Yayın Yılı
2003 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Mehdi Afzali Afzali, M. (2003). Elektronik bilgi kaynaklarının üniversite kütüphanelerine ekonomik etkisi: İran Temel Bilimler İleri Araştırmalar Enstitüsü örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Duygu Bilgin Bilgin, D. (2003). Üniversite kütüphanelerinde yönetime katılma: Ankara Üniversite Kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Emel Mantar Mantar, E. (2003). Kütüphanecilikte sürekli eğitim: Ankara'da bulunan üniversite kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ebru Akçeken Akçeken, E. (2003). Avrupa birliğine uyum sürecinde Türkiye'deki enformasyon hizmetleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Müjgan Şan Şan, M. (2003). Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi politikası modeli. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Erol Yılmaz Yılmaz, E. (2003). Üniversite kütüphanelerinde kullanıcı merkezli yapılanma: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Necip Erol Olcay Olcay, N. E. (2003). Türkçe internet tarama motoru kullanıcılarının arama stratejilerinin analizi: Arabul örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Umut Al , Pınar Al Al, U. ve Al, P. (2003). Elektronik bilgi kaynaklarının seçimi. Bilgi Dünyası, 3 (1), 1-14.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2003). Toplumsal iletişim ve kütüphane. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20 (2), 11-29.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). The personalization of information services. Information Management Report, , 1-6.
Makale Umut Al , Mehmet Emin Küçük Al, U. ve Küçük, M. E. (2003). Üst veri standartları ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20 (1), 167-185.
Gazete Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2003). Toplumsal kimlik ve kütüphane olgusu. Cumhuriyet Gazetesi, 2-2
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2003). Toplumsal kimlik ve kütüphane olgusu. Düşünceler, (59), 11-11.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2003). Kültür ve aldatmak ilişkisi üzerine. Bilim ve Ütopya, (104), 5-5.
Gazete Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). Bir yılda 9303 yayın ne kadar doğru? (editöre mektup). Cumhuriyet Bilim Teknik, 12-12
Makale Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2003). Self-efficacy: A concept closely linked to ınformation literacy and lifelong learning. Journal of Documentation, 59 (6), 635-646.
Makale Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 1-10.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2003). Batıda aydınlanma süreci ve bu süreçte belge ve arşivler II: Fransız Devrimi ve arşivciliğe etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 17 (1), 421-440.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar. Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (s. 81-88). Ankara: ANKOS ve TKD.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). Dijital hizmetlere ve kaynaklara erişim. Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (s. 103-108). Ankara: ANKOS ve TKD.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2003). Elektronik danışma hizmetleri (Digital reference services). Bilgi Dünyası, 4 (2), 103-121.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2003). The Importance of user-centered university library design. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 197-204.
Kitap Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). Electronic information management (Elektronik bilgi yönetimi). Ottowa: RTO/NATO.
Makale Mehmet Emin Küçük , İrem Soydal Küçük, M. E. ve Soydal, İ. (2003). Dijital kütüphanelerde standartlar ve protokoller (Standards and protocols for digital libraries). Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 121-146.