Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
2010 Makale Zehra Taşkın , Tolga Çakmak Taşkın, Z. ve Çakmak, T. (2010). Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası dergisi bibliyometrik profili. Bilgi Dünyası, 11 (2), 332-348.
2009 Makale Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2009). Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu örneği. Türk Kütüphaneciliği, 23 (3), 489-509.
2010 Makale Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2010). Evaluation of the ERM application in Turkey within the framework of InterPARES project. International Journal of Information Management, 30 (3), 199-211.
2009 Diğer Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Elektronik belge yönetimi üzerine InterPARES projesi ve Türkiye takımı faaliyetleri.
2009 Makale Nazan Özenç Uçak , Tolga Çakmak Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2009). Web sayfasının kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfası örneği (Measurment of web usability: Web page of Hacettepe University Department of Information Management). Türk Kütüphaneciliği, 23 (2), 278-298.
2010 Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak , Tolga Çakmak Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2010). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri. (Web 2.0 usage attributes of students at the Hacettepe University Department of Information Management) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 44-53). Ankara:H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2009 Diğer Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Elektronik belge yönetimi üzerine InterPARES projesi ve Türkiye takımı faaliyetleri (InterPARES project on the electronic records management and team Turkey activities).
2009 Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Türkiye’de elektronik belge yönetimine dönük koşulların değerlendirilmesi: 17 Kurumda gerçekleştirilen analiz sonuçları/ Evaluation of institutional conditions for ERM in Turkey: Results of surveys carried out in 17 Institutions. UNAK 09, Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler içinde. İstanbul:UNAK.
2009 Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Evaluation of institutional conditions for electronic records management (ERM) in Turkey: Results of surveys carried out in 17 Institution. InterPARES 3 Symposium içinde. Seoul:.
2010 Kitap İçi Bölüm Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2010). Users’ expectations on restructuring OPACs through social network applications. Peidong Zhu, Lizhe Wang, Feng Xia,Huajun Chen, Ian McLoughlin, Shiao-Li Tsao, Mitsuhisa Sato, Sun-Ki Chai ve Irwin King (Ed.). . 2010 IEEE/ACM International Conference on Green Computing and Communications & 2010 IEEE/ACM International Conference on Cyber, Physical and Social Computing içinde (s. 798-803). Los Alamitos:The Institute of Electrical and Electronics Engineers.
2011 Makale Tolga Çakmak , Özgür Külcü Çakmak, T. ve Külcü, Ö. (2011). Kurumsal içerik yönetimi bileşenlerinin bir savunma sanayii organizasyonu örneğinde değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası , (12(2)), 263-279.
2011 Makale Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2011). Çevrimiçi kütüphane kataloglarına yönelik kullanıcı beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Bilgi Dünyası , (12(1)), 30-45.
2012 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Hüseyin Körpeoğlu Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system.. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion içinde (s. 91-93). Amsterdam:Hogeschool van Amsterdam.
2012 Kitap İçi Bölüm Tania Todorova , Aneta Raykova , Tolga Çakmak , Petra Miočić Todorova, T., Raykova, A., Çakmak, T. ve Miočić, P. (2012). E-Motion of the Manager of Cultural Institutions Experiences within ERASMUS IP LibCMASS at State University of Library Studies and Information Technologies in Sofia. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion içinde (s. 324-327). Amsterdam:Hogeschool van Amsterdam.
2009 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2009). Belge Yönetimi ve "Enterprise 2.0". 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi içinde (s. 205-220). Ankara:Ankara Üniversitesi.
2011 Kitap İçi Bölüm Tania Todorova , Aleksandra Horvat , Yaşar Tonta , Tolga Çakmak Todorova, T., Horvat, A., Tonta, Y. ve Çakmak, T. (2011). International collaboration in IP Erasmus ‘Library, Information and Cultural Management . National Conference on Library and Cultural Management and ICT, 3-4 September 2011 Proceedings içinde (s. 20-37). Bulgaristan:Burgas.
2012 Kitap İçi Bölüm Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2012). Yeni nesil kütüphane katalogları: OPAC 2.0. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 111-116). Ankara:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2012 Makale Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2012). AccessIT projesi ve dijitalleştirme uzaktan eğitim programının değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 370-390.
