Yayın Yılı
1996 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Salahaddin Abuisneineh Abuisneineh, S. (1996). Türkiye ve Ürdün'de yayımlanan kütüphanecilik dergilerinin karşılaştırmalı içerik analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ayşen Küyük Küyük, A. (1996). Türk tıp literatüründe bilgi erişim. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Necip Erol Olcay Olcay, N. E. (1996). Ankara üniversite kütüphanelerinde internet kullanımı. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Erol Yılmaz Yılmaz, E. (1996). Kütüphanecilikte halkla ilişkiler ve kitle iletişim araçları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Halk kütüphanesi kullanımına sosyolojik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 10 (4), 360-383.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Halk kütüphanesi kullanımı: Sosyo-ekonomik bir çözümleme. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.
Gazete Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Türkiye bilgi toplumuna hazır mı?. Yeni Yüzyıl, 20-20
Gazete Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Türkiye'nin hala ulusal bir bilgi politikası yok. Yeni Yüzyıl,
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Scholarly communication and the use of networked information sources. IFLA Journal, 22 (3), 240-245.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Internet, elektronik kütüphaneler ve bilgi erişim. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3), 215-230.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). İnternet kaynakçası. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3), 305-306.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). İlk ve ortaöğretim öğretmen adaylarının kütüphane kurumuna ilişkin bilinç, tutum ve yaşantıları. Simpozyum 96 Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler. Ankara: 30 Eylül- 4 Ekim 1996 içinde (s. 306-327). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi: 1972'den 1994'e. Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 157-162.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). İngiltere'de halk kütüphanelerine yapılan kısa bir gezinin ardından. Türk Kütüphaneciliği, 10 (4), 405-406.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Bilgi okuryazarı: Bilgi toplumunun bireyi. Yaşadıkça Eğitim, (46), 2-3.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Türkiye'de kütüphane kullanımının sosyo-ekonomik boyutu. Bilim ve Ütopya, (22), 23-23.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Bilgi-kültür ilişkisi üzerine kısa bir inceleme. Son Duvar, 1 (1), 30-30.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Bilgi uzmanlarının mesleki örgütü Türk Kütüphaneciler Derneği. Bilim ve Teknik, (343), 70-70.
Kitap Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Internet ve uygulamaları (Internet and its applications). Ankara: Hava Kuvvetleri Karargah Basımevi.
Kitap Yaşar Tonta , Ahmet Çelik Tonta, Y. ve Çelik, A. (1996). Bilgi edinme özgürlüğü (Freedom of informatiom). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Müracaat hizmetlerinde internet. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3), 265-276.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Kütüphanecilik ve bilgi bilim tezlerinde kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri: Bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 10 (4), 350-359.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Kütüphanecilik literatüründe atıf hataları. Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 137-148.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Türk kütüphanecilerinin kullandığı dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 105-118.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Sanal gerçeklik: Gerçek mi, değil mi?. Türk Kütüphaneciliği, 10 (1), 21-31.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Internet’te uyulması gereken kurallar. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 13 (1.02.2019), 113-123.
Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1996). Yeniden yapılanma ortamında Türk Milli Kütüphanesi. 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996) içinde (s. 118-125). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane Yayınları.
Makale İnci Önal Önal, İ. (1996). Okul kütüphanesi personelinin eğitiminde kuram ve uygulama. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 131 (2), 87-100.
Kitap İçi Bölüm Ahmet Çelik , Yaşar Tonta Çelik, A. ve Tonta, Y. (1996). Düşünce özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve bilgi hizmetleri. Bilgi Edinme Özgürlüğü içinde (s. 1-13). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1996). TÜRKMED Türk Tıp İndeksleri Dizisi (Tanıtım-Eleştiri). Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 186-187.
Kitap Roy Tennant , John Ober , Anne G. Lipow Tennant, R., Ober, J. ve Lipow, A. G. (1996). Internet el kitabı (Crossing the threshold of internet). Y. Tonta, A. Çelik, A. Kaygusuz, M. Şan (çev.). Y. Tonta (çev. ed.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.