Yayın Yılı
2024 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Makale Semanur Öztemiz , Hatice Nur Şahin Öztemiz, S. ve Şahin, H. N. (2024). The role of research university libraries in research data management: The case of Türkiye. Information Development, .
Kitap İçi Bölüm Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2024). Dijital kültür ve iletişim. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 853-879). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
Kitap İçi Bölüm Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2024). Bilgi ve belge yönetimi eğitiminde yeni eğilimler: Ters-yüz sınıf modeli bağlamında bir uygulama. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 397-420). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
Tez Feride Aydın Çolak Çolak, F. A. (2024). Türkiye’de Araştırma Üniversitelerinin Kurumsal Akademik Arşivlerinde Üst Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Hande Gülbay Gülbay, H. (2024). E-Kaynak Kullanımının Zaman Serileri Modellemesi ile Tahmini: TBMM Kütüphanesi Örneği . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Can Ekşi Ekşi, C. (2024). Kütüphane Keşif Araçlarının Performans Değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Onur Öztürk , Zehra Taşkın Öztürk, O. ve Taşkın, Z. (2024). How Metric-Based Performance Evaluation Systems Fuel the Growth of Questionable Publications?. Scientometrics, pre-print.
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2024). Veri Yönetişimi ve Açık Veri Uygulamaları. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 965-985). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2024). Kütüphanelerde Üst Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 987-1010). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2024). Bilgi Bilimin Kavramsal Çerçevesinde Veri Yönetimi ve Veri Analitiği Uygulamaları. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 1011-1054). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2024). Türkiye Cumhuriyeti ve Kütüphane Kurumu: Aydınlanma Kavramı Bağlamında Bir Değerlendirme. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 41-80). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
Tez Samet Emre Emre, S. (2024). Halk Kütüphanelerinin Ekonomik Etkisi: İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi için Maliyet-Yarar Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kitap S. Serap Kurbanoğlu , Sonja Špiranec , Joumana Boustany , Yurdagül Ünal , İpek Şencan , Denis Kos , Esther Grassian , Diane Mizrachi , Loriene Roy Kurbanoğlu, S. S., Špiranec, S., Boustany, J., Ünal, Y., Şencan, İ., Kos, D. ve diğerleri (2024). Information Experience and Information Literacy. 8th European Conference on Information Literacy, ECIL 2023, Kraków, Poland, October 9–12, 2023, Revised Selected Papers, Part I. Switzerland: Springer.
Kitap S. Serap Kurbanoğlu , S Špiranec , J Boustany , Yurdagül Ünal , İpek Şencan , D Kos , E Grassian , D Mizrachi , L Roy Kurbanoğlu, S. S., Špiranec, S., Boustany, J., Ünal, Y., Şencan, İ., Kos, D. ve diğerleri (2024). Information Experience and Information Literacy 8th European Conference on Information Literacy, ECIL 2023, Kraków, Poland, October 9–12, 2023, Revised Selected Papers, Part II. Switzerland: Springer.