hacettepe logo

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Bilgi ve Belge Yönetimi
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe E-Posta Facebook Twitter
Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
2002 Tez Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2002) Belge sağlamanın maliyet analizi: ULAKBİM örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2008 Tez Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2008) Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2010 Makale Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2010) Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals?. Scientometrics, 83 (3), 793-808.
2008 Makale Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008) Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 335-350.
2005 Makale Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005) Scatter of journals and literature obsolescence reflected in document delivery requests. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 56 (1), 84-94.
2004 Makale Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Gülten Alır , İrem Soydal , Yurdagül Ünal Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Soydal, İ. ve Ünal, Y. (2004) Türkiye'de kütüphanelerarası işbirliği üzerine br değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 119-134.
2010 Proje Raporu Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Pierluigi Feliciati , Ian Ruthven , Jonathan Sykes , Yurdagül Ünal Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Feliciati, P., Ruthven, I., Sykes, J. ve diğerleri (2010) User and functional testing: Final report. Rapor No: 558001.
2005 Makale Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2005) ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezinde belge sağlamanın maliyet analizi. Türk Kütüphaneciliği, 19 (2), 171-192.
2004 Makale Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2004) ULAKBİM belge sağlama verilerinin analizi. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 135-162.
2000 Makale Yurdagül Ünal , Nevin Selçuk Ünal, Y. ve Selçuk, N. (2000) Elektronik bilgi kaynakları için entellektüel mülkiyet ve dijital içerik hakları, düzenleme ve dijital ödeme sistemleri. Bilgi Dünyası, 1 (1), 180-191.
2010 Kitap İçi Bölüm Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010) Digital natives and specialised digital libraries: A study of Europeana users. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 2010 Proceedings. S.Kurbanoğlu, U. Al, P.L. Erdoğan, Y. Tonta, N.Ö. Uça içinde (s. 45-60). Berlin:Springer.
2010 Kitap İçi Bölüm Duncan Birrell , Milena Dobreva , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Birrell, D., Dobreva, M., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010) Constituencies of use: Representative usage scenarios in international digital library user studies, a case study on Europeana. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication, 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland içinde (s. 245-257). Helsinki:Hanken School of Economics.
2009 Kitap İçi Bölüm Yurdagül Ünal , Yaşar Tonta Ünal, Y. ve Tonta, Y. (2009) An analysis of consortial use of electronic journals in Turkey: The case of SpringerLink and Wiley InterScience databases. Rethinking Electronic Publishing: Innovation in Communication Paradigms and Technologies - Proceedings of the 13th International Conference on Electronic Publishing. Milan, Italy, June 10-12 2009 içinde (s. 535-542). Milan:ICCC.
2008 Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008) Consortial use of electronic journals in Turkish universities. Open Scholarship: Authority, Community and Sustainability in the Age of Web 2.0: Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing. Toronto, June 25-27, 2008 içinde (s. 203-216). Toronto, Canada:International Conference on Electronic Publishing (ELPUB).
2007 Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2007) Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. (Bibliometric analysis of journal usage data and ıts use in collection management). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 193-200). Ankara:H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2007 Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal , Umut Al Tonta, Y., Ünal, Y. ve Al, U. (2007) The research impact of open access journal articles. Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access - Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing held in Vienna, Austria 13-15 June 2007 içinde (s. 321-330). :.
2006 Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2006) The impact of electronic journals on document delivery services. Digital Spectrum: Integrating Technology and Culture - Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Publishing. Bansko, Bulgaria June 14-16, 2006 içinde (s. 329-338). Sofia:FOI-Commerce.
2011 Makale Özgür Külcü , Yurdagül Ünal Külcü, Ö. ve Ünal, Y. (2011) AccessIT projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve geliştirilen elektronik sistemler. Türk Kütüphaneciliği, 25 (1), 125-131.
2008 Proje Raporu Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008) Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Rapor No: SOBAG 106K068.
2006 Proje Raporu Yaşar Tonta , Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Gülten Alır , Korhan Levent Ertürk , Necip Erol Olcay , İrem Soydal , Yurdagül Ünal Tonta, Y., Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Ertürk, K. L., Olcay, N. E. ve diğerleri (2006) Hacettepe Üniversitesi elektronik tez projesi: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin dijitalleştirilmesi ve tam metinlerinin internet aracılığıyla erişime açılması. Rapor No: 02-G-064.
2012 Kitap İçi Bölüm İrem Soydal , Gülten Alır , Yurdagül Ünal Soydal, İ., Alır, G. ve Ünal, Y. (2012) Türk üniversiteleri e-öğrenmeye hazır mı? Hacettepe Üniversitesi Edebiyet Fakültesi örneği. Ö. Külcü, T. Çakmak, N. Özel (Yay. Haz). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 133-144). Ankara:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2012 Kitap İçi Bölüm Yurdagül Ünal , Bülent Yılmaz Ünal, Y. ve Yılmaz, B. (2012) Europeana (Avrupa Dijital Kütüphanesi) ve halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 135-145). Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2012 Makale Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2012) AccessIT projesi ve dijitalleştirme uzaktan eğitim programının değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 370-390.
