Yayın Yılı
2021 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Makale Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2021). Public libraries on Facebook: content analysis of Turkish public libraries' posts. Library Hi Tech, 39 (2), 602-624.
Makale Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2021). Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Türkiye Adresli Makalelerin Atıf Etkisini Artıran Faktörler. Türk Kütüphaneciliği, 35 (3), 388-409.
Makale Gözde Anıl Yılmaz , Bülent Yılmaz Anıl Yılmaz, G. ve Yılmaz, B. (2021). Eskişehir İl Halk Kütüphanesi dermesinde bulunan resimli çocuk kitaplarının fiziksel ve içerik özelliklerinin ödünç alınma üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 35 (3), 353-387.
Makale Erdinç Alaca , Bülent Yılmaz Alaca, E. ve Yılmaz, B. (2021). Türkiye’de Halk Kütüphanesi Yönetim ve Hizmet Yapısının Yenilikçi Örgüt Kültürü Açısından Değerlendirilmesi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi. Bilgi Yönetimi, 4 (2), 186-221.
Makale Eda Peri Erbaş , Bülent Yılmaz Erbaş, E. P. ve Yılmaz, B. (2021). Azerbaycan’ın Ulusal Bilgi Toplumu Politikasında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım ve Bir Model Önerisi. Bilgi Yönetimi, 4 (1).
Makale Nihan Temiz , Bülent Yılmaz Temiz, N. ve Yılmaz, B. (2021). Türkiye’de ilk ve orta öğretimde özel gereksinimli öğrencilere yönelik eğitim politikalarının incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35 (1), 104-131.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2021). Uşaq kitabxanası xidmətlər bələdçisi. [Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu]. İstanbul: Hiperyayın.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2021). Балалар кітапханасы қызметі нұсқаулығы [Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu]. İstanbul: Hiperyayın.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2021). Руководство по организации деятельности детской библиотеки. [Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu]. İstanbul: Hiperyayın.
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2021). Kütüphanelerde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya. Bilgi Merkezlerinde Yönetim II içinde (s. 90-114). İstanbul: Hiperyayın.
Makale Semanur Öztemiz , M. A. Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. A. (2021). Forecasting the number of visitors of the museums and ruins by using time series analysis: The case of Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 35 (2), 232-248.
Tez Selda Ekici Ekici, S. (2021). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: Türkiye İçin Bir Strateji ve Eylem Planı Model Önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Gözde Anıl Yılmaz Anıl Yılmaz, G. (2021). Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Resimli Çocuk Kitaplarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Metin Arslantürk Arslantürk, M. (2021). Türkiye'deki Bakanlık İnternet Sitelerinin Erişilebilirliği: WCAG 2.1 Kullanılarak Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ayşe Esra Özkan Çelik Özkan Çelik, A. E. (2021). Türkçe Akademik Yayınlar İçin Yapısal Öz Çıkarım Sistemi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Erdinç Alaca Alaca, E. (2021). Türkiye’deki Halk Kütüphanesi Yönetim ve Hizmet Yapısının Yenilikçi Örgüt Kültürü Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Demet Soylu , Özgür Külcü Soylu, D. ve Külcü, Ö. (2021). Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Oyunlaştırmaya Yönelik Algı ve Motivasyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Bilgi Yönetimi, 4 (2), 128 - 148.
Diğer Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2021). Akademik performans değerlendirmelerinde kitapların yeri.
Makale Diane Mizrachi , Alicia M. Salaz , S. Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany Mizrachi, D., Salaz, A. M., Kurbanoğlu, S. S. ve Boustany, J. (2021). The Academic Reading Format International Study (ARFIS): final results of a comparative survey analysis of 21,265 students in 33 countries. Reference Services Review, 49 (3/4), 250-266.
Makale Zehra Taşkın , Güleda Doğan , Emanuel Kulczycki , Alesia Ann Zuccala Taşkın, Z., Doğan, G., Kulczycki, E. ve Zuccala, A. A. (2021). Self-Citation Patterns of Journals Indexed in the Journal Citation Reports. Journal of Informetrics, 15 (4).
Makale Emanuel Kulczycki , Marek Hołowiecki , Zehra Taşkın , Franciszek Krawczyk Kulczycki, E., Hołowiecki, M., Taşkın, Z. ve Krawczyk, F. (2021). Citation patterns between impact-factor and questionable journals. Scientometrics, 126 (10), 8541-8560.
Makale Güleda Doğan Doğan, G. (2021). Türkiye'deki Üniversitelerin Akademik Arşivleri: Mevcut Durum. Yüksek Öğretim Dergisi, , 65-69.
Makale Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2021). Forecasting the future of library and information science and its sub-fields. Scientometrics, 126 (2), 1527-1551.