Yayın Yılı
2010 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Deniz Tümer Tümer, D. (2010). Eğitim kurumlarında belge yönetimi uygulamaları: Türk Eğitim Derneği Okulları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2010). Türkiye'de kültür politikaları ve kütüphaneler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Doğan Karabulut Karabulut, D. (2010). Bilgisayara dayalı iletişim: Kutup-l tartışma listesinin bibliyometrik analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Diğdem Özbağ Özbağ, D. (2010). Ulusal dijital kültür mirasının korunması ve arşivlenmesine yönelik kavramsal bir model önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Sinem Arıcan Arıcan, S. (2010). 100 Temel eser uygulamasının öğrencilerin okuma alışkanlıklarına etkileri konusunda öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ayşen Öçalan Öçalan, A. (2010). Halk kütüphaneleri ve okul kütüphaneleri arasındaki işbirliği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez İlknur Darçın Şahin Şahin, İ. D. (2010). Yerel kültür mirasının dijitalleştirilmesi ve halk kütüphaneleri: Yalova örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kitap İçi Bölüm Umut Al , İrem Soydal , Yaşar Tonta Al, U., Soydal, İ. ve Tonta, Y. (2010). Analysis of e-book use: The case of ebrary. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication: 14th International Conference on Electronic Publishing. 16-18 June 2010, Helsinki, Finland içinde (s. 315-329). Helsinki: Hanken School of Economics.
Gazete Umut Al Al, U. (2010). Atıf dizinlerinde yayın yapılması nereye kadar desteklenecek?. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 14-15
Makale Zehra Taşkın , Tolga Çakmak Taşkın, Z. ve Çakmak, T. (2010). Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası dergisi bibliyometrik profili. Bilgi Dünyası, 11 (2), 332-348.
Makale Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2010). Bilgibilim alanında kendine atıf üzerine bir çalışma. Bilgi Dünyası, 11 (2), 349-364.
Makale Umut Al , İrem Soydal , Haydar Yalçın Al, U., Soydal, İ. ve Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açısından Bilig'in değerlendirilmesi. Bilig, (55), 1-20.
Makale Umut Al Al, U. (2010). Türkiye'nin göreli atıf etkisi üzerine biliometrik bir çalışma. Bilgi Dünyası, 10 (2), 231-244.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2010). Public libraries in Turkey. Fontees Artis Musicae, 57 (3), 303-308.
Makale Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2010). Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals?. Scientometrics, 83 (3), 793-808.
Makale Yaşar Tonta , Hamid R. Darvish Tonta, Y. ve Darvish, H. R. (2010). Diffusion of latent semantic analysis as a research tool: A social network analysis approach. Journal of Informetrics, 4 (2), 166-174.
Makale Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Service quality of web information systems. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 27 (2), 117-128.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2010). Türkiye’nin bilgi toplumu politikasında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 11 (2), 263-289.
Makale Bülent Yılmaz , Derya Baklacı , Ömer Çetin , Vuslat Güler , Yelda Güneyoğlu , Dilek İskenderoğlu Yılmaz, B., Baklacı, D., Çetin, Ö., Güler, V., Güneyoğlu, Y. ve İskenderoğlu, D. (2010). Türkiye’de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilme süreci üzerine Ankara özel idare yöneticilerinin düşünceleri. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 471-479.
Makale Sinem Arıcan , Bülent Yılmaz Arıcan, S. ve Yılmaz, B. (2010). 100 Temel eser uygulamasının öğrencilerin okuma alışkanlıklarına etkisi ve bu uygulamada kütüphanelerin rolü konusunda öğretmen görüşleri. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 495-518.
Makale Bülent Yılmaz , Şelale Korkut , Eda Köse Yılmaz, B., Korkut, Ş. ve Köse, E. (2010). Ankara'daki üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş doyumları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 11 (1), 49-80.
Kitap İçi Bölüm Güven Köse , Mehmet Emin Küçük Köse, G. ve Küçük, M. E. (2010). Açık erişim farkındalığı: Başkent Üniversitesi. (Open access awareness: Başkent University). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 264-270). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Güven Köse , Kerem Özen Köse, G. ve Özen, K. (2010). Internet'te sansür üzerine bir değerlendirme. (Review of internet censorship). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informati içinde (s. 113-122). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Proje Raporu Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Pierluigi Feliciati , Ian Ruthven , Jonathan Sykes , Yurdagül Ünal Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Feliciati, P., Ruthven, I., Sykes, J. ve diğerleri (2010). User and functional testing: Final report. Rapor No: 558001.
