Mezunlardan Veri Toplama Formu

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 50. Yıl Bellek Çalışması

Değerli mezunlarımız merhaba. Bu yıl Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak 50. yılımızı kutluyoruz (1972-2022). Bilgi ve Belge Yönetimi alanında çalışmak isteyen öğrencilerin öncelikli tercihi olan, gerçekleştirdiği araştırmalarla ulusal ve evrensel boyutta katkı sağlayan, kaynaklarını çoğunlukla kendisinin yaratmasını bildiği Bölümümüzün, toplumda imajının bu denli olumlu olmasında siz değerli mezunlarımızın etkisi son derece yüksektir. Şimdi gelenekten geleceğe HÜ BBY Belleğinin geliştirilebilmesi, her bir kilometre taşının kayıt altına alınması, tarihe bir not düşülmesi ve arşivlenebilmesi için sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Tercihen her yılın mezunları kendi aralarında bir araya gelerek aşağıdaki başlıklarda (toplam 6 soru) bilgileri ve belgeleri yükleyebilirlerse HÜ BBY Belleğimiz daha da geliştirilmiş olacaktır. Burada toplanacak bilgi/belge, fotoğraf, anı, yazı vb. içerik HÜ BBY 50. Yıl Yıllığında kullanılmak üzere de değerlendirilecektir. Lütfen kişilere ilişkin içerik yüklerken ilgili kişilerin tümünün rızasını almaya özen gösterelim ve aşağıdaki sorularda yer alan rıza ve onaya ilişkin seçeneği işaretlemeyi unutmayalım. Konuyla ilgili iletişim kurmak isterseniz aşağıdaki e-posta adresini kullanabilirsiniz. Saygılarımızla,

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
hacettepebilgibelgeyonetimi@gmail.com

Veri Toplam Formu Linki

Değerli Mezunumuz, Bu araştırmada Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlarının genel durumunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonucunda mezunların istihdam oranı, meslek/sektör dağılımı, iş bulma süreçleri ve memnuniyet durumları saptanmaya çalışılacaktır. Ön çalışma niteliği taşıyan bu araştırmanın, Bölüm iç değerlendirme ve stratejik hedef belirleme süreçleri için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu formda yer alan sorulara cevap vererek çalışmaya sağlayacağınız katkı için teşekkür ederiz.

Öğr. Gör. Dr. Turgay Baş

Mezun İzleme/Tarama Çalışması