Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
1973 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1973). Kütüphane ve enformasyon hizmetlerinin planlanması. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 22 (1.02.2019), 63-74.
1973 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1973). Ayniyata tutkumuz. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 22 (3.04.2019), 110-113.
1974 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1974). Mukayeseli kütüphanecilik (comparative librarianship). Yeni Yayınlar Aylık Bibliyografya Dergisi, 19 (2), 75-77.
1981 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1981). Türkiye’de ortaöğretim ve sorunları. Okul Kütüphaneciliği içinde (s. 191-196). İstanbul:Dünya Kitabevi.
1982 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Karşılaştırmalı kütüphanecilik:Teorik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (1), 6-10.
1982 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Çağdaş eğitimde kütüphanenin işlevleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (2), 55-66.
1982 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Kütüphanecilikte felsefi yaklaşım. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (4), 155-157.
1983 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1983). Üniversite kütüphane ilişkisi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 32 (2), 61-64.
1984 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1984). Turkish libraries: Historical context. International Library Review, 16 (1), 71-77.
1986 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1986). Kütüphanenin toplumsal konumu ve işlevleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 35 (1), 6-15.
1988 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1988). Kütüphane türlerine ilişkin derslerde teori-uygulama ilişkisi. Türkiye’de Kütüphane Alanında Teori ile Uygulama İlişkisi Sempozyumu 7-8 Mayıs 1987 içinde (s. 129-138). İstanbul:İ.Ü. Ed. Fak. Küt. Böl. Yayınları.
1989 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1989). Karşılaştırmalı kütüphanecilik: Yöntemi ve özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1.02.2019), 113-130.
1989 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1989). Kütüphanecilik: Bilim dalı olarak tanımı ve özellikleri. Türk Kütüphaneciliği, 3 (2), 59-64.
1992 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1992). Araştırma faaliyetleri ve kütüphaneler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Belge-Bilgi Araştırmaları, (3), 27-38.
1991 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1991). Özel kütüphaneler: Tanım boşluğu. Türk Kütüphaneciliği, 5 (2), 49-55.
1993 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1993). Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm önerileri. Türk Kütüphaneciliği, 7 (3), 220-226.
1994 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1994). Prof. Dr. İlhan Kum’un yaşamı ve mesleki katkıları. Prof. Dr. İlhan Kum’a Armağan içinde (s. vii-x). Ankara:Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları.
1995 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1995). Üniversite kütüphanelerinin sorunları. Bilim ve Ütopya, (16), 28-29.
1996 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1996). Yeniden yapılanma ortamında Türk Milli Kütüphanesi. 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996) içinde (s. 118-125). Ankara:T.C. Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane Yayınları.
1997 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Sunuş. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan içinde (s. 5-5). Ankara:H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü.
1997 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). 25. yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan içinde (s. 7-31). Ankara:H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü.
1997 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Kütüphanecilik konusunu tartıştırdık: Kütüphanecilik öğrencilerine iş umudu doğuyor. Nokta: Haftalık Siyasi Haber Dergisi, , 30-34.
1998 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1998). Üniversitelerimizin bilgiye erişim ortamları: Genel değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı, , 37-68.
1997 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Sanayi toplumunda bilgi profesyonellerinin eğitimi: Etkileşim ve değişim. Düşünceler: TKD’nin 50. Yılına Armağan içinde (s. 137-160). Ankara:TKD Ankara Şubesi.
1999 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1999). Kütüphanecilik eğitimi ve yeni hedefler. 21.Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği: 35. Kütüphane Haftası Bildirileri içinde (s. 135-146). Ankara:TKD.
2000 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Bilgi profesyonellerinin eğitiminde yeniden yapılanma: Hacettepe Üniversitesi örneği. Türk Kütüphaneciliği, 14 (1), 3-17.
2000 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Üniversitelerimizin bilgiye erişim sorunları ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Bilgi Dünyası, 1 (1), 26-41.
2000 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Prof. Dr. İlhan Kum’u uğurlarken... Bilgi Dünyası, 1 (2), 253-254.
2001 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2001). Değerli hocamız Prof. Dr. İlhan Kum’u düşünürken. Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 85-89.
2001 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (2001). Cumhuriyet döneminde Bilgi ve Belge Yönetimi alanında gelişmeler. Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, 8-10 Kasım 2000, Ankara: Bildiriler ve Tartışmalar içinde (s. 61-74). Ankara:H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü.
2002 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2002). Kütüphanecilik bölümleri: Yeniden biçimlenirken... Düşünceler, (58), 3-9.
2004 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2004). Müteferrika Matbaası’nın düşündürdükleri ve Avrupa’da basımcılığın etkileri: Gelecek için geçmişi anlamak. Bilgi Dünyası, 5 (2), 153-167.
2005 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2005). Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk Kütüphaneciliği, 19 (1), 7-24.
2005 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (2005). Üniversite kütüphanelerimiz: Sorunlar yumağında kazanımlarımız. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan içinde (s. 114-126). Ankara:Türk Kütüphaneciler Derneği.
2007 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (2007). Kütüphanecilerin eğitiminden bilgi profesyonellerinin eğitimine: Hacettepe Üniversitesi’nde son 20 yıl. (From the education of librarians to the education of information professionals: The last twenty years at Hacettepe University). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 19-23). Ankara:H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi.
2012 Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2012). Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde 40 Yıl: Hacettepe Üniversitesinin Lisans Programındaki Değişiklikler. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 262-290.
2013 Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (2013). Türkiye'de Cumhuriyet dönemi kütüphanecilik eğitimi. B. Yılmaz (Ed.). Anadolu Kütüphaneleri içinde (s. 387-404). Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
2020 Diğer İrfan Çakın Çakın, İ. (2020). Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Anısına.