Yayın Yılı
2001 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Emine Kavuncu Kavuncu, E. (2001). Özel ilköğretim okul kütüphnelerinde kullanıcı eğitim programlarının geliştirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Şemsa Olşen Olşen, Ş. (2001). Kullanıcının bilgi seçiminde karar vermesini etkileyen bilişsel yapısı üzerinde bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Nazmiye Özkan Özkan, N. (2001). Çocuk kitaplarında dil sorunu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Gülten Alır Alır, G. (2001). Türk basınında bilgi erişim sorunları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Mehmet Boz Boz, M. (2001). İnternet üzerinden tezlere tam metin erişim: Türk üniversiteleri için kavramsal bir model . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Lesen und bibliotheksnutzung Türkischer Grundschüler in Wien. Bulletin Jugend & Literatur, (3), 4-5.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye'de halk kütüphaneleri: Niceliksel bir karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği, 15 (4), 378-398.
Makale Nazmiye Özkan , Bülent Yılmaz Özkan, N. ve Yılmaz, B. (2001). Çocuk kitaplarında dil sorunu. Bilgi Dünyası, 2 (2), 147-168.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2001). Collection development of electronic information resources in Turkish university libraries. Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 25 (3), 291-298.
Makale Mehmet Emin Küçük , Umut Al Küçük, M. E. ve Al, U. (2001). Metadata kavramı. Bilgi Dünyası, 2 (2), 169-187.
Makale Umut Al Al, U. (2001). Filtreleme ve kütüphaneler. Oluşum, 9 (36), 1-15.
Gazete Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Kütüphane: Böyle güzel bir günde mi?. Radikal, 7-7
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Bilimde öncelikler sorunu. Cumhuriyet Bilim Teknik , (770), 14-14.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Bilgi kültürü. Bilim ve Ütopya, (90), 13-15.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Türkiye'de kitap ve dergi üretimi üzerine niceliksel bir değerlendirme. Kalkınmada Verimlilik Anahtar, 13 (154), 18-19.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Faklı olanın kabulü. Milliyet Sanat Dergisi, (512), 40-42.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Türkiye bilgiyi denetleyemiyor. Cumhuriyet Bilim Teknik , (760), 16-17.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Kütüphane: Böyle güzel bir günde mi?. Düşünceler, (56), 6-8.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Grek mucizesi ve uygarlık. Cumhuriyet Bilim Teknik , (755), 16-17.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Türkiye'de kitap ve dergi üretimi üzerine niceliksel bir değerlendirme. Cumhuriyet Kitap, (603), 12-13.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan kütüphanecilerin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik rapor. Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 75-84.
Gazete Yaşar Tonta Tonta, Y. (2001). Bilimsel yayın sayısı daha yüksek (editöre mektup). Cumhuriyet Bilim Teknik, 16-16
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasının önemi ve okul kütüphanecilerinin bu alandaki rolü. Bilgi Dünyası, 2 (1), 1-19.
Makale Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (21), 81-88.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2001). Toplumsal ve ekonomik değişim sürecince bilgi ve bilgi hizmetleri. Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 3-19.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2001). Bilgi erişim sorunu. 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu: Ulusal Sempozyum Bildirileri, 19-20 Nisan 2001, Hatay içinde (s. 198-206). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Proje Raporu Yaşar Tonta Tonta, Y. (2001). Bilişim teknolojileri ve politikaları özel ihtisas komisyonu raporu. Rapor No: DPT: 2560 ÖİK: 57.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2001). Değerli hocamız Prof. Dr. İlhan Kum’u düşünürken. Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 85-89.
Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (2001). Cumhuriyet döneminde Bilgi ve Belge Yönetimi alanında gelişmeler. Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, 8-10 Kasım 2000, Ankara: Bildiriler ve Tartışmalar içinde (s. 61-74). Ankara: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). Kullanıcı araştırmalarının sorunları. 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu, Ulusal Sempozyum Bildirileri 19-20 Nisan içinde (s. 207-214). Hatay: TKD.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). Internet kullanıcıları. 37. Kütüphane Haftası, 26 Mart- 1 Nisan içinde (s. 44-51). Ankara: TKD.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2001). Üniversitelerde belge yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde üretilen ve kullanılan belgelere yönelik yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi. 21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Ulusal Sempozyumu Bildirileri Kitabı içinde (s. 146-157). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2001). Yönetimde iletişim: İletişim türleri ve özellikleri. Düşünceler, 56, 15-28.
Diğer Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). Bilgi toplumu ve kurum kütüphaneleri (Yayınlanmamış Bildiri). Ankara, Sayıştay..
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). İnternet kullanıcıları. A. Can, M. T. Gülle, O. Gürdal, E. Yılmaz (Yay. Haz.). 37. Kütüphane Haftası 26 Mart-1 Nisan içinde. Ankara: TKD.