Yayın Yılı
1993 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Elçin Özel Özbudak Özbudak, E. Ö. (1993). Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama Merkezi koleksiyonunda bulunan sanat ve beşeri bilimler konulu süreli yayınların kullanım değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Türkiye'de Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dallarının/Bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1988-1991: I. Türk Kütüphaneciliği, 8 (1), 41-52.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Türkiye'de Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantantasyon ve Enformasyon Anabilim Dallarının /Bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1988 - 1991: II. Türk Kütüphaneciliği, 7 (2), 107-118.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü. Ankara: Kültür Bakanlığı.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Halk kütüphanesi için yeni bir bakış açısı. I. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu, 29 Kasım- 1 Aralık 1993. Bildiriler içinde (s. 40-42). Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Sansür ve okuma alışkanlığı: karşıtların birliği mi?. Kitap Gazetesi, 2 (18), 25-25.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Kütüphane kullanma alışkanlığı. Yaşadıkça Eğitim, 3 (27), 6-8.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1993). Sistem yaklaşımına dayalı bir metodoloji: Yumuşak Sistemler Metodolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 7 (2), 89-100.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1993). Sistem yaklaşımı ve kütüphanecilik bilimi. Türk Kütüphaneciliği, 7 (1), 33-40.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (1993). Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm önerileri. Türk Kütüphaneciliği, 7 (3), 220-226.
Makale Ahmet Çelik , Nazan Özenç Uçak Çelik, A. ve Uçak, N. Ö. (1993). Üniversite kütüphaneleri üzerine. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2), 115-121.