Yayın Yılı
1989 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Zeynep Onat Öz Öz, Z. O. (1989). Halk kütüphanelerinin mekansal organizasyonu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Reyhan Demirel Demirel, R. (1989). Yaş, cinsiyet ve mesleki deneyimin üniversite kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş tatminine etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Nesrin İnce İnce, N. (1989). Özel kütüphanelerde kullanıcı eğitimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1989). Türkiye'de ansiklopedik yayınlar ve 1980-1989 yılları arasında yayınlanan ansiklopedilerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Mehmet Emin Küçük Küçük, M. E. (1989). Otomatikleşmiş süreli yayın denetim sistemleri : Ankara'da bulunan üniversite kütüphaneleri için sistem seçimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Fatemeh Sabokrooh Sabokrooh, F. (1989). Problems of medical record department in teaching hospitals of Iran. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez M. Tayfun Gülle Gülle, M. T. (1989). Uluslararası standart kitap numarası (ISBN) ve yayınevlerimiz. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Boş zaman ve halk kütüphanesi: Kavramsal bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 3 (4), 200-206.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Okuryazarlık ve okuma alışkanlığı üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 3 (1), 48-53.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Ülkemizde okuma olgusu. Yayın Dünyası, 9, 2-3.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Batı ülkelerinde okuma olgusu. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 23 (3), 56-61.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Ülkemizde okuma olgusunun ekonomik boyutu. Öğretmen Dünyası, , 15-17.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1989). Bilgisayara dayalı bir ödünç verme sistemi tasarımı sırasında göz önünde bulundurulması gereken ilkeler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, (2), 17-26.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1989). Karşılaştırmalı kütüphanecilik: Yöntemi ve özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1.02.2019), 113-130.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1989). Kütüphanecilik: Bilim dalı olarak tanımı ve özellikleri. Türk Kütüphaneciliği, 3 (2), 59-64.