2010 Kitap İçi Bölüm Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010) Digital natives and specialised digital libraries: A study of Europeana users. (Dijital yerliler ve özelleşmiş dijital kütüphaneler: Europeana kullanıcıları üzerine bir çalışma) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 33-43). Ankara:H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2011 Makale İrem Soydal , Yurdagül Ünal , Gülten Alır Soydal, İ., Ünal, Y. ve Alır, G. (2011) Are Turkish universities ready for e-learning: A case of Hacettepe University Faculty of Letters. Information Services & Use, 31 (), 281-291.
2013 Makale Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2013) Distance education on digitization: evaluation of an application in Turkey. Aslib Proceedings, 65 (4), 336-357.
2014 Makale Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y., Çakmak, T. ve Uçak, N. Ö. (2014) Açık dergi sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisine uyarlanması. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31 (1), 235-254.
2015 Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak , Yurdagül Ünal Uçak, N. Ö. ve Ünal, Y. (2015) Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin akademik sahtekarlık ve intihal konusundaki görüşleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 251-264). Ankara:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2014 Kitap İçi Bölüm Yurdagül Ünal , Gülten Alır , İrem Soydal Ünal, Y., Alır, G. ve Soydal, İ. (2014) Students readiness for e-learning: An assessment on Hacettepe University Department of Information Management. Beyond the Cloud: Information... Innovation... Collaboration... : 4th International Symposium on Information Management in a Changing World, September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. Proceedings. içinde (s. 137-147). Berlin:Springer.
2017 Makale Yurdagül Ünal , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y. ve Uçak, N. Ö. (2017) Farklı eğitim ve kültürlerdeki üniversite öğrencilerinin intihale ilişkin görüş ve davranışları. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34 (1), 179-194.
2014 Makale Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y., Çakmak, T. ve Uçak, N. Ö. (2014) Açık Dergi Sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne uygulanması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1), 235-254.
2019 Kitap Serap Kurbanoğlu , Sonja Špiranec , Yurdagül Ünal , Joumana Boustany , Maija Leena Huotari , Esther Grassian , Diane Mizrachi , Loriene Roy Kurbanoğlu, S., Špiranec, S., Ünal, Y., Boustany, J., Huotari, M. L., Grassian, E. ve diğerleri (2019) Information Literacy in Everyday Life. 6th European Conference, ECIL 2018 Oulu, Finland, September 24-27, 2018 Revised Selected Papers. CCIS 989. Switzerland: Springer.
2018 Kitap İçi Bölüm Sanjica Faletar Tanacković , Jure Žilić , Serap Kurbanoğlu , Yurdagül Ünal Tanacković, S. F., Žilić, J., Kurbanoğlu, S. ve Ünal, Y. (2018) Student perceptions of LIS programs and profession: Study among undergraduates in Croatia and Turkey.. The Future of Education in Information Science: Proceedings from FEIS – International EINFOSE Symposium, 10 - 11 September 2018, Pisa, Italy içinde (s. 46-61). Croatia:University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences.
2017 Kitap İçi Bölüm Gobinda Chowdhury , Joumana Boustany , Serap Kurbanoğlu , Yurdagül Ünal , Geoff Walton Chowdhury, G., Boustany, J., Kurbanoğlu, S., Ünal, Y. ve Walton, G. (2017) Preparedness for Research Data Sharing: A Study of University Researchers in Three European Countries.. Digital Libraries: Data, Information, and Knowledge for Digital Lives: 19th International Conference on Asia-Pasific Digital Libraries, ICADL 2017 Bangkok, Thailand, November 13-15, 2017. Proceedings. ICADL 2017. LNCS 10647 içinde (s. 104-116). Cham:Springer.
2019 Makale Yurdagül Ünal , Gobinda Chowdhury , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Geoff Walton Ünal, Y., Chowdhury, G., Kurbanoğlu, S., Boustany, J. ve Walton, G. (2019) Research data management and data sharing behaviour of university researchers In Proceedings of ISIC, The Information Behaviour Conference, Krakow, Poland, 9-11 October: Part 2. Information Research, 24 (1), paper isic1818.
2018 Makale Yurdagül Ünal , Serap Kurbanoğlu Ünal, Y. ve Kurbanoğlu, S. (2018) Araştırma Verilerinin Yönetimi: Türk Araştırmacılar Verilerini Açmaya Hazır mı?. Türk Kütüphaneciliği, 32 (4), 287-311.
2017 Makale Yurdagül Ünal , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y. ve Uçak, N. Ö. (2017) Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihale İlişkin Görüş ve Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34 (1), 177-194.