Kitap İçi Bölüm Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Digital natives and specialised digital libraries: A study of Europeana users. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 2010 Proceedings. S.Kurbanoğlu, U. Al, P.L. Erdoğan, Y. Tonta, N.Ö. Uça içinde (s. 45-60). Berlin: Springer.
Kitap İçi Bölüm Duncan Birrell , Milena Dobreva , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Birrell, D., Dobreva, M., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Constituencies of use: Representative usage scenarios in international digital library user studies, a case study on Europeana. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication, 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland içinde (s. 245-257). Helsinki: Hanken School of Economics.
Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz , Leif Kajberg Oğuz, E. S. ve Kajberg, L. (2010). The implications of information democracy and digital socialism for public libraries. Technological convergence and social networks in information management: Second International Symposium in a Changing World, IMCW 2010 içinde (s. 3-17). Berlin: Springer.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2010). Açık erişim ve tıpta bilimsel iletişimin geleceği. Bilimsel Yayınlar Kitabı içinde (s. 225-235). Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2010). Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 723-747.
Makale Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2010). Evaluation of the ERM application in Turkey within the framework of InterPARES project. International Journal of Information Management, 30 (3), 199-211.
Makale Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2010). The contextual analysis of the e-records management requirements of Turkish red crescent society. The Electronic Library, 28 (2), 314-333.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Performance evaluation of web information systems. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 22-24, 2010. Proceedings. S.Kurbanoğlu, Y. Tonta, U. Al, P.L. Erdoğan, içinde (s. 175-188). Berlin: Springer.
Kitap İçi Bölüm Doğan Karabulut , Yaşar Tonta Karabulut, D. ve Tonta, Y. (2010). Mesleki bir tartışma listesi olarak KUTUP-L’nin içerik analizi. (Content analysis of the Turkish professional librarians' discussion list KUTUP-L) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 148-154). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Mehdi Afzali , Yaşar Tonta Afzali, M. ve Tonta, Y. (2010). Türkiye’de kurumsal arşivlerin web analizi. (Web analysis on institutional repositories in Turkey). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 155-163). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Performance evaluation of web information systems. (Web bilgi sistemlerinde performans değerlendirmesi). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 217-226). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Doğan Karabulut Tonta, Y. ve Karabulut, D. (2010). The anatomy of an electronic discussion list for librarians, KUTUP-L: Bibliometric and content analyses of postings. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland içinde (s. 234-244). Helsinki: Hanken School of Economics.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Güleda Düzyol Tonta, Y. ve Düzyol, G. (2010). Mapping the structure and evolution of electronic publishing as a research field using co-citation analysis. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. içinde (s. 406-420). Helsinki: Hanken School of Economics.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2010). Belge yönetiminde yeni fırsatlar: Dijitalleştirme ve içerik yönetimi uygulamaları. Bilgi Dünyası, 11 (2), 290-331.
Makale Deniz Tümer , Özgür Külcü Tümer, D. ve Külcü, Ö. (2010). İlk ve ortaöğretim okullarında belge yönetimi programları ve Türkiye’deki durum. Bilgi Dünyası, 11 (2), 408-443.
Makale Deniz Tümer , Özgür Külcü Tümer, D. ve Külcü, Ö. (2010). Eğitim kurumlarında belge yönetimi koşullarının değerlendirilmesi: 22 ilk ve orta dereceli özel okulda yapılmış bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 404-438.
Makale Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2010). Belge yönetiminde kapasite değerlendirme sistemi: Bir uygulama örneği olarak Türkiye Kızılay Derneği. Bilgi Dünyası, 11 (1), 22-48.
Makale İnci Önal Önal, İ. (2010). Tarihsel değişim sürecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: Türkiye deneyimi. Bilgi Dünyası, 11 (1), 101-121.
Proje Raporu Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Web bilgi sistemlerinde kullanılabilirlik değerlendirmesi. Rapor No: 06-A-701-002.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak , Tolga Çakmak Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2010). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri. (Web 2.0 usage attributes of students at the Hacettepe University Department of Information Management) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 44-53). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2010). Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında E-Posta Yönetimi: Türkiye’den Yansımalar. (E-mail management in the context of enterprise content management: Reflections from Turkey). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informati içinde (s. 74-82). Ankara: H.Ü.Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2010). Users’ expectations on restructuring OPACs through social network applications. Peidong Zhu, Lizhe Wang, Feng Xia,Huajun Chen, Ian McLoughlin, Shiao-Li Tsao, Mitsuhisa Sato, Sun-Ki Chai ve Irwin King (Ed.). . 2010 IEEE/ACM International Conference on Green Computing and Communications & 2010 IEEE/ACM International Conference on Cyber, Physical and Social Computing içinde (s. 798-803). Los Alamitos: The Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Kitap İçi Bölüm Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2010). Contribution of Turkish Scholars to Earthquake Literature: the impact of the Marmara Earthquake. Communications in Computer and Information Science (CCIS) içinde (s. 222-230). Ankara: .
