Yayın Yılı
1985 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Esra Fındık Fındık, E. (1985). Türkiye'deki halk kütüphanelerinde halkla ilişkiler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez İnci Önal Önal, İ. (1985). Türkiye'de okul kütüphanelerinin yönetimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Maliyet analizi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkezi Kütüphanesi'nde 1981/1982 mali yılında ödünç verilen bir yayının ödünç verme birim maliyeti. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 34 (1), 14-22.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Ahmed Rasim'in İbrahim Müteferrika ve matbaacılık üzerine yazdıklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1), 153-167.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Türk Kütüphaneciliği hakkında yabancı dergilerde yayımlanmış makaleler kaynakçası (1950-1984). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 34 (3), 134-140.
Tez Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Türk Kütüphaneciler Derneği'nin gelişmesini engelleyen nedenler. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.