Yayın Yılı
2012 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Makale Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal , Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. ve Düzyol, G. (2012). Collaboration of Turkish scholars: Local or global?. CollNet Journal of Scientometrics and Information Management, 6 (1), 145-159.
Kitap İçi Bölüm Umut Al , Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Al, U., Taşkın, Z. ve Düzyol, G. (2012). Use of Social Network Analysis in Bibliometric Researches. Bobcatsss2012: Information on E-Motion içinde. Amsterdam: .
Kitap İçi Bölüm Güleda Düzyol , Sibel Akın , Zehra Taşkın Düzyol, G., Akın, S. ve Taşkın, Z. (2012). E-Learning and an Adutainment Tool Xtranormal. Bobcatsss2012: Information on E-Motion içinde. Amsterdam: .
Makale Umut Al , İrem Soydal , Gülten Alır Al, U., Soydal, İ. ve Alır, G. (2012). Trends in research librarianship literature: A social network analysis of articles. Liber Quarterly, (21(3/4)), 429-444.
Makale Umut Al Al, U. (2012). Türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli araştırma dergisi, 2008-2010. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (61), 273-286.
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Hüseyin Körpeoğlu Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system.. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Kitap İçi Bölüm Tania Todorova , Aneta Raykova , Tolga Çakmak , Petra Miočić Todorova, T., Raykova, A., Çakmak, T. ve Miočić, P. (2012). E-Motion of the Manager of Cultural Institutions Experiences within ERASMUS IP LibCMASS at State University of Library Studies and Information Technologies in Sofia. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion içinde (s. 324-327). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Tez Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2012). Atıf dizinlerinde üniversite adreslerinin standardizasyon sorunu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kitap İçi Bölüm Serap Kurbanoğlu , Zehra Taşkın Kurbanoğlu, S. ve Taşkın, Z. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrenci profili: 2011-2012 Akademik yılı. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 49-64). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Kalite yönetimi, kalite sistem dokümantasyonu ve ISO standartlarında belge yönetimi. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 65-87). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm İnci Önal Önal, İ. (2012). Yarın nasılsınız? Eğitim yayıncılığıyla geleceği tahmin etme. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 101-110). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2012). Yeni nesil kütüphane katalogları: OPAC 2.0. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 111-116). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm İrem Soydal , Gülten Alır , Yurdagül Ünal Soydal, İ., Alır, G. ve Ünal, Y. (2012). Türk üniversiteleri e-öğrenmeye hazır mı? Hacettepe Üniversitesi Edebiyet Fakültesi örneği. Ö. Külcü, T. Çakmak, N. Özel (Yay. Haz). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 133-144). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2012). Bilgi sınıflama, bilgi düzenleme ve bilgi erişim. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 155-172). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2012). Öğrencilerin intihal algısı. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 173-182). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2012). Okuma alışkanlığının okuma başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma . Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 209-218). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Makale Bülent Yılmaz , Ömer Dalkıran Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye'nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13 (1), 57-81.
Makale İnci Önal , Selda Ekici Önal, İ. ve Ekici, S. (2012). Okul kütüphanecilerinin görüşlerine göre okul kültürü değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 13 (1), 138-164.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Kurumsal bilgi kaynağı olarak e-posta yönetim sistemleri. Bilgi Dünyası, 13 (1), 226-248.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Türkiye’de kurumsal elektronik bilgi ve belge yönetimi uygulamalarına dönük koşulların değerlendirilmesi: 57 Örnek kurumun analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 30-52.
Makale Özlem Şenyurt Topçu , Bülent Yılmaz Şenyurt Topçu, Ö. ve Yılmaz, B. (2012). Ankara’daki halk kütüphanesi hizmet niteliğinin değerlendirilmesi (Measuring the service quality of public libraries in Ankara). Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 53-77.
Makale Selda Ekici , Nazan Özenç Uçak Ekici, S. ve Uçak, N. Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin internet’te bilgi arama davranışları (Information seeking behaviours of primary school students on the internet). Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 78-96.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2012). Okumanın nörobiyolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 142-147.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz , Ayşegül Kaşıkçı Çam Yılmaz, B. ve Çam, A. K. (2012). İlköğretim öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin bilinç ve tutumları. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir: Bildiriler içinde (s. 233-254). Ankara: Ankara Üniversitesi.
Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2012). Kültürlerarası iletişimde toplumsal bütünleşme merkezi olarak halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 48-58). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Kitap İçi Bölüm Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2012). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin önemi ve halk kütüphanelerinin bilgi okuryazarlığı becerilerinin toplum bireylerine kazandırılmasındaki rolü. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 59-61). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Kitap İçi Bölüm İnci Önal Önal, İ. (2012). Hizmet verme yarışı. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 62-68). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Kitap İçi Bölüm Özden Demircioğlu Faydalıgül , Bülent Yılmaz Faydalıgül, Ö. D. ve Yılmaz, B. (2012). Türkiye'de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri: Kütüphaneciler ne düşünüyor?. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 96-119). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak , Özlem Şenyurt Topçu Uçak, N. Ö. ve Şenyurt Topçu, Ö. (2012). Günlük yaşamda bilgi gereksinimi ve halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 120-134). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Kitap İçi Bölüm Yurdagül Ünal , Bülent Yılmaz Ünal, Y. ve Yılmaz, B. (2012). Europeana (Avrupa Dijital Kütüphanesi) ve halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 135-145). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Kitap İçi Bölüm İpek Şencan , Bülent Yılmaz Şencan, İ. ve Yılmaz, B. (2012). İnternet'in halk kütüphanesi kullanımına etkisi: Ankara'da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 151-167). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Kitap İçi Bölüm Gülbün Baydur Baydur, G. (2012). Halk kütüphanelerinin yerel arşiv fonksiyonu. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 168-172). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2012). Kütüphanecilik ve Bilgibilim Eğitiminde Gelişmeler ve Program Değişiklikleri. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 227-261.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2012). Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde 40 Yıl: Hacettepe Üniversitesinin Lisans Programındaki Değişiklikler. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 262-290.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programının Güncelleştirilmesi (2009-2011). Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 291-314.
Makale Gülbün Baydur Baydur, G. (2012). Kataloglama Eğitimi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 315-328.
Makale Nazan Özenç Uçak , Serap Kurbanoğlu , İpek Şencan , Güleda Doğan Uçak, N. Ö., Kurbanoğlu, S., Şencan, İ. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma (A survey on students of department of information management at Hacettepe University). Türk Kütüphaneciliği-Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün 40. Kuruluş Yıldönümü Özel Sayısı , 26 (2), 329-348.
Makale Umut Al , Güleda Doğan Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 349-369.
Makale Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2012). AccessIT projesi ve dijitalleştirme uzaktan eğitim programının değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 370-390.
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2012). Overview of the digitization policies in cultural memory institutions in Turkey. E- Bilim ve Belge Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye. Bildiriler / E-Science and Information Management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, Septembe içinde (s. 146-154). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Kurumlarda internet, e-posta, blog ve sosyal ağların kullanımı ve denetimi üzerine bir değerlendirme. E- Bilim ve Belge Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye. Bildiriler / E-Science and Information Management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, Septembe içinde (s. 155-160). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap Serap Kurbanoğlu , Umut Al , Phyllis Lepon Erdoğan , Yaşar Tonta , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Al, U., Lepon Erdoğan, P., Tonta, Y. ve Uçak, N. Ö. (2012). E-bilim ve bilgi yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye: Bildiriler / E-science and information management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, September. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap Serap Kurbanoğlu , Umut Al , Phyllis Lepon Erdoğan , Yaşar Tonta , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Al, U., Lepon Erdoğan, P., Tonta, Y. ve Uçak, N. Ö. (2012). E-science and information management: 3 rd International Symposium on Information Management in a Changing World , IMCW 2012, Ankara, Turkey, September 19-21, 2012. Proceedings.. Berlin: Springer.
Makale Turgay Henkoğlu , Nazan Özenç Uçak Henkoğlu, T. ve Uçak, N. Ö. (2012). Elektronik bilgi güvenliğinin sağlanması ile ilgili hukuki ve etik sorumluluklar (Legal and ethical responsibilities for ensuring electronic information security). Bilgi Dünyası, 13 (2), 377-396.
Diğer Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2012). Sosyal bilimlerde etik: İntihal ve alıntılar (Yayınlanmamış Bildiri). Süleyman Demirel Üniversitesi, 23 Şubat 2012.
Makale Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Hacettepe Üniversitesi bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi (The evaluation of scientific publications of Hacettepe University using social network analysis method). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29 (1), 53-71.
Proje Raporu Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Türkiye’nin bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Rapor No: SOBAG 110K044.
Makale Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2012). Dergi kendine atıfının etkisi: Energy Education Science and Technology örneği (The impact of journal self-citation: The case of Energy Education Science and Technology). Türk Kütüphaneciliği, 26 (4), 699-714.
Makale Umut Al Al, U. (2012). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin yayın ve atıf performansı (Publication and citation performances of European Union Countries and Turkey). Bilig, 62, 1-20.
Tez Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2012). Bilgi teknolojilerinin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara'da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.