Yayın Yılı
1983 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Gülseven Altınörs Altınörs, G. (1983). Türkiye'de kütüphanecilik bilim dalı konusunda yapılmış olan doçentlik, doktora ve bilim uzmanlığı tezlerinde kullanılmış araştırma metodları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Sema Tutumel Tutumel, S. (1983). Tıp kütüphaneleri arasında bilgi sağlama açısından işbirliği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1983). Kitap dışı materyaller: Terminolojik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 32 (3), 121-126.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1983). Üniversite kütüphane ilişkisi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 32 (2), 61-64.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (1983). Bir ulusal enformasyon sisteminde enformasyon transfer döngüsünün önemi ve Türkiye'de durum. TÜBITAK/TÜRDOK Ulusal Enformasyon Sistemi I. Ulusal Sempozyumu Ankara, 20-21 Aralık 1983 içinde. .