Yayın Yılı
2017 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Sümeyye Akça Akça, S. (2017). Dijital insani bilimler yaklaşımıyla kültür varlıklarının görünürlüğünün ve kullanımının artırılması: Türkiye için kavramsal bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2017). Türkiye'de kamu verilerinin açık devlet uygulamaları ve belge yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesi: Bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2017). İçerik tabanlı atıf analizi modeli tasarımı: Türkçe atıflar için metin kategorizasyonuna dayalı bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Güleda Düzyol Doğan Doğan, G. D. (2017). Akademik performans odaklı uluslararası üniversite sıralama sistemlerinin genel sıralamalarına ve ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Engin Cihad Tekin Tekin, E. C. (2017). Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699). Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ebru Kaya Kaya, E. (2017). Değişen kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda bir web keşif aracı tasarımı. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Hakan Aydın Aydın, H. (2017). Bilgi hizmetlerinin buluta taşınması: Üniversite kütüphaneleri için bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Jahangir Gholipour Gholipour, J. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: İran Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ayşegül Yücebaş Yücebaş, A. (2017). Ankara'daki ilköğretim öğretmenlerinin kütüphane kullanma alışkanlıkları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Emine Cengiz Cengiz, E. (2017). Halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları: Türkiye’de halk kütüphaneleri üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Nahide Feyha Kundak Kundak, N. F. (2017). Bilgi ve Belge Yönetimi lisans öğrencilerinin meslek bilinci. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Tuğba Kızılöz Kızılöz, T. (2017). Ankara' daki üniversite kütüphanecilerinin mesleki etik konusundaki bilinç ve yaklaşımları üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Yurdagül Ünal , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y. ve Uçak, N. Ö. (2017). Farklı eğitim ve kültürlerdeki üniversite öğrencilerinin intihale ilişkin görüş ve davranışları. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34 (1), 179-194.
Makale Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2017). Publication lag and early view effects in information science journals. Aslib Journal of Information Management, 69 (2), 118-130.
Makale Umut Al , Güleda Düzyol Doğan , İrem Soydal , Zehra Taşkın Al, U., Doğan, G. D., Soydal, İ. ve Taşkın, Z. (2017). Herkes İçin Kütüphane Projesi başlangıç çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 31 (1), 11-30.
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Bilgi merkezlerinde üstveri paylaşımı ve entegrasyonu. Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (s. 49-65). İstanbul: Hiperyayın.
Makale Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2017). Bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma: Türkiye’deki uygulamaların analizi. Bilgi Dünyası, 18 (1), 49-91.
Kitap Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları. İstanbul: Hiperyayın.
Makale Semanur Öztemiz , Bülent Yılmaz Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Kültürel miras ürünlerine yönelik uygulamalar üzerine bir araştırma. DTCF Dergisi, 57 (1), 493-523.
Kitap Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2017). Türkiye'de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim. İstanbul: Hiperyayın.
Kitap İçi Bölüm Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2017). Bilgi yönetiminde kuram-model ilişkisi: Bilgi davranışı modelleri çerçevesinde bir inceleme. Bilgi ve Belge Yönetimi: Kuramsal Yaklaşımlar içinde (s. 335-364). İstanbul: Hiperyayın.
Kitap Bülent Yılmaz , Turgay Baş , Semanur Öztemiz , Meltem Dişli Yılmaz, B., Baş, T., Öztemiz, S. ve Dişli, M. (2017). Bilgi ve belge yönetimi: Kuramsal yaklaşımlar. İstanbul: Hiperyayın.
Makale Tania Yordanova Todorova , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Güleda Düzyol Doğan , Laura Saunders , Aleksandra Horvat , Ana Lúcia Terra , Ane Landøy , Angela Repanovici , Chris Morrison , Egbert J. Sanchez Vanderkast , Jane Secker , Jurgita Rudzioniene Todorova, T. Y., Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Doğan, G. D., Saunders, L., Horvat, A. ve diğerleri (2017). Information professionals and copyright literacy: A multinational study. Library Management, 38 (6.07.2019), 323-344.
