Yayın Yılı
2008 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Hande Uzun Külcü Külcü, H. U. (2008). Belge yönetiminde kapasite değerlendirme: Türkiye Kızılay Derneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Zahire Canan Duran Duran, Z. C. (2008). Ekonomi kütüphanelerinde işbirliği: Ulusal e-kütüphane model önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Şenol Karadeniz Karadeniz, Ş. (2008). Türkiye'de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Gülten Alır Alır, G. (2008). E-Türkiye uygulamaları: Elektronik belge yönetimi ve üst veri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Korhan Levent Ertürk Ertürk, K. L. (2008). Türkiye'de bilimsel iletişim: Bir açık erişim modeli önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez İrem Soydal Soydal, İ. (2008). Web bilgi sistemlerinde hizmet kalitesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Umut Al Al, U. (2008). Türkiye'nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Leyla Kanık Kanık, L. (2008). Türk üniversitelerinde kütüphane çalışanlarının performans değerlendirmeleri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations?. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 32 (1), 1-9.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2008). İlkçağ Anadolu uygarlıklarında sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında kütüphane/arşiv kurumu. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 351-376.
Makale Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 335-350.
Makale Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2008). Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 320-334.
Makale Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2008). Türkçe makalelerin dergilere dağılımı ve Bradford Yasası. Bilgi Dünyası, 9 (1), 41-66.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Open access and institutional repositories: The Turkish landscape. Trends in Information Management, 4 (1), 52-76.
Makale Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Necip Erol Olcay Küçük, M. E., Al, U. ve Olcay, N. E. (2008). Türkiye’de bilimsel elektronik dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 308-319.
Makale Umut Al , Mehdi Afzali Al, U. ve Afzali, M. (2008). Caygah-e Iran ve Turkiye der Tolid-e Menabe-e Etla-e Resani der Cahan. Faslname-ye Ketab, 19 (3), 119-136.
Makale Umut Al Al, U. (2008). Bilimsel yayınların değerlendirilmesi: h-endeksi ve Türkiye’nin performansı. Bilgi Dünyası, 9 (2), 263-285.
Gazete Umut Al Al, U. (2008). Bilimsel performans nedir?. Milliyet,
Makale Seda Kesen , Canan Şenol , Zehra Yanar Kesen, S., Şenol, C. ve Yanar, Z. (2008). Google Scholar ve Scirus arama motorlarında Türkçe anahtar sözcüklerle yapılan aramalar üzerine bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 9 (1), 140-157.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2008). Bilim adamı ve kütüphane. Cumhuriyet Bilim Teknik, (799), 12-12.
Kitap İçi Bölüm Leif Kajberg , Aleksandra Horvat , Esin Sultan Oğuz Kajberg, L., Horvat, A. ve Oğuz, E. S. (2008). Europe: LIS education. Global Library and Information Science içinde (s. 343-363). Hague: K.G. Saur .
Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2008). Web arşivleme yaklaşımları ve örneklerle web arşivleri. ÜNAK 06: Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi 12-14 Ekim 2006 içinde (s. 55-62). Ankara: ÜNAK.
Kitap İçi Bölüm Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2008). Information literacy in the electronic age. Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008 içinde (s. 51-57). Belgrade: Belgrade University.
Makale Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi Yönetimi Bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 296-307.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Information services and web 2.0: New challenges and opportunities. Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008. Proceedings içinde (s. 237-249). Belgrade: Ministry of Culture and Ministry of Science.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Consortial use of electronic journals in Turkish universities. Open Scholarship: Authority, Community and Sustainability in the Age of Web 2.0: Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing. Toronto, June 25-27, 2008 içinde (s. 203-216). Toronto, Canada: International Conference on Electronic Publishing (ELPUB).
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Open access and institutional repositories: The Turkish landscape. Turkish Libraries in Transition: New Opportunities and Challenges içinde (s. 27-47). İstanbul: Turkish Librarians’ Association.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin korunması ve yönetiminde işbirliği. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran 2008, Edirne / Türkiye içinde (s. 8-13). Edirne: Trakya Üniversitesi.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2008). Hacettepe, British Columbia ve Simon Frazer Üniversitelerinde belge yönetimi uygulamalarının karşılaştırmalı analizi. Bilgi Dünyası, 9 (2), 370-398.
Proje Raporu Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Rapor No: SOBAG 106K068.
Makale Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2008). Sosyal bilim tezlerinin atıf analizi (Citation characteristics of social sciences theses). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (2), 223-240.
Makale Nazan Özenç Uçak , Hatice Gülşen Birinci Uçak, N. Ö. ve Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal (Scientific ethics and plagiarism). Türk Kütüphaneciliği, 22 (2), 187-204.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2008). Kütüphanecilik ve bilgi yönetimi literatüründe kullanıcı (Users in literature of librarianship and information management). Bilgi Dünyası, 9 (1), 20-40.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2008). Sosyal bilimler yayınlarının görünürlüğü ve değerlendirilmesinde yaşanan sorunlar. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık:III. Kurultay Bildirileri içinde (s. 77-85). Ankara: ULAKBİM.
Makale Necip Erol Olcay , Seyit Koçberber , İrem Soydal , Gülten Alır Olcay, N. E., Koçberber, S., Soydal, İ. ve Alır, G. (2008). OPAC kullanıcılarının bilgi arama stratejilerinin analizi (Analysis of OPAC users’ information seeking strategies). Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (2), 165-186.
Makale İnci Önal Önal, İ. (2008). Türkiye’de gazetecilerin bilgi gereksinimlerinin ve arama davranışlarının değerlendirilmesi (Assessment of journalists’ information needs and seeking behaviour in Turkey). Bilgi Dünyası, 9 (2), 286-314.