Yayın Yılı
1988 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Münevver Dikeç Dikeç, M. (1988). Bilgisayara dayalı kütüphane ve bilgi sistemleri : Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi için alternatif bir sistem seçimi ve değerlendirilmesi . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ayşegül Acun Acun, A. (1988). Çevrimiçi bibliyografik yayın taramalarında okuyucunun ön çalışmasının sonucun tatmin edici olmasına etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Gülsema İlhan İlhan, G. (1988). Türkiye'de kütüphane otomasyonu ve sorunları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1988). Kütüphanelerde mikrobilgisayar kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 2 (1), 23-35.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1988). Kütüphaneler insanlığın ortak belleğidir. Öğretmen Dünyası, (99), 25-26.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1988). Mikroformlarda erişim. Türk Kütüphaneciliği, 2 (3), 103-108.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1988). Arşivler ve mikroformlar. Türk Kütüphaneciliği, 2 (1), 36-41.
Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1988). Kütüphane türlerine ilişkin derslerde teori-uygulama ilişkisi. Türkiye’de Kütüphane Alanında Teori ile Uygulama İlişkisi Sempozyumu 7-8 Mayıs 1987 içinde (s. 129-138). İstanbul: İ.Ü. Ed. Fak. Küt. Böl. Yayınları.