Yayın Yılı
2020 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez İpek Şencan Şencan, İ. (2020). Haber okuryazarlığı programı: İçerik Tasarımı ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Müge Akbulut , Yaşar Tonta , Howard D. White Akbulut, M., Tonta, Y. ve White, H. D. (2020). Related records retrieval and pennant retrieval: an exploratory case study. Scientometrics, 122 (2), 957–987.
Tez Dilan Şerife Şişkin Şişkin, D. Ş. (2020). Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması: Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2020). Post-truth dönemini anlamak: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin yeni medya araçları kapsamında bilgi bozuklukları ve doğrulama algılarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39, 307-326.
Makale Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2020). Regulations on Access to Government Information and Impacts on Open Government: A Case of Turkey. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 8 (1), 43-65.
Makale Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Zenginleştirilmiş Kütüphanelerdeki Mevcut Durum ve Uygulamaların Analizi: Ankara’nın Çankaya İlçesindeki 12 Okulda Gerçekleştirilen Araştırmanın Sonuçları. Türk Kütüphaneciliği, 34 (1), 3-28.
Makale Semanur Öztemiz , Mustafa Agah Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. A. (2020). Estimation of GDP from public library usage: Turkey sample. Library Management, 41 (4/5), 153-171.
Kitap Semanur Öztemiz , Melike Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. (2020). Mesleğe dayalı stresle başa çıkmada bibliyoterapi. Ankara: Nobel Yayınevi.
Makale Güleda Doğan , Zehra Taşkın , Arsev Umur Aydınoğlu Doğan, G., Taşkın, Z. ve Aydınoğlu, A. U. (2020). Research Data Management in Turkey: A Survey to Build an Effective National Data Repository. IFLA Journal, .
Makale Tolga Çakmak , Sercan Tırnavalı Çakmak, T. ve Tırnavalı, S. (2020). Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Danışma Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 21 (1), 7-33.
Makale Meltem Dişli , Özgür Külcü Dişli, M. ve Külcü, Ö. (2020). Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 21 (1), 35-63.
Makale Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2020). Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 21 (1), 65-87.
Makale Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2020). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programınca Desteklenen Dergiler Üzerine Bir Değerlendirme: Yayıncı Ülkeler ve Disiplin Farklılıklarına Yakından Bakış. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 135-159.
Makale Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2020). Birikimli Üstünlük ve “Bilimin Seçkinleri”. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 249-254.
Makale Semanur Öztemiz , Nevzat Özel Öztemiz, S. ve Özel, N. (2020). Dijital insani bilimler araçları üzerine bir değerlendirme. DTCF Dergisi, 60 (1), 390-414.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2020). Dijital kültürel kaydın korunması. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 229-248.
Makale Güleda Doğan , Zehra Taşkın Doğan, G. ve Taşkın, Z. (2020). Humanities: The Outlier of Research Assessments. Information, 11 (11), 540..
Makale Dilan Şerife Şişkin , Tolga Çakmak Şişkin, D. Ş. ve Çakmak, T. (2020). Üniversite kütüphanelerinde kişisel veriler: Ankara’daki 15 üniversite kütüphanesindeki uygulamaların analizi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (3), 458-484.
Makale Meltem Dişli , Bülent Yılmaz Dişli, M. ve Yılmaz, B. (2020). Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Ders Programlarının Düşünce Özgürlüğü Eğitimi Açısından Değerlendirmesi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (4), 638-662.
Makale Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2020). Personal data perceptions and privacy in Turkish academic libraries: An evaluation for administrations. Journal of Academic Librarianship, 46 (6), 102251.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Metadata description schemas of cultural heritage institutions in the context of interoperability. Trust and Records in an Open Digital Environment içinde. Routledge.
Makale Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Sosyal medyada kullanıcı etkileşimi ve içerik kategorizasyonu: Ankara’daki halk kütüphanelerinin Facebook gönderilerinin analizi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 160-186.
Makale Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). Does monetary support increase citation impact of scholarly papers?. Scientometrics, 125, 1617–1641.
Makale Damla Yılmaz , Yurdagül Ünal Yılmaz, D. ve Ünal, Y. (2020). E-kitaplar için Koleksiyon Geliştirmede Farklı Sağlama Modellerinin Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (3), 432-457.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2020). Verification of Information and Evaluation of Approaches of Information Professionals in Accessing Accurate Information. Navigating Fake News, Alternative Facts, and Misinformation in a Post-Truth World içinde. IGI Global.