2012 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2012). Overview of the digitization policies in cultural memory institutions in Turkey. E- Bilim ve Belge Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye. Bildiriler / E-Science and Information Management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, Septembe içinde (s. 146-154). Ankara:Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2011 Tez Tolga Çakmak Çakmak, T. (2011). Kurumsal içerik yönetimi kapsamında elektronik bilgi ve belge sistemlerinin bir kurum örneğinde değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2013 Makale Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2013). Distance education on digitization: evaluation of an application in Turkey. Aslib Proceedings, 65 (4), 336-357.
2013 Makale Tolga Çakmak , Haydar Yalçın Çakmak, T. ve Yalçın, H. (2013). Üniversite öğrencilerin mobil teknoloji kullanımı: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü örneği (The Use of Mobile Technology by University Students: The Sample of the Department of Information Management at Hacettepe University). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (18), 47-61.
2013 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Nevzat Özel , Muharrem Yılmaz Çakmak, T., Özel, N. ve Yılmaz, M. (2013). Evaluation of the open course ware initiatives within the scope of digital literacy skills: Turkish Open Course Ware Consortium case. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal içinde (s. 65-70). Amsterdam:Elsevier.
2013 Makale Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Nevzat Özel Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2013). Kurumsal bilgi sistemleri içerisinde belge yönetimi: Türkiye’deki kamu üniversitelerinde gerçekleştirilen uygulamalara yönelik bir durum analizi (Records management in enterprise information systems: A case study carried out on the practices in state. Bilgi Dünyası, 14 (2), 251-269.
2013 Makale Tolga Çakmak , İnci Önal Çakmak, T. ve Önal, İ. (2013). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasında okul kütüphanecilerinin rolleri ve algıları (The roles and perceptions of school librarians with regard to achieving information literacy skills). Türk Kütüphaneciliği, 27 (4), 633-647.
2013 Kitap Tolga Çakmak , Hüseyin Körpeoğlu , H. Fırat Akın , Nevzat Özel Çakmak, T., Körpeoğlu, H., Akın, H. F. ve Özel, N. (2013). ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi sistemleri, platformlar, mimariler ve teknolojiler, 19-21 Eylül 2013 Marmara Üniversitesi, İstanbul: Bildiri özetleri . Ankara:ÜNAK.
2013 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Nevzat Özel Çakmak, T. ve Özel, N. (2013). Dijital varlık yönetimi ve bilgi hizmetleri. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararsı Kongresi içinde (s. 571-576). Ankara:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.
2014 Makale Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y., Çakmak, T. ve Uçak, N. Ö. (2014). Açık dergi sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisine uyarlanması. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31 (1), 235-254.
2015 Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2015). Zamansal ve uzamsal tanımlamalara dayalı bilgi erişim sistemleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 143-161). Ankara:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2015 Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2015). İnternet erişiminde sansür: Türkiye açısından bir durum değerlendirmesi. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 60-68). İstanbul:Hiperlink.
2015 Kitap Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Nevzat Özel Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2015). Kamusal bilgi ve elektronik belge yönetimi: Organizasyonlar ve üniversitelere yönelik koşulların analizi. Ankara:Türk Kütüphaneciler Derneği.
2014 Kitap Zehra Taşkın , Tolga Çakmak , Güleda Düzyol Taşkın, Z., Çakmak, T. ve Düzyol, G. (2014). From collections to connections: Turning libraries "inside-out": Bobcatsss 2013. Ankara:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2014 Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2014). Evaluation of organizational literacy in context of organizational learning: A literature review. Communications in Computer and Information Science içinde (s. 540-549). Switzerland:Springer.
2010 Diğer Tolga Çakmak Çakmak, T. (2010). İTO Bilgi merkezi ve uluslararası ticari sınıflandırma sistemi.
2016 Tez Tolga Çakmak Çakmak, T. (2016). Türkiye’de kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları: Bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2017 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Bilgi merkezlerinde üstveri paylaşımı ve entegrasyonu. Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (s. 49-65). İstanbul:Hiperyayın.
2017 Makale Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2017). Bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma: Türkiye’deki uygulamaların analizi. Bilgi Dünyası, 18 (1), 49-91.
