Kavramsal bir değerlendirme. DTCF Dergisi, 59 (2), 1208-1226.
Makale Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Cultural heritage literacy: A survey of academics from humanities and social sciences. Journal of Librarianship and Information Science, .
Kitap İçi Bölüm Dilan Şerife Şişkin , Tolga Çakmak Şişkin, D. Ş. ve Çakmak, T. (2019). Türkiye’de kişisel verilerin korunması: 1996-2019 yılları arasındaki bilgi politikası belgelerine yönelik bir değerlendirme. e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 465-482). Ankara: Ankara Üniversitesi.
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2019). User privacy in mobile health applications: Analysis of e-pulse application. HEALTHINFO 2019 The Fourth International Conference on Informatics and Assistive Technologies for Health-Care, Medical Support and Wellbeing içinde (s. 26-30). .
Kitap İçi Bölüm Meltem Dişli , Özgür Külcü Dişli, M. ve Külcü, Ö. (2019). Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik: Türkiye’deki Koşullar Üzerine Bir Değerlendirme. e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 25-44). Ankara: Ankara Üniversitesi.
Kitap İçi Bölüm Duygu Kevser Karadağ , Özgür Külcü Karadağ, D. K. ve Külcü, Ö. (2019). Dijital Kürasyon Standartları ve Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye’deki Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme . e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 325-347). Ankara: Ankara Üniversitesi.
Kitap İçi Bölüm Hatice Sena Uluer , Özgür Külcü Uluer, H. S. ve Külcü, Ö. (2019). Sosyal Medyada Veri Analizi Çalışması: Orta Doğu’da Etkisi Bulunan Ülkelerle İlgili Twitter Üzerine Bir Çalışma . e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 409-430). Ankara: Ankara Üniversitesi.
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2019). Açık Devlet Verisinin Sosyo-ekonomik Değeri ve Kullanım Engelleri: Uluslararası Göstergelerde Türkiye . e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 431-449). Ankara: Ankara Üniversitesi.
Kitap Güleda Doğan , Zehra Taşkın Doğan, G. ve Taşkın, Z. (2019). Başlangıcından Bugüne Entelektüel Birikimi ve Bilime Katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları..
Makale David Streatfield , Richard Abisla , Umut Al , Violeta Bunescu , Yulianto Dewata , Camila Garroux , Daniela Greeb , Artiom Maister , Jeremy Paley , Shipra Sharma , Tripti Sharma , İrem Soydal Streatfield, D., Abisla, R., Al, U., Bunescu, V., Dewata, Y., Garroux, C. ve diğerleri (2019). Global Libraries Impact Planning and Assessment Progress: Part 2. Performance Measurement and Metrics, 20 (2), 85-104.
Makale Emine Cengiz , Özgür Külcü , Bülent Yılmaz Cengiz, E., Külcü, Ö. ve Yılmaz, B. (2019). Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Derme Geliştirme Politikaları Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 20 (1), 1-24.
Makale Özlem Şenyurt , H. İnci Önal Şenyurt, Ö. ve Önal, H. İ. (2019). Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 20 (1), 25-63.
Makale Selda Ekici , H. İnci Önal Ekici, S. ve Önal, H. İ. (2019). ODTÜ Kütüphanesi Mentorluk Uygulaması. Türk Kütüphaneciliği, 33 (1), 24-42.
Diğer Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Nitel araştırmalarda yazılım kullanımı: Adım adım rehber [Nitel araştırmalarda yazılım kullanımı: Adım adım rehber başlıklı kitabın değerlendirilmesi, A. Lewins ve C. Silver (Yazar)].
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2019). Bilimsel yayınlara açık erişim modelleri. Meraklısına Bilim: Sarkaç'tan Bir Seçki 2019 içinde (s. 306-309). İstanbul: Doğan Kitap.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2019). İnsan gibi…: Denemeler. İstanbul: Hiperyayın.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2019). Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu. İstanbul: Hiperyayın.
Diğer Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2019). Akademik Performans Ölçümünde Sanat ve İnsan Bilimleri.
Diğer Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2019). Yükseköğretimde “Kalite” üzerine.
Diğer Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2019). Büyük yanılgı: Yağmacı faaliyetlerin nedeni açık erişim felsefesi değil!.
Diğer Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2019). Akademinin Yel Değirmenleriyle Savaşında Don Kişot Olmak.
Tez Şenol Karadeniz Karadeniz, Ş. (2019). Türkiye'deki halk kütüphanesi sisteminin değerlendirilmesi ve bir ulusal halk kütüphanesi stratejisi önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.