Yazışmalar, Raporlar ve Gelişmeler

Enstitünün İlk Ders İçerikleri

Thomas Minder Observations on the Organization of the Library School

Thomas Minder Eğitim Programı Hakkında

1976 Prof. Dr. İlhan Kum'un Türk Üniversite Rektörler Konferansı Sekreterliğine Atanması

Prof. Dr. Nilüfer Tuncer 1980 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu'nun kurulması ile birlikte bu kurumun Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak kurumun Dokümantasyon Merkezinin kurucu başkanlığını yürütmüştür

1983 Eğitim Öğretim Programı Taslağı

1984-85 Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı

1985-87 Edebiyat Fakültesi Ünvan ve Yayın Sayıları

1987 Kütüphanecilik Bölümüne Öğrenci Yerleştirmede Kullanılacak Sınav Türü

1991 Derslerin İngilizce Verilmesi Hakkında

Prof. Dr. Tülin Sağlamtunç Mart 1992 – Eylül 1994 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü olarak görev yapmıştır

1993-1995 Yılları Arasında Prof. Dr. İrfan Çakın’ın Girişimleriyle Milli Kütüphane Otomasyon Projesi gerçekleştirilmiştir

1995 yılında 61. IFLA Genel Konsey ve Konferansı İstanbulda düzenlenmiştir

Prof. Dr. Yaşar Tonta TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Kurucu Müdürlüğünü yapmıştır (1996-1998)

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci Bölümümüzde 2000-2005 tarihleri arasında Arşiv Yönetimi I - II derslerini vermiştir.

Scepanski, J. M. (2001). Ilhan Kum: A Remembrance. International Leads, 15 (2). June 2001.

Bölüm Adı Değişikliği - YÖK Kararı. 2002.

Prof. Dr. Nilüfer Tuncer: HÜ Kütüphanecilik Bölümünün İlk 15 Yılı

Prof. Dr. İrfan Çakın: HÜ Kütüphanecilik Bölümünün Son 20 Yılı

Prof. Dr. Gülbün Baydur ve Özgür Külcü: HÜ Arşivcilik Eğitimi Deneyiminin Ardından

Kaynak: Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Erişim Linki: http://bilgiyonetimi.net/by2007/icindekiler.html

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programının Güncelleştirilmesi 2009-2011

Kaynak: Türk Kütüphaneciliği 26, 2 (2012), 291-314
Erişim Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/811840

2007-2019 arasında Bölümümüz akademisyenleri tarafından dünya çapında bir organizasyon olarak 8 IMCW Sempozyumu düzenlenmiştir

2009 yılında web tabanlı içerik yönetim sistemi ve akademik iletişim platformu olarak Öğrenci Bilgi Sistemi geliştirilmiştir

2009 yılında mezunlarımızın çalışma ve iletişim bilgilerini paylaşabilecekleri Mezunlar Veri Tabanı geliştirilmiştir

2009 yılında Yayınlar Veri Tabanı geliştirilmiştir

Koordinatör: Öğr. Gör. Faik Demirbaş

2010 yılında HÜBİL Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu kurulmuştur

27 Mart 2015 Tarihinde HÜ BBY iSchool Üyesi olmuştur

HÜ BBY Bologna AKTS Bilgi Paketi

Koordinatör: Prof. Dr. Bülent Yılmaz

HÜ BBY Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Koordinatör: Doç. Dr. Semanur Öztemiz

HÜ BBY Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı

Koordinatör: Doç. Dr. Tolga Çakmak

HÜ BBY ERASMUS Programı

Koordinatör: Doç. Dr. Yurdagül Ünal

2000'ler HÜ BBY Staj Programı

Koordinatör: Doç. Dr. Güleda Doğan

Mart 2022 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kurumsal İç Değerlendirme Rehberi

Kalite Koordinatörü: Doç. Dr. İrem Soydal

1972 - 2022 Bölüm Başkanlarımız