2017 Kitap Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları. İstanbul:Hiperyayın.
2015 Makale Doğan Atılgan , Nevzat Özel , Tolga Çakmak Atılgan, D., Özel, N. ve Çakmak, T. (2015). RDA in Turkey: Perceptions and expectations on implementation. Italian Journal of Library, Archives, and Information Science , 6 (2).
2014 Makale Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y., Çakmak, T. ve Uçak, N. Ö. (2014). Açık Dergi Sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne uygulanması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1), 235-254.
2014 Makale Doğan Atılgan , Nevzat Özel , Tolga Çakmak Atılgan, D., Özel, N. ve Çakmak, T. (2014). Awareness, perceptions and expectations of academic librarians in Turkey about Resource Description and Access (RDA). Cataloging and Classification Quarterly , 52 (6.07.2019), 660-676.
2016 Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2016). Enterprise information systems within the context of information security: a risk assessment for a health organization in Turkey. Procedia Computer Science içinde (s. 979-986). Elsevier.
2016 Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak , Özgür Külcü Eroğlu, Ş., Çakmak, T. ve Külcü, Ö. (2016). Kurumlararası bilgi paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik. e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi: Bildiriler içinde (s. 155-162). Ankara:Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü.
2016 Kitap Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Sonja Špiranec , Esther Grassian , Diane Mizrachi , Loriene Roy , Tolga Çakmak Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Špiranec, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Roy, L. ve diğerleri (2016). Information Literacy: Key to an Inclusive Society: 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised Selected Papers. Springer.
2014 Kitap İçi Bölüm Özlem Şenyurt Topçu , Tolga Çakmak , Güleda Doğan Şenyurt Topçu, Ö., Çakmak, T. ve Doğan, G. (2014). Data standardization in digital libraries: An ETD case in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences 147 içinde (s. 223-228). Prag:Elsevier.
2018 Makale Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). RDA Transition in Turkey: Perspectives and experiences of the libraries. Italian Journal of Library, Archives, and Information Science, 9 (1), 31-43.
2017 Makale Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Müzelere yönelik bilgi yönetimi eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin analizi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 57 (2), 796-821.
2017 Kitap Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2017). Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar. İstanbul:Hiperyayın.
2019 Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2019). Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi: LoCloud Projesi Bağlamında Bir Değerlendirme. Kültürel Bellek 2016 içinde (s. 545-553). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
2019 Makale Tolga Çakmak Çakmak, T. (2019). Cataloguing practices at university libraries: Analysis of current conditions and practices in Turkey. The Electronic Library, 37 (1), 155-172.
2018 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerinin erişime sunulmasına yönelik bir çalışma: Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi. Cumhuriyet’le Büyüyen Yardım Sevenler içinde (s. 238-249). Ankara: Türkiye Yardım Sevenler Derneği.
2018 Makale Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2018). Information as an organizational asset: Assessment of a public organization’s capabilities in Turkey. Information Development, .
2018 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Dijitalleşmenin Halk Kütüphanelerine Yansımaları. Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller içinde (s. 451-466). İstanbul: Hiper Yayın.
2018 Makale Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Ankara’daki 17 kurumun uygulamalarının analizi. Ankara Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 167-182.
2019 Kitap İçi Bölüm Dilan Şerife Şişkin , Tolga Çakmak Şişkin, D. Ş. ve Çakmak, T. (2019). Türkiye’de kişisel verilerin korunması: 1996-2019 yılları arasındaki bilgi politikası belgelerine yönelik bir değerlendirme. e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 465-482). Ankara:Ankara Üniversitesi.
2019 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2019). User privacy in mobile health applications: Analysis of e-pulse application. HEALTHINFO 2019 The Fourth International Conference on Informatics and Assistive Technologies for Health-Care, Medical Support and Wellbeing içinde (s. 26-30). .
2020 Makale Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2020). Post-truth dönemini anlamak: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin yeni medya araçları kapsamında bilgi bozuklukları ve doğrulama algılarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39, 307-326.
2020 Makale Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Zenginleştirilmiş Kütüphanelerdeki Mevcut Durum ve Uygulamaların Analizi: Ankara’nın Çankaya İlçesindeki 12 Okulda Gerçekleştirilen Araştırmanın Sonuçları. Türk Kütüphaneciliği, 34 (1), 3-28.