Tez Safa Burak Gürleyen Gürleyen, S. B. (2020). Kültürel Varlıkların Yönetiminde Semantik Ağ ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çerçevesinde Bir Sürdürülebilirlik Yaklaşımı: Konumsal Semantik Kültür Ağı (KoSeKA) Modeli. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kitap Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2020). Gerçek ötesi ve bilgi yönetimi: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, H.Ü. Beytepe Kampüsü, Ankara, Türkiye. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Makale Meltem Dişli Dişli, M. (2020). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Lisansüstü Tezlerinin Konu Analizi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (4), 773-789.
Makale Meltem Dişli Dişli, M. (2020). Doğal Dilde Yapılan Türkçe Sorgularda Google Arama Motoru’nun Performans Değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 21 (2), 247-267.
Diğer Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2020). Bilgi Dünyası Dergisi: 2000-2019 Dönemi için Makale, Yazar ve Konu Unsurları Açısından Niceliksel Bir Değerlendirme.
Diğer Tolga Çakmak Çakmak, T. (2020). Bir Dergi Yönetim Sistemi Yapılandırması Süreci: Bilgi Dünyası Dergisi ve Açık Dergi Sistemleri.
Makale Sevgi Koyuncu Tunç , Özgür Külcü Tunç, S. K. ve Külcü, Ö. (2020). Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Sezgisel Değerlendirme Yöntemi ile Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 21 (2), 269-297.
Makale Şenol Karadeniz , Bülent Yılmaz Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2020). Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri için Ulusal Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Süreci: Durum Değerlendirmesi ve Bir Model Önerisi. Bilgi Dünyası, 21 (2), 299-349.
Makale Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Yeni Destek Algoritmasının Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (4), 606-637.
Makale Bülent Yılmaz , Sevim Oztimurlenk Yılmaz, B. ve Oztimurlenk, S. (2020). The Relationship between Emotional Intelligence and Information Behavior of Academics in Hacettepe University. Bilgi Yönetimi, 3 (2), 157 - 169.
Makale Ela Ankaralı , Özgür Külcü Ankaralı, E. ve Külcü, Ö. (2020). RapidMiner ile Twitter Verilerinin Konu Modellemesi. Bilgi Yönetimi, 3 (1), 1-10.
Kitap İçi Bölüm H. İnci Önal Önal, H. İ. (2020). The Dynamics of Health Literacy: Cross-Sectoral Collaboration in Turkey. Growing Community Health Literacy Through Libraries: Sharing Global Perspectives içinde (s. 207 - 223). De Gruyter Saur.
Diğer Nilüfer Tuncer Tuncer, N. (2020). Sevgili Hocam ve Dostum Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Anısına.
Diğer İrfan Çakın Çakın, İ. (2020). Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Anısına.
Diğer H. İnci Önal Önal, H. İ. (2020). Adana Sözlü Kültür Ortamından Yaşam Kültürüne Uzanan Yolda: Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ.
Diğer Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2020). Hocam Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Ardından.
Kitap İçi Bölüm Umut Al , Seda Öz Al, U. ve Öz, S. (2020). The Role of Municipal Public Libraries in the E-Transformation of Turkey. Public Library Governance: International Perspectives içinde (s. 265–282). De Gruyter Saur.
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Elektronik arşivlerde dijital koruma ve bilgi güvenliği risk değerlendirmesi. Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi içinde (s. 53-80). Hiperyayın.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2020). Zor Zamanlarda: Denemeler. İstanbul: Hiperyayın.
Tez Burcu Tığ Demir Tığ Demir, B. (2020). Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Kütüphane Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi Örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Diğer Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). Performansa dayalı akademik teşvik sistemleri üzerine.
Diğer Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2020). Bilim dilinde çeşitlilik arayışı üzerine.
Diğer Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2020). Bilimin COVID-19 ile savaşı.
Diğer Güleda Doğan Doğan, G. (2020). Türkiye’deki Akademik Arşivlerin Durumu.
Makale Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2020). Arts and Humanities and the others: Why can’t we measure arts and humanities. ITM Web of Conferences, 33.
Makale Zehra Taşkın , Güleda Doğan , Emanuel Kulczycki , Alesia Ann Zuccala Taşkın, Z., Doğan, G., Kulczycki, E. ve Zuccala, A. A. (2020). Long read. Science needs to inform the public. That can’t be done solely in English. LSE Covid 19 Blog, .