Dersler ve Programlar

70'ler

1973 Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü Akademik Program Anahatları

1973 Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü Bina Programı

Thomas Minder Entellektüel Düzeyler ve Kütüphane Teknikleri için Egitim Programi

1974 Tarihli Prof. Dr. İhsan Doğramacı İmzalı Program ve Ders Bilgileri

1974 Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimleri Lisans Programı

Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü Tüm Programlar

Whitten, Jr., B. ve Minder, T. (1974). Education for librarianship in developing countries: the Hacettepe experience. Journal of Education for Librarianship

Minder, T. ve Whitten, Jr., B. (1975). Basic undergraduate education for librarianship and information science. Journal of Education for Librarianship

Gelfand, M. A. (1977). Turkey: Library education in Hacettepe University. Paris: UNESCO.

Kum, İ. (1979). Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde yürütülen lisans programı. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni

80'ler

1980-1981 Ders Yükleri

1983 Kütüphanecilik Program Taslağı Hk.

80'ler YL-Doktora Programı

1983 Kütüphanecilik Bölümleri Eğitim ve Öğretim Programları

1983-1984 Lisans Programı

1988 Anabilim Dallarının Oluşturulması Hk.

90'lar

1990-1991 Lisans Programı

Lisans Programı Ders Tanımları

1991 Anabilim Dallarının Ayrılması Hk.

Anabilim Dallarının Kuruluşu

Arşivcilik Anabilim Dalı Programı

Kütüphanecilik ve Arşivcilik ABD Ortak Dersler

1996 Dokümantasyon ve Enformasyon Program Değişikliği

1996 Anabilim Dalları Program Değişiklikleri

1999 TKD Kütüphanecilik Bölümlerinin Yeniden Yapılanması Toplantısı Tutanağı

2000'ler

Lisans Programı

Yüksek Lisans Programı

Doktora Programı

Bilişim Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programı