Yayın Yılı
1998 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Dilek Bayır Toplu Toplu, D. B. (1998). Kamu kurum arşivlerinde çalışan personelin iş tatmini. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Özgür Külcü Külcü, Ö. (1998). Üniversitelerde belge yönetimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). A sociological study of public library use in Ankara, Turkey. Journal of Librarianship and Information Science, 30 (4), 259-267.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Halk kütüphaneleri-okul kütüphaneleri arasında işbirliği ve Türkiye'de durum. Türk Kütüphaneciliği, 12 (2), 110-130.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Ankara'daki halk kütüphanesi sisteminin niceliksel analizi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, (4), 49-70.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Bilgi toplumu: Eleştirel bir yaklaşım. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15 (1), 147-158.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Elektronik kütüphaneler. Özel Ulak, 1 (2), 2-3.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Ulusal akademik ağ ve bilgi merkezi. Bilim ve Teknik, 31 (364), 66-71.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Kültür politikası yoksunluğu. Türk Kütüphaneciliği, 12 (1), 3-4.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Tartışma ve özeleştiri gereksinimi. Türk Kütüphaneciliği, 12 (2), 99-100.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Türk Kütüphaneciliği'nin kurumsallaşması üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 195-196.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Elektronik bilgi erişim ve belge sağlama sistemleri. Özel Ulak, 1 (1), 3-3.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). The right to information: Is it possible for developing countries?. 64th IFLA General Conference 1998 Amsterdam 16-22 August 1998 içinde (s. 45-50). Amsterdam: IFLA.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Avusturya halk kütüphaneleri ve halk kütüphanesi sistemi üzerine bazı gözlemler. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 259-262.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Okuma alışkanlığı sorunu ile bir mücadele örneği ve Türkiye için öneriler. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 252-258.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Okuma alışkanlığı sorunu, bir enstitü örneği ve Türkiye için öneriler. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 244-251.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Türkiye'de bilimsel üretim ve SCI. Cumhuriyet Bilim ve Teknik, (590), 15-15.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). İnsan kaynakları açısından Türkiye'de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 12 (2), 160-163.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı. Informationsmagazin für Zuwandererlnnen aus der Türke, Viyana Postası, (31), 9-10.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Hangi bilgi toplumu ve nasıl?. İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi, 3 (14), 17-19.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Bilginin metalaşması sorunu. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 10 (115), 2-2.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Popüler Bilim, , 53-57.
Kitap İçi Bölüm Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1998). Dönüşü olmayan noktada. G. Büken ve diğerleri (Ed.). Evrenselliğe Yolculuk: Hacettepe Üniversitesi’nin Emel Doğramacı’ya armağanı içinde (s. 337-339). Ankara: H. Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1998). Üniversitelerimizin bilgiye erişim ortamları: Genel değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı, , 37-68.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak , Serap Kurbanoğlu Uçak, N. Ö. ve Kurbanoğlu, S. (1998). Information needs and information seeking behaviours of scholars at a Turkish university. The 64th IFLA General Conference on Crossroads of Information and Culture. Amsterdam, 16-21 Ağustos içinde. IFLA.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1998). Çocuk, gençlik ve özürlülere yönelik yayıncılık komisyon raporu. T.C. Kültür Bakanlığı IV. Ulusal Yayın Kongresi Komisyon Raporları. Ankara, Kültür Bakanlığı, 16-19 Aralık içinde (s. 49-63). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.