Arş.Gör.Dr.
İpek Şencan

Staj Koordinatör Yardımcısı

: ipeksencan@hacettepe.edu.tr
: Ağ Sayfası
: +90 (312) 297 82 00 / 116

Arş.Gör.
Meltem Dişli

Ders Programı Koordinatör Yardımcısı

: meltem.disli@hacettepe.edu.tr
: Ağ Sayfası
: +90 (312) 297 82 00 / 130