Yayın Yılı
2005 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Ayşe Gül Aksaçlıoğlu Aksaçlıoğlu, A. G. (2005). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Emre Hasan Akbayrak Akbayrak, E. H. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'nde hizmet kalitesi ölçümü. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Coşkun Polat Polat, C. (2005). Üniversitelerde kütüphane merkezli bilgi okuryazarlığı programlarının geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Özgür Külcü Külcü, Ö. (2005). Kamu üniversitelerinde kalite yönetimi ve kalite sistem dokümantasyonu çerçevesinde belge yönetimi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türkiye'de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19 (1), 56-77.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2005). Internet and electronic information management. Information Services & Use, 25 (1), 3-12.
Makale Yaşar Tonta , Mehmet Emin Küçük Tonta, Y. ve Küçük, M. E. (2005). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde temel dinamikler. Türk Kütüphaneciliği, 19 (4), 449-464.
Makale Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence reflected in document delivery requests. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 56 (1), 84-94.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türkiye'de halk kütüphaneleriyle ilgili yönetmelikler üzerine bir değerlendirme. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 302-313). Ankara: TKD.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz , İsmail Akman Yılmaz, B. ve Akman, İ. (2005). Yerel yönetimler ve halk kütüphaneleri: Almanya örneği ve Türkiye üzerine bazı değerlendirmeler. Networking People and Libraries, 1. Uluslararası Konferans 19-21 Eylül 2005 içinde. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
Kitap İçi Bölüm Umut Al Al, U. (2005). Çok yazarlılığın bilimsel iletişimdeki yeri. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 31-41). Ankara: TKD.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Mülkiyet konusu olarak bilgi: Bilgiyi özel mülk saymak ahlaklı mı?. Cumhuriyet Bilim Teknik , (977), 2-2.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türk halk kütüphanecilerinin Almanya halk kütüphanesi sistemi üzerine yaptıkları inceleme gezisi gözlemleri. Türk Kütüphaneciliği, 19 (3), 356-362.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türkiye'deki kültürel yaşam: Sayısal bir değerlendirme. 66-68, (561), 66-68.
Makale Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2005). ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezinde belge sağlamanın maliyet analizi. Türk Kütüphaneciliği, 19 (2), 171-192.
Makale Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2005). UNESCO Dünya Belleği Programı ve Türkiye'nin belgesel mirasları (Görüş). Türk Kütüphaneciliği, 19 (3), 321-331.
Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2005). Avrupa bilgi toplumu. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 208-217). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Kitap İçi Bölüm Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2005). Çocuklar, bilgisayar ve İnternet. M.E. Küçük (Ed.). Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan içinde (s. 144-155). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Makale İnci Önal Önal, İ. (2005). New developments on the Turkish school library scene. Journal of Librarianship and Information Science, 37 (3), 141-151.
Makale İnci Önal Önal, İ. (2005). Okul kütüphanelerinde derme geliştirme: Politikalar ve dermelerin betimlenmesi. Bilgi Dünyası, 2 (6), 193-218.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2005). Bibliyografik kayıtlar için işlevsel gerekler (FRBR) kavramsal modeli. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 278-290). Ankara: TKD.
Makale İrfan Çakın Çakın, İ. (2005). Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk Kütüphaneciliği, 19 (1), 7-24.
Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (2005). Üniversite kütüphanelerimiz: Sorunlar yumağında kazanımlarımız. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan içinde (s. 114-126). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2005). Danışma hizmetinin değerlendirilmesi. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e armağan içinde (s. 291-301). Ankara: TKD.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2005). Kurumsal belge yönetim programları ve yasal düzenlemeler. Prof.Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan Kitabı içinde (s. 185-207). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Makale Yaşar Tonta , Gail Hodge Tonta, Y. ve Hodge, G. (2005). Introduction (Special issue on electronic information management). Information Services & Use, 25 (1), 1-2.
Makale Yaşar Tonta , Gail Hodge Tonta, Y. ve Hodge, G. (2005). Internet and electronic information management (Special issue on electronic information management). Information Services & Use, 25 (1), 10-12.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2005). Sosyal bilimlerde bilginin üretimi erişimi ve kullanımı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 2 Nisan, Ankara içinde. Ankara: Yeni Avrasya Yayınları.
Makale İrem Soydal , Umut Al , Umut Sezen Soydal, İ., Al, U. ve Sezen, U. (2005). İçerik tabanlı görüntü erişim sistemleri (Content-based image retrieval systems). Bilgi Dünyası, 6 (2), 155-170.