Yayın Türü
Yıl Künye   tezdurumu
1974 Nilüfer Tuncer Tuncer, N. (1974). Türkiye'de yayımlanmış resimli çocuk kitapları (1960-1972). Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1977 Phyllis Lepon Erdoğan Erdoğan, P. L. (1977). Türkiye'de kütüphanecilik mezunlarının uğraşıları ve statüleri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1977 Ülker Sanalan Sanalan, Ü. (1977). Bibliyografik denetim ve Türkiye. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 O. Tekin Aybaş Aybaş, O. T. (1978). Türkiye'de toplu katalog çalışmaları. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Ersay Gürsoy Gürsoy, E. (1978). Gerçek zamanlı bilgisayarla kütüphane dolaşım izleme sistemi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1980 Tülin Sağlamtunç Sağlamtunç, T. (1980). Ankara'da halk kütüphanesi hizmeti. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 Gülbün Baydur Baydur, G. (1982). Evrensel Bibliyografik Denetim (UBC) ve Türkiye Bibliyografyası. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1985 Esra Fındık Fındık, E. (1985). Türkiye'deki halk kütüphanelerinde halkla ilişkiler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1987 Hansın Tunçkanat Tunçkanat, H. (1987). Üniversite kütüphanesinin yönetiminde planlama, kontrol ve karar verme sürecinde bilgi sistemi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Fatemeh Sabokrooh Sabokrooh, F. (1989). Problems of medical record department in teaching hospitals of Iran. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Ahmet Çelik Çelik, A. (1990). Türkiye'de üniversite kütüphaneleri bilgi ağı kurulmasına ilişkin sorunlar. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Salih Lütfi Gürbüz Gürbüz, S. L. (1990). Belge erişiminde teknolojik yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Fahriye Mercanlıgil Gündoğdu Gündoğdu, F. M. (1990). Türk-İslam kültürü eserleri için bir sınıflandırma modeli denemesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1992 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1992). An analysis of search failures in online library catalogs. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1992 İnci Önal Önal, İ. (1992). Bilgi gereksinimlerinin karşılanması ve okul kütüphaneleri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Nazlı Alkan Alkan, N. (1994). Bilgi tarama hizmetleri: Geleneksel ve bilgisayara dayalı tarama tekniklerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Dilek Köprülü Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap kolleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma . Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1995 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1995). Ankara'da halk kütüphanesi kullanımı: Sosyo-ekonomik çözümleme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1997 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1997). Bilim adamlarının bilgi arama davranışları ve bunları etkileyen nedenler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1997 Zeynep Onat Öz Öz, Z. O. (1997). Toplumsal değişme sürecinde halk kütüphanelerinin yeri ve yeniden organizasyonu için bir model önerisi . Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1997 M. Tayfun Gülle Gülle, M. T. (1997). Türkiye'de düşünce özgürlüğü sorunu ve halk kütüphanelerine yansıması. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2000 Hatice Kübra Bahşişoğlu Bahşişoğlu, H. K. (2000). Türkiye'deki bilgi merkezlerinde gri yayınların sağlanması üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2002 Nesrin İnce İnce, N. (2002). Kamu kurumlarında bilgi yönetimi: Ekonomi alanındaki kurumlar. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Müjgan Şan Şan, M. (2003). Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi politikası modeli. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Necip Erol Olcay Olcay, N. E. (2003). Türkçe internet tarama motoru kullanıcılarının arama stratejilerinin analizi: Arabul örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Erol Yılmaz Yılmaz, E. (2003). Üniversite kütüphanelerinde kullanıcı merkezli yapılanma: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2005 Coşkun Polat Polat, C. (2005). Üniversitelerde kütüphane merkezli bilgi okuryazarlığı programlarının geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2005 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2005). Kamu üniversitelerinde kalite yönetimi ve kalite sistem dokümantasyonu çerçevesinde belge yönetimi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Elif Aytek Kaynak Gürses Kaynak Gürses, E. A. (2006). Kütüphane web sitelerinde kullanılabilirlik ve kullanılabilirlik ilkelerine dayalı tasarım. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Gülten Alır Alır, G. (2008). E-Türkiye uygulamaları: Elektronik belge yönetimi ve üst veri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Umut Al Al, U. (2008). Türkiye'nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 İrem Soydal Soydal, İ. (2008). Web bilgi sistemlerinde hizmet kalitesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Leyla Kanık Kanık, L. (2008). Türk üniversitelerinde kütüphane çalışanlarının performans değerlendirmeleri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Korhan Levent Ertürk Ertürk, K. L. (2008). Türkiye'de bilimsel iletişim: Bir açık erişim modeli önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2009 Mehdi Afzali Afzali, M. (2009). Türkiye'de açık erişim, kurumsal arşivler ve akademik kütüphaneler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2010). Türkiye'de kültür politikaları ve kütüphaneler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2013 Turgay Baş Baş, T. (2013). Eğitsel web ortamlarının değerlendirilmesinde çeşitli kullanılabilirlik yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2014 Güven Köse Köse, G. (2014). Sınırlı alanlarda konu tespit ve takibi için geliştirlmiş bir mimari yapı önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2014 Hamid Derviş Derviş, H. (2014). Türkiye' de nanoteknoloji yayılımının değerlendirilmesi: Bir sosyal ağ analizi yaklaşımı. