Yayın Yılı
2004 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Ahmet Aldemir Aldemir, A. (2004). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeyleri üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Korhan Levent Ertürk Ertürk, K. L. (2004). Web tabanlı yüksek lisans eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü için bir platform önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ahmet Özekmekçi Özekmekçi, A. (2004). Üniversite kütüphanelerinde kütüphanecilik eğitimi olmayan personelin iş doyumu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Sezin Tiryaki Ersen Ersen, S. T. (2004). Üniversite kütüphaneleri web sitelerinin değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Mehmet Ayhan Hazırlar Hazırlar, M. A. (2004). Halk kütüphanelerinde iç mimari. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2004). Avrupa Birliği sürecinde profesyonel üniversite kütüphanecileri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Umut Al , Orçun Madran Al, U. ve Madran, O. (2004). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: Sahip olması gereken özellikler ve standartlar. Bilgi Dünyası, 5 (2), 259-271.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerinin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5 (2), 115-136.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Türkiye'de okul kütüphaneciliği sorununda halk kütüphaneleri: Bir işbirliği yaklaşımı. I. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı: Bildiriler içinde (s. 93-100). İstanbul: Oğlak.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Türkiye'de eğitim politikası ve kütüphane. Ankara: TKD Ankara Şubesi.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Integration and personalization of digital information services. International Journal: Information Theories & Applications, 11 (3), 263-266.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Türk kütüphaneciliğinde siyaset öğesi. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara içinde (s. 317-329). Ankara: Ankara Üniversitesi.
Makale Pınar Al , Umut Al , Hatice Kübra Bahşişoğlu Al, P., Al, U. ve Bahşişoğlu, H. K. (2004). Science Citation Index’de Hacettepe Üniversitesi: 1975-2003. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21 (2), 229-244.
Makale Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Gülten Alır , İrem Soydal , Yurdagül Ünal Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Soydal, İ. ve Ünal, Y. (2004). Türkiye'de kütüphanelerarası işbirliği üzerine br değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 119-134.
Makale Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5 (1), 19-47.
Makale Bülent Yılmaz , Didar Bayır Yılmaz, B. ve Bayır, D. (2004). PULMAN-XT Projesi ve Türk kütüphaneciliğine etkileri (Okuyucu Mektubu). Türk Kütüphaneciliği, 18 (1), 79-84.
Makale Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2004). ULAKBİM belge sağlama verilerinin analizi. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 135-162.
Kitap Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Electronic information management . Ottawa : RTO/NATO.
Kitap Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: ÜNAK.
Makale Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 11-20.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). An overview of information literacy studies in Turkey. The International Information and Library Review, (36), 23-27.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde öğrenci profili. Bilgi Dünyası, 5 (1), 1-18.
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi. Bilgi Dünyası, 5 (2), 137-152.
Makale İnci Önal Önal, İ. (2004). Eğitim ve bilgi hizmetlerinde toplam kalite uygulamaları. Türk Kütüphaneciliği, 1 (18), 27-42.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Bilgi yönetiminin kavramsal tanımı ve uygulama alanları. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, 21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (s. 55-68). Ankara: AÜ DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Internet and electronic information management. Electronic Information Management içinde (s. 1-22). Ottawa: RTO/NATO.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2004). Müteferrika Matbaası’nın düşündürdükleri ve Avrupa’da basımcılığın etkileri: Gelecek için geçmişi anlamak. Bilgi Dünyası, 5 (2), 153-167.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2004). Değişen bilgi ortamının danışma hizmetine etkisi (The impact of changing information environment on rerefence services) . Türk Kütüphaneciliği, 18 (4), 407-417.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2004). User studies in Turkey: An evaluation of dissertations. Information Development, 20 (2), 122-129.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2004). Değişen bilgi ortamının danışma hizmetlerine etkisi.. ÜNAK '04 Bilgide Kaybolmamak için Bilgiyi Yönetmek ve 3. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu içinde. Ankara: ÜNAK.