Makale Arsev Umur Aydınoğlu , Güleda Düzyol Doğan , Zehra Taşkın Aydınoğlu, A. U., Doğan, G. D. ve Taşkın, Z. (2017). Research data management in Turkey: Perceptions and practices. Library Hi Tech, 35 (2), 271-289.
Makale Fatih Canata , Çağdaş Çapkın , Güleda Düzyol Doğan , Burcu Sünger , Esra Oynak Canata, F., Çapkın, Ç., Doğan, G. D., Sünger, B. ve Oynak, E. (2017). İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisansüstü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 31 (1), 31-46.
Kitap İçi Bölüm Özlem Şenyurt Şenyurt, Ö. (2017). Information literacy in Turkish education system. The Fifth European Conference on Information Literacy, September 18-21, 2017, Saint-Malo, France: Abstracts içinde (s. 163-163). France: Information Literacy Association (InLitAs).
Makale Erdinç Alaca , İnci Önal Alaca, E. ve Önal, İ. (2017). Teachers in e-libraries: Research and application. Journal of Teacher Education and Educators, 6 (1), 89-116.
Makale İnci Önal , Erdinç Alaca Önal, İ. ve Alaca, E. (2017). Vatandaşlık okuryazarlığı çerçevesinde e-belediye uygulamalarının değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 18 (1), 93-124.
Makale Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Müzelere yönelik bilgi yönetimi eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin analizi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 57 (2), 796-821.
Kitap Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2017). Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar. İstanbul: Hiperyayın.
Makale İnci Önal , Meltem Dişli Önal, İ. ve Dişli, M. (2017). Hacettepe’li Profesörlerin Bilgi Yönetimi Alanına Bilimsel Katkıları. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34 (2), 158-171.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2017). Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetiminde Uluslararası Standartlaşma Çalışmaları. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi içinde. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2017). Tarihsel Süreçte Bilgi Kuramının Gelişim ve Bilig Hizmetleri Dijital Çağda Bilginin Güvenilirliği, Korunması ve Erişilebilirliği Sorunsalı. Bigli ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar içinde. İstanbul: Hiper Yayın.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2017). Kimin Doğrusu? Gerçek Ötesi ve Yanlış Bilgiler Dünyasında Kanıt Olarak Dijital Belgeler ve Arşivlere Yönelik InterPARES Projesi. Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar içinde. İstanbul: Hiper Yayın.
Makale Özgür Külcü , Sevgi Koyuncu Tunç Külcü, Ö. ve Tunç, S. K. (2017). Usability Evaluation of Electronic Document Management System: Hacettepe University as the Example. Zhejiang Archive, 8 (1).
Kitap İçi Bölüm Gobinda Chowdhury , Joumana Boustany , Serap Kurbanoğlu , Yurdagül Ünal , Geoff Walton Chowdhury, G., Boustany, J., Kurbanoğlu, S., Ünal, Y. ve Walton, G. (2017). Preparedness for Research Data Sharing: A Study of University Researchers in Three European Countries.. Digital Libraries: Data, Information, and Knowledge for Digital Lives: 19th International Conference on Asia-Pasific Digital Libraries, ICADL 2017 Bangkok, Thailand, November 13-15, 2017. Proceedings. ICADL 2017. LNCS 10647 içinde (s. 104-116). Cham: Springer.
Makale Yurdagül Ünal , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y. ve Uçak, N. Ö. (2017). Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihale İlişkin Görüş ve Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34 (1), 177-194.
Kitap Yaşar Tonta Tonta, Y. (2017). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Değerlendirilmesi. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2017). Does Monetary Support Increase the Number of Scientific Papers? An Interrupted Time Series Analysis. 16th International Conference on Scientometrics & Informetrics: Conference Proceedings içinde (s. 1228-1239). Wuhan, China: Wuhan University.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2017). Türkiye’de Yayımlanan ve Web of Science’ta Dizinlenen Dergilerle İlgili Bir Değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 31 (4), 449-482.