2018 Kitap Tolga Çakmak , İpek Şencan Çakmak, T. ve Şencan, İ. (2018). Bildiri özetleri: Gerçek ötesi ve bilgi yönetimi: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, H.Ü. Beytepe Kampüsü, Ankara, Türkiye. Ankara:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2020 Makale Tolga Çakmak , Sercan Tırnavalı Çakmak, T. ve Tırnavalı, S. (2020). Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Danışma Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 21 (1), 7-33.
2021 Makale Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2021). Public libraries on Facebook: content analysis of Turkish public libraries' posts. Library Hi Tech, 39 (2), 602-624.
2020 Makale Dilan Şerife Şişkin , Tolga Çakmak Şişkin, D. Ş. ve Çakmak, T. (2020). Üniversite kütüphanelerinde kişisel veriler: Ankara’daki 15 üniversite kütüphanesindeki uygulamaların analizi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (3), 458-484.
2020 Makale Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2020). Personal data perceptions and privacy in Turkish academic libraries: An evaluation for administrations. Journal of Academic Librarianship, 46 (6), 102251.
2020 Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Metadata description schemas of cultural heritage institutions in the context of interoperability. Trust and Records in an Open Digital Environment içinde. Routledge.
2020 Makale Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Sosyal medyada kullanıcı etkileşimi ve içerik kategorizasyonu: Ankara’daki halk kütüphanelerinin Facebook gönderilerinin analizi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 160-186.
2020 Kitap Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2020). Gerçek ötesi ve bilgi yönetimi: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, H.Ü. Beytepe Kampüsü, Ankara, Türkiye. Ankara:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2020 Diğer Tolga Çakmak Çakmak, T. (2020). Bir Dergi Yönetim Sistemi Yapılandırması Süreci: Bilgi Dünyası Dergisi ve Açık Dergi Sistemleri.
2020 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Elektronik arşivlerde dijital koruma ve bilgi güvenliği risk değerlendirmesi. Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi içinde (s. 53-80). Hiperyayın.
2021 Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2021). Kütüphanelerde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya. Bilgi Merkezlerinde Yönetim II içinde (s. 90-114). İstanbul:Hiperyayın.
2022 Diğer Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu , Vural Gökmen Çakmak, T., Eroğlu, Ş. ve Gökmen, V. (2022). Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların konu dağılımlarının analizi: 2015-2017 ve 2018-2020 dönemlerinin kıyaslanması.
2023 Makale Ali Murat Ünlü , Tolga Çakmak Ünlü, A. M. ve Çakmak, T. (2023). Kamu Sektöründe Kurumlar Arasında Bilgi Paylaşımı: Türkiye’deki Politika ve Yasal Düzenlemelere Yönelik Bir Değerlendirme. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (1), 1-20.
2023 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2023). Kütüphanelerde yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin öğrenme yaklaşımlarına yönelik bir literatür değerlendirmesi. Yapay Zekâ: Disiplinlerarası Yaklaşımlar içinde (s. 233-260). İstanbul:Vakıfbank Kültür Yayınları.
2023 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2023). Ulusal arşivlerde dijital koruma politikaları ve stratejileri. Arşivcilikte Güncel Konular içinde (s. 163-181). İstanbul:İdeal Kültür Yayıncılık.
2023 Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2023). Mobil ortamda kişisel verilere yönelik gizlilik ve güvenlik yaklaşımları: Mobil sağlık uygulamaları üzerine bir değerlendirme. içinde. .
2024 Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2024). Kütüphanelerde Üst Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 987-1010). İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Makale Tolga Çakmak , Hande Gülbay Çakmak, T. ve Gülbay, H. (2024). Kütüphane Kataloglarında Basılı Süreli Yayınlara Konusal Erişim: 13 Dergiye Atanan Konu Başlıklarına Yönelik Bir Analiz. Bilgi Yönetimi Dergisi, 7 (1), 55 - 69.
2024 Makale Gökçe Yüksel , Tolga Çakmak Yüksel, G. ve Çakmak, T. (2024). Kurumsal Bilgi Sistemleri Bağlamında Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılma Süreci: Bir Savunma Sanayii Kuruluşunun Analizi. Bilgi Dünyası, 25 (1), 150-177.