Yayın Yılı
1999 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez İlknur Kocabaş Kocabaş, İ. (1999). Çocuk kitabı seçim kriterleri ve 1997 yılını kapsayan bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Coşkun Polat Polat, C. (1999). Başlangıcından günümüze ülkemizde derleme çalışmaları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ümit Gürler Gürler, Ü. (1999). Çocuk kitapları ve anne babaların bu konudaki tutumları üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). The right to information: Is it possible for developing countries. IFLA Journal, 25 (2), 104-107.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). The right to information: Is it possible for developing countries?. Sci-Tech Libraries, 6 (9), 4-10.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). Halk kütüphanelerinin toplumsal kaynakları üzerine bazı saptamalar: Bir giriş. Bilginin Serüveni: Dünü Bugünü Yarını Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50.Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 544-564). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). Halk kütüphaneleri üzerine güncel bir karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği, 13 (1), 28-39.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 13 (4), 363-375.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Bilimsel araştırmalarda istatistik tekniklerin kullanımı ve bulguların sunumu üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 13 (2), 112-124.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). Bilgi çağı (mı?). Bilgi Çağı Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler içinde (s. 127-130). Ankara: Ankara Üniversitesi.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). 21. Yüzyılda halk kütüphaneciliği ve okuma alışkanlığı. Hedef Bilgi Toplumu, (3), 7-9.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Kütüphanelerarası işbirliğinin neresindeyiz?. Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 493-514). Ankara: TKD.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Tıp ve yaşam bilimleri literatürüne Türkiye'nin katkısı (1988-1997). Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 421-438). Ankara: TKD.
Makale İnci Önal Önal, İ. (1999). Yer ve zaman sınırlarını aşan kütüphaneler: Elektronik – sayısal kütüphaneler, Uzaktan Eğitim. Kış, (2), 1929-1929.
Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (1999). Kütüphanecilik eğitimi ve yeni hedefler. 21.Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği: 35. Kütüphane Haftası Bildirileri içinde (s. 135-146). Ankara: TKD.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1999). Sosyal ve insan bilimleri alanlarında bilgi gereksinimi ve kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16 (1), 115-128.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (1999). Kurumsal bilginin denetlenmesinde belge yönetimi: Üniversitelerde belge yönetim çalışmaları. bilginin serüveni dünü bugünü yarını. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı: Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı içinde (s. 384-421). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Kitap İçi Bölüm İrem Soydal , Gülten Alır , Eylem Özkaramanlı Soydal, İ., Alır, G. ve Özkaramanlı, E. (1999). Yazma katalogları ve TÜYATOK: Sorunlar ve çözüm önerileri (Manuscript catalogues and TÜYATOK: Problems and proposed solutions). Ö. Bayram, E. Erkan, T. Gülle, D. Toplu, M. Toplu ve E. Yılmaz (Yay. Haz.). Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını.. Türk Kütüphaneciler Derneği'nin 50. Yılı Uluslararsı Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999 içinde (s. 257-271). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.