Yayın Yılı
2011 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Gazete Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2011). Aklı ile yaşayan toplumu yaratmak!. Cumhuriyet Gazetesi, 2-2
Gazete Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2011). Atıf dizinlerinin değişen yapısı. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 12-13
Makale Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2011). Türk devriminin kültür politikaları ve Türkiye'de kütüphane kurumunun gelişimine etkileri. H.Ü. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6 (12), 113-130.
Makale Selda Önderoğlu , Bugay Turhan , Esin Sultan Oğuz Önderoğlu, S., Turhan, B. ve Oğuz, E. S. (2011). Developing an entrepreneur mindset through erasmus: Hacettepe University case . International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 3 (1), 105-114.
Makale Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2011). Atıf dizinlerindeki Türkiye adresli dergiler üzerine bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 12 (1), 13-29.
Makale Özgür Külcü , Yurdagül Ünal Külcü, Ö. ve Ünal, Y. (2011). AccessIT projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve geliştirilen elektronik sistemler. Türk Kütüphaneciliği, 25 (1), 125-131.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2011). Information use in art: A citation analysis of sources used in art theses in Turkey. The Journal of Academic Librarianship, 37 (1), 77-81.
Tez Güleda Düzyol Düzyol, G. (2011). Türkiye kütüphanecilik ve bilgibilim literatürünün entellektüel haritasının çıkarılması: Bir yazar ortak atıf analizi çalışması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kitap İçi Bölüm S. Şeker , Güleda Düzyol Şeker, S. ve Düzyol, G. (2011). Content Analysis of ACRL Blog. Digital Publishing and Mobile Technologies. 15th Inernational Conference on Electronic Publishing içinde (s. 139-149). İstanbul: .
Makale Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2011). Koleksiyon yönetiminde ödünç verme istatistiklerinin kullanımı: Hacettepe Üniversitesi örneği (Use of circulation statistics in collection management: A case study of Hacettepe University). Bilgi Dünyası, 12 (2), 223-238.
Makale Tolga Çakmak , Özgür Külcü Çakmak, T. ve Külcü, Ö. (2011). Kurumsal içerik yönetimi bileşenlerinin bir savunma sanayii organizasyonu örneğinde değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası , (12(2)), 263-279.
Makale Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2011). Çevrimiçi kütüphane kataloglarına yönelik kullanıcı beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Bilgi Dünyası , (12(1)), 30-45.
Kitap İçi Bölüm Tania Todorova , Aleksandra Horvat , Yaşar Tonta , Tolga Çakmak Todorova, T., Horvat, A., Tonta, Y. ve Çakmak, T. (2011). International collaboration in IP Erasmus ‘Library, Information and Cultural Management . National Conference on Library and Cultural Management and ICT, 3-4 September 2011 Proceedings içinde (s. 20-37). Bulgaristan: Burgas.
Tez Eda Köse Köse, E. (2011). Tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Tolga Çakmak Çakmak, T. (2011). Kurumsal içerik yönetimi kapsamında elektronik bilgi ve belge sistemlerinin bir kurum örneğinde değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kitap Yaşar Tonta , Umut Al , Phllis Lepon Erdoğan , Ana Alice Baptista Tonta, Y., Al, U., Lepon Erdoğan, P. ve Baptista, A. A. (2011). Digital publishing and mobile technologies: 15th International Conference on Electronic Publishing, June 22-24, 2011, Istanbul, Turkey: Proceedings. . Ankara: Hacettepe University Department of Information Management.
Makale İrem Soydal , Yurdagül Ünal , Gülten Alır Soydal, İ., Ünal, Y. ve Alır, G. (2011). Are Turkish universities ready for e-learning: A case of Hacettepe University Faculty of Letters. Information Services & Use, 31, 281-291.
Kitap İçi Bölüm Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal , Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. ve Düzyol, G. (2011). Collaboration of Turkish Scholars: Local or Global?. 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) and 12th COLLNET Meeting, September 20–23, 2011, Istanbul Bilgi University, Istanbul, Turkey. içinde (s. 522-532). .
Kitap İçi Bölüm İrem Soydal , Umut Al , Gülten Alır Soydal, İ., Al, U. ve Alır, G. (2011). Türkiye'nin yayın sayısına farklı bir bakış: Bir quadrant analizi çalışması (A different view of the publication numbers of Turkey: A quadrant analysis study). Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 içinde (s. 757-764). Malatya: İnönü Üniversitesi.