Yayın Yılı
1995 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Seher Erdem Erdem, S. (1995). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde kullanıcı tatmini. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1995). Ankara'da halk kütüphanesi kullanımı: Sosyo-ekonomik çözümleme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1995). Okuma sosyolojisi: Ankara'da oturanların okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 325-336.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1995). Neden okunsun ki?. Düşünceler, , 12-13.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Internet: An innovative environment for information dissemination, access, and retrieval in distance education. European Journal of Distance Education, (2), 6-32.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Bilgi erişim sistemleri. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 302-314.
Makale Yaşar Tonta , Serap Kurbanoğlu Tonta, Y. ve Kurbanoğlu, S. (1995). Networked information in Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 230-234.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Library associations in Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 281-285.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Turkish librarianship: A selected bibliography. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 286-293.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1995). Elektronik uzayda suç ve ceza. H. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1.02.2019), 167-186.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1995). Sanal gerçeklik: Günümüzdeki ve gelecekteki uygulama alanları. Bilim ve Ütopya, 12, 31-33.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1995). Sanal gerçeklik’ten sanal kütüphane’ye. Bilişim, 23 (62), 20-22.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1995). Üniversite kütüphanelerinin sorunları. Bilim ve Ütopya, (16), 28-29.
Makale İnci Önal Önal, İ. (1995). School library development in Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 3 (9), 255-257.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1995). Kütüphanecilikte sürekli eğitim. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1.02.2019), 207-216.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1995). Kütüphaneleri etkileyen teknolojik yenilikler ve geleceğin kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 9 (1), 49-55.