Kitap İçi Bölüm Güleda Düzyol , Zehra Taşkın , Yaşar Tonta Düzyol, G., Taşkın, Z. ve Tonta, Y. (2010). Mapping the Intellectual Structure of Open Access Field Through Co-Citation Analysis. Open Access to STM Information içinde (s. 177-186). Yunanistan: .
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2010). Bilgi: Çok yüzlü bir kavram (Information: A multi-faceted concept). Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 705-722.
Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz , Leif Kajberg Oğuz, E. S. ve Kajberg, L. (2010). The implications of information democracy and digital socialism for public libraries. (Bilgi demokrasisinin gerekleri ve halk kütüphaneleri için sayısal sosyalizm). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 4-13). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi.
Kitap İçi Bölüm Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Digital natives and specialised digital libraries: A study of Europeana users. (Dijital yerliler ve özelleşmiş dijital kütüphaneler: Europeana kullanıcıları üzerine bir çalışma) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 33-43). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Gülten Alır , Thomas Sodring , İrem Soydal Alır, G., Sodring, T. ve Soydal, İ. (2010). An evaluation of TS13298 in the scope of MoReq2. (TS 13298: MoReq2 kapsamında bir değerlendirme). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 137-147). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2010). Contribution of Turkish Scholars to Earthquake Literature: The impact of the Marmara Earthquake. (Türk bilim adamlarının deprem literatürüne katkıları: Marmara depremi'nin etkisi). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 210-216). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2010). Contribution of Turkish scholars to earthquake literature: The impact of the Marmara earthquake . Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010. Ankara, Turkey, September 2010 Proceedings. S. Kurbanoğlu, U. Al, P. L. Erdoğan, Y. Tonta, N. Uça içinde (s. 222-230). Berlin: Springer.
Kitap İçi Bölüm Gülten Alır , Thomas Sodring , İrem Soydal Alır, G., Sodring, T. ve Soydal, İ. (2010). An evaluation of TS13298 in the scope of MoReq2. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010 Ankara, Turkey, September 2010 Proceedings. S. Kurbanoğlu, U. Al, P. L. Erdoğan, Y. Tonta, N. Uçak içinde (s. 129-144). Berlin: Springer.
Kitap Serap Kurbanoğlu , Yaşar Tonta , Umut Al , Phyllis Lepon Erdoğan , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Tonta, Y., Al, U., Lepon Erdoğan, P. ve Uçak, N. Ö. (2010). Bilgi yönetiminde teknolojik yakınsama ve sosyal ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye: Bildiriler/Technological convergence and social networks in information management: 2nd International Symp. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap Serap Kurbanoğlu , Umut Al , Phyllis Leopan Erdoğan , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Al, U., Leopan Erdoğan, P. ve Uçak, N. Ö. (2010). Technological convergence and social networks information management: 2nd International Symposium in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 2010. Berlin: Springer.
Kitap Turid Hedlund , Yaşar Tonta Hedlund, T. ve Tonta, Y. (2010). Publishing in the networked wold: Transforming the nature of communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland. Helsinki: Hanken School of Economics.
Diğer Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2010). Çocuk ve kitap (Yayınlanmamış Bildiri). Halk Kütüphanecileri Çanakkale Bölge Semineri, Çanakkale, 3-5 Aralık..
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2010). Bilimsel İletişim ve intihal. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık: V Kurultay Bildirileri içinde. Ankara: ULAKBİM.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Service quality of web information systems. A. Katsirikou ve C. H. Skiadas (Yay. Haz.). Qualitative and Quantitative Methods in Libraries: Theory and Applications içinde. Hackensack, NJ: World Scientific Publishing.
Diğer Güleda Düzyol Düzyol, G. (2010). Atlas of science, visualizing what we know, Katy Börner.
Diğer Güleda Düzyol Düzyol, G. (2010). Bilgi iletişim teknolojileri ve yansımaları.
Diğer Tolga Çakmak Çakmak, T. (2010). İTO Bilgi merkezi ve uluslararası ticari sınıflandırma sistemi.