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2014 Hacer Özen Özen, H. (2014). Dergi koleksiyonlarının değeri: Kullanım ve atıf verilerine dayalı bir analiz. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2014 Haydar Yalçın Yalçın, H. (2014). Sosyal ağlar ve bilgi hizmetleri: Ağ kuşağının kütüphanelerden beklentileri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2015 Metin Turan Turan, M. (2015). Türkiye'de hukuksal koşullar çerçevesinde elektronik bilgi ve finansal bilgi politikalarının geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2015 Türkay Henkoğlu Henkoğlu, T. (2015). Hassas bilgi varlıklarının ve kişisel verilerin hukuksal düzenlemeler ile korunması ve bu kapsamda üniversiteler için bilgi güvenliği politikasının gerçekleştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2015 Can Besimoğlu Besimoğlu, C. (2015). Türkiye'deki ziraat fakültelerinin tarımsal araştırma eğilimleri: 1996-2011 yıllarının bibliyometrik analizi.. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2016). Türkiye'de dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerine açık erişim: Bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2016). Türkiye’de kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları: Bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2017). İçerik tabanlı atıf analizi modeli tasarımı: Türkçe atıflar için metin kategorizasyonuna dayalı bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Jahangir Gholipour Gholipour, J. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: İran Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Hakan Aydın Aydın, H. (2017). Bilgi hizmetlerinin buluta taşınması: Üniversite kütüphaneleri için bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Ebru Kaya Kaya, E. (2017). Değişen kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda bir web keşif aracı tasarımı. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Engin Cihad Tekin Tekin, E. C. (2017). Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699). Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Güleda Düzyol Doğan Doğan, G. D. (2017). Akademik performans odaklı uluslararası üniversite sıralama sistemlerinin genel sıralamalarına ve ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2017). Türkiye'de kamu verilerinin açık devlet uygulamaları ve belge yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesi: Bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Sümeyye Akça Akça, S. (2017). Dijital insani bilimler yaklaşımıyla kültür varlıklarının görünürlüğünün ve kullanımının artırılması: Türkiye için kavramsal bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2018). Ağ kuşağının bilgi davranışları: Üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Leila Hashempour Hashempour, L. (2018). “Sağlık ve Diyabet Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Özlem Şenyurt Şenyurt, Ö. (2018). Türk milli eğitim sisteminde bilgi okuryazarlığı gereksinimlerinin karşılanması. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Sevgi Koyuncu Tunç Tunç, S. K. (2019). Elektronik belge yönetim sisteminin kullanılabilirlik ve insan-bilgisayar etkileşimi açısından değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Şenol Karadeniz Karadeniz, Ş. (2019). Türkiye'deki halk kütüphanesi sisteminin değerlendirilmesi ve bir ulusal halk kütüphanesi stratejisi önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Yıldırım Tuba Tuba, Y. (2019). Öğrencilerin İstihdam Edilebilirlik ve Bilgi Okuryazarlığı Becerileri: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2020 Safa Burak Gürleyen Gürleyen, S. B. (2020). Kültürel Varlıkların Yönetiminde Semantik Ağ ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çerçevesinde Bir Sürdürülebilirlik Yaklaşımı: Konumsal Semantik Kültür Ağı (KoSeKA) Modeli. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2020 İpek Şencan Şencan, İ. (2020). Haber okuryazarlığı programı: İçerik Tasarımı ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2021 Selda Ekici Ekici, S. (2021). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: Türkiye İçin Bir Strateji ve Eylem Planı Model Önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2021 Ayşe Esra Özkan Çelik Özkan Çelik, A. E. (2021). Türkçe Akademik Yayınlar İçin Yapısal Öz Çıkarım Sistemi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2021 Erdinç Alaca Alaca, E. (2021). Türkiye’deki Halk Kütüphanesi Yönetim ve Hizmet Yapısının Yenilikçi Örgüt Kültürü Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Demet Soylu Soylu, D. (2022). Oyunlaştırmayla Zenginleştirilmiş Bilgi OkuryazarlığıHibrit Eğitiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Müge Akbulut Akbulut, M. (2022). Bilgi Erişimde İlgi Sıralamalarının Artırımlı Olarak Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Canan Tavluoğlu Tavluoğlu, C. (2022). Araştırma Verilerinin Yönetimi: TÜBİTAK Projelerinde Yer Alan Araştırmacılar Üzerine Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Nilay Cevher Cevher, N. (2023). Üniversite Kütüphanelerinde Değişim Yönetimi: Kullanıcı ve Personel Önceliklerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Nihan Temiz Temiz, N. (2023). Çocuk Kütüphanelerinde Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Kütüphane Programı Önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Mandana Mir Mir, M. (2023). Araştırma Üniversitesi Kütüphanelerinde Yöneticilerin Liderlik Tarzlarının Örgütsel Öğrenmeye Etkisi: Bir Uygulama Modeli Önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2024 Meltem Dişli Dişli, M. (2024). Veri Olarak Kültürel Miras Koleksiyonları. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2