Yayın Yılı
1991 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Nurbül Acarbaş Acarbaş, N. (1991). Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi koleksiyon geliştirme politikası üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Kütüphanelerde sağlama işlemlerinin otomasyonu. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8 (1.02.2019), 205-216.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Türkiye'de ekonomi - halk kütüphaneleri ilişkileri. Türk Kütüphaneciliği, 5 (3), 122-131.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Halk kütüphaneleri ve istatistik. Türk Kütüphaneciliği, 5 (1), 22-26.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Eğitimde nitelik geliştirme, okuma alışkanlığı ve kütüphane. Eğitimde Nitelik Geliştirme Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri 13 - 14 Nisan 1991 içinde (s. 390-392). İstanbul: Kültür Koleji Genel Müdürlüğü.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Kütüphanecilik alanındaki yeni teknolojilerin insan boyutu. Kütüphane Enformasyon - Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri 1 - 4 Ekim 1991 içinde (s. 51-70). İstanbul: TKD İstanbul Şubesi.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Türkiye'de kağıt ve yayıncılık. Milliyet Sanat Dergisi, (272), 16-17.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Okuma alışkanlığı ve halk kütüphaneleri. Çağdaş Eğitim, 16 (164), 37-40.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Okuma alışkanlığı. Yaşadıkça Eğitim, (15), 5-10.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Kütüphane ve okuma alışkanlığı. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 3 (33), 5-5.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1991). A study of indexing consistency between Library of Congress and British Library catalogers. Library Resources & Technical Services, 35 (2), 177-185.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1991). Özel kütüphaneler: Tanım boşluğu. Türk Kütüphaneciliği, 5 (